Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 

+ Władysława Kozik – msze św. z okazji pogrzebu odprawione przez ks. Marcina Jarka od 27 lutego 2018 z intencji:

 

1.     sąsiada Józefa i Kazimiery Zbozień

2.     Adama i Aleksandry Grońskich

3.     kolegów z pracy: Adam Świechowski, Andrzej Kunicki, Stanisław Tokarczyk, Matek Pietrucha

4.     kolegów syna Adama ze SP

5.     kolegów syna Adama ze SP

6.     Katarzyny i Sławomira Polakiewicz

7.     wnuków Patryka, Iwony i Oli

8.     Rozalii i Stefana Król z Olszanki

9.     Lucyny i Bronisława Majerskich

10.                        Witolda i Bożeny  Majerskich

11.                        Tomka Ogorzały z rodz.

12.                        Marka z Moszczenicy

13.                        Barbary i Zbigniewa Chronowskich

14.                        rodz. Migacz i Król z Gołkowic

15.                        Marii i Bogusława Łatków

16.                        rodz. Szwarkowskich

17.                        Władysława i Teresy Bieniek z Naszacowic

18.                        Agaty i Karola Pogwizd z Jadamwoli

19.                        Urszuli i Mieczysława Pogwizd z Jadamwoli

20.                        Heleny i Mieczysława Słowik z Jazowska

21.                        Barbary Słowik

22.                        Rozalii Tokarczyk z Przysietnicy

23.                        Józefy i Mariana Kołodziejów

24.                        rodz. Skrzypków

25.                        Mateusza Wszołek z rodz.

26.                        swatów z Bobowej

27.                        swatów z Bobowej

28.                        Łukasza Wszołka

29.                        Grażyny i Stanisława Wójcik z Olszanki

30.                        rodz. Szeligiewicz i Mordarskich z Olszanki