OBJAWIENIE PAŃSKIE, 6 stycznia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1.    W osobach trzech króli lub mędrców ze Wschodu cały pogański świat złożył pokłon i ofiarował dary nowonarodzonemu Królowi wszechświata. Jezus objawił się im jako Zbawiciel całej ludzkości. Wspominając to wydarzenie, każdy z nas na nowo przyjmuje Jezusa za Zbawiciela. Pan Jezus dla mnie przyszedł na świat, dla mojego zbawienia.

2.    Dziś przypada Dzień Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej. Szczególną modlitwą otaczamy misjonarzy i misjonarki, modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i misyjne, aby dobra nowina o zbawieniu przyniesionym przez Pana Jezusa – Wcielone Słowo Boże – skutecznie dotarła na wszystkie krańce świata, do wszystkich narodów i ludzi spragnionych i poszukujących Pana Boga. Zebrane dzisiaj ofiary przeznaczone są na Krajowy Fundusz Misyjny.

3.    Jutro Niedziela Chrztu Pańskiego. Zmiana tajemnic dla bractw różańcowych po Mszy św. o godz. 7:00.