WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, 1 listopada 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.     Dzisiejsza uroczystość Wszystkich Świętych wprowadza nas duchowo w bramy nieba. Świętujemy ze wszystkimi zastępami zbawionych w niebie. Nie tylko z wyniesionymi przez Kościół do chwały ołtarzy, ale z ogromną rzeszą naszych braci i sióstr, którzy przez godne życie zasłużyli sobie na udział w królestwie Bożym. Wsłuchując się w program życia zbawionych, oparty na Jezusowych błogosławieństwach, rozbudzajmy w nas samych pragnienie dołączenia do ich grona.

2.     Dziś po Mszy św. o godz. 14:00 z kościoła wyruszy procesja żałobna na cmentarz, podczas której będziemy modlić się za zmarłych kapłanów, budowniczych naszej świątyni, zmarłych parafian, zmarłych z naszych rodzin oraz błogosławić groby.

3.     Jutro przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. To szczególny dzień modlitwy za tych, którzy nas poprzedzili w drodze do wieczności, a w sposób szczególny za tych, którzy przez proces oczyszczenia w czyśćcowym ogniu oczekują wiecznego zjednoczenia z Panem Jezusem. Msze św.: 6:00, 6:30, 17:00 Różaniec z wypominkami i Msza św.; Brzyna 16:00.

4.     Od dzisiaj aż do 8 listopada każdy wierny może uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za dusze w czyśćcu cierpiące pod warunkiem nawiedzenia cmentarza i odmówienia dowolnej modlitwy za zmarłych. Należy zachować przy tym warunki konieczne do uzyskania odpustu zupełnego, to jest: stan łaski uświęcającej po spowiedzi sakramentalnej, przyjęcie Komunii św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego (najlepiej Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo) oraz wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu. Jeżeli któryś z warunków nie może być spełniony, można uzyskać odpust cząstkowy. 2 listopada, w Dzień Zaduszny, odpust pod zwykłymi warunkami można uzyskać także za nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie modlitw: Wierzę w Boga i Ojcze nasz.

5.     Na cmentarzu prowadzona jest kwesta na utrzymanie WSD w Tarnowie.

6.     Jako chrześcijanie pamiętajmy też o kulturze i właściwym zachowaniu, kiedy w tych dniach panuje wzmożony ruch na drogach, na cmentarzach, pamiętajmy o bezpieczeństwie. Baczniej obserwujmy nasze dzieci i osoby starsze, aby świątecznej radości nie zakłóciły jakieś przykrości czy nieszczęścia.

7.     Ks. Mirosław Buszek odprawi msze św. gregoriańskie z mszy pogrzebowych od 1. 11. 2018 r. za +Aleksandrę Garncarczyk, a od 1. 12. 2018 r. za +Stefana Koronę. Szczegóły na stronie internetowej parafii.