Wypominki 2019/2020 Kaplica w Brzynie /część 1/

 

Miłosierdziu Bożemu i naszym modlitwom polecają się zmarli ś.p. papieże, arcybiskupi i biskupi, kapłani i siostry zakonne pochodzący i pracujący w parafii, fundatorzy i budowniczy kościoła i kaplicy oraz wierni zmarli:

Aniela, Piotr Stec, Tekla, Jan, Rozalia Grońscy; Stanisław Bieryt; Anna, Piotr, Józef, Jan Surma, Karol Tokarz, Zofia, Józef Kołodziej, Stefan Majerski; Albina, Karol, Józefa Poparda, Marek, Stanisław, Grzegorz Warzecha, Władysława Tokarz, Stanisława Kozielec, Emilia Nawrocka; Jakub, Zofia Jaworscy, Roman, Zofia, Piotr Kołodziej; Marcin, Małgorzata, Wincenty, Piotr, Tomasz, Maria Kozik, Józef, Katarzyna Owsianka; Józef, Teresa Tokarz; Zofia, Roman, Stanisław Kołodziej; Stanisława, Jan Hebda; Rozalia, Piotr, Wojciech Mróz, Władysława Durałek, Rozalia, Jan, Stanisław Lizoń, Wiesława, Paweł Rolka; Antoni, Agnieszka Walkowscy, Józef Klag; Piotr, Genowefa Kołodziej, Jan, Rozalia Sopata; Katarzyna, Piotr, Stanisław, Petronela Gałysa, Stanisław, Apolonia, Julia Surma, Kazimierz Szałankiewicz; Stefania, Jan Majerscy, Eugeniusz, Kazimierz Kroczek; Jan Klimek; Piotr, Anastazja Kiklica; Jan, Marek Gałysa, Władysława Wiercioch; Stanisław, Zofia, Piotr, Adam Bodziony, Dariusz Serafin; Rozalia, Bronisław Klimek; Antoni, Stanisław Cebula; Józef Poparda; Rozalia Kulas, Stanisław Surma, Jakub Stec; Piotr, Katarzyna Kozik, Krzysztof Kołodziej; Antoni, Tekla Psonak, Józefa, Stanisław Tokarczyk, Maria, Jan, Zenon Stec; Andrzej, Weronika Babik, Michał, Karolina Kołodziej, Maciej, Bronisława Łatka, Tomasz Wyrostek; Barbara Bieryt, Józef, Jan, Eugeniusz Tokarz; Gienek, Krystyna, Walenty Bieryt, Zofia, Roman, Piotr Kołodziej, Piotr Kozik; Katarzyna, Waleria, Piotr Owsianka, Kamil Pierzchała, Natalia, Franciszek, Jozef Podobińscy, Krystyna, Piotr, Jan, Anna, Michał Kozik; Władysław, Józef, Adam Poparda; Ludwik, Anastazja Sajdak, Maria, Michałek Pękala; Anna, Jakub Nieć, Karolina, Józef, Tomasz Kozik, Maria, Stanisław, Jan, Julian Rzepiel; Julia, Roman Lizoń, Janina, Piotr Salwiczek, Władysław, Karol, Jan, Agata Kołodziej; Ignacy, Weronika, Antoni, Wiesław, Kazimierz Kozik; Tadeusz Bieryt; Bronisława, Marcin, Agatka Kozik; Bronisława, Franciszek, Małgorzata, Antoni Florian, Zofia Sowa, Władysława, Józef Potoniec, Stanisław Zbozień, Bronisław Podobiński, Józef Niemiec; Józef Kołodziej; Wojciech, Franciszka, Władysław, Józef, Rozalia Klimeccy; Bronisława, Franciszek Łabuda, Stanisław, Józef Hebda; Wiktoria. Józef Skawińscy, Tomasz, Karolina, Józef Kozik; Fryderyk Bugajski; Franciszek, Stefania, Józef Surma, Władysław, Irena Cudzich, Stanisław, Anna Janczura; Julia, Michał, Ludwika Obrzud, Franciszka, Szymon, Władysław Kozik, Helena Bednarz, Józef Poparda, Józef Majerski; Stanisław Bocheński; Stanisław Warzecha; Apolonia, Wincenty Kozik, Aleksander Jasiurkowski; Maria, Jan, Kamil Pierzchała, Irena, Józef Lizoń; ………………..

Módlmy się:

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj Twoim zmarłym sługom udział w jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen                                                                                        Aktualizacja 01.12.2019r.

Wypominki 2019/2020 Kaplica w Brzynie /część 2/

Miłosierdziu Bożemu i naszym modlitwom polecają się zmarli ś.p. papieże, arcybiskupi i biskupi, kapłani i siostry zakonne pochodzący i pracujący w parafii, fundatorzy i budowniczy kościoła i kaplicy oraz wierni zmarli:

Maria, Antoni, Mieczysław Kozik, Krzysztof, Anastazja, Wincenty Majerscy,  Ks. Józef Majerski, Wiktoria, Jakub Surma; Maria, Józef Tomasiak, Tomasz, Jan, Stanisław Gawrońscy; Katarzyna, Paweł, Kunegunda Wyrostek; Stanisława, Józef, Jan, Waleria, Stanisław Surma, Weronika, Stefan Pajor, Kunegunda, Franciszek Gromala, Bronisława Łatka; Władysław, Karol, Józef, Agata, Jan Kołodziej, Julia, Roman Lizoń, Antoni, Krystyna, Jan Kozik, Maria Chajduk, Hilary Kiklica; Stanisława, Sylwester Mrozek, Zofia, Jan, Stanisław Tokarz; Franciszka, Wojciech Poparda, Rozalia, Maria, Stanisław Mastalerz, Teresa, Tomasz Klimek, Aniela, Jan Szafraniec; Maria, Antoni Biel, Anna, Aniela, Maria, Feliks, Stanisław Nowak; Józef Groński, Jan Warzecha; Maria, Stanisław, Jan Cebula; Jan, Janina Psonak, Józef, Rozalia Duda, Paweł Kulig, Andrzejek Klag; Katarzyna, Stanisław Warzecha, Karolina, Michał Tokarz; Filip, Władysława, Alfred Grońscy, Franciszka, Wincenty, Władysław, Antoni, Stanisław, Alojzy Bieryt, Janina, Stanisława Tokarczyk, Genowefa Wyrostek; Stanisław Nowak, Wojciech Zarabski; Władysława, Genowefa, Antoni Tokarz, Grzegorz Warzecha, Mateusz Wysopal; Antoni, Wiktoria, Józef, Stanisław, Jan, Franciszek Klag, Marcin, Małgorzata, Wincenty, Piotr, Tomasz, Maria Kozik; Genowefa, Antoni, Władysława Tokarz, Stanisława Kozielec, Stanisław, Marek Warzecha, Stanisława Kozielec, Andrzejek, Władysław, Lucyna Knurowscy, Eleonora, Stanisław Jasiurkowscy, Maria Turaj, Janina, Józef Job, Danuta Bulanda, Bożena, Jan Majerscy; Antoni Podobiński i jego rodzice Anastazja i Piotr; Helena, Tomasz, Mateusz Wysopal, Janina, Władysław Czyżyccy, Andrzej, Weronika Babik, Karolina, Michał Kołodziej; Andrzej, Maria, Józef Psonak, Wojciech, Łucja, Leon Tokarz; Maria, Stanisław Majerscy, Helena Owsianka; Kazimiera, Alojzy, Franciszka, Wincenty, Antoni, Alojzy, Władysław Bieryt, Antonina, Andrzej Majerscy, Antoni Cebula, Leon, Bronisława, Bolesława Pomietło; Anna, Szymon Surma, Maria, Franciszek Kozik, Antoni Poparda, Łukasz Orzechowski, Antonina, Michał, Bożena, Jan Majerscy, Julia, Stanisław Słowik, Maria, Feliks Szczepaniak; Rafał Obrzud, Janina, Stanisław, Jan, Katarzyna Kołodziej, Rozalia, Wincenty Słowik; Józef Gierczyk, Wojciech, Anna Bieryt, Maria Skorupa, Michał Duda, Zofia, Józef Dziedzic; Marcin, Wiktor, Antoni, Rozalia, Teresa, Elżbieta, Stanisław, Władysława Klimek, Józef, Katarzyna, Zofia, Wojciech,      Jan Ślaz, Antoni Owsianka 

Módlmy się:

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj Twoim zmarłym sługom udział w jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen                                                                         Aktualizacja 01.12.2019r.