STEFANIA ŁĄCKA

Zarys biograficzny - w streszczeniu Ks. Postulatora S. Sojki

 

         Stefania Łącka, córka Antoniego i Agnieszki Wcisło, urodziła się 6 stycznia 1914 roku w Woli Żelichowskiej jako trzecie i ostatnie dziecko Łąckich.

Więcej…

 Przesłanie Niedzieli Synodalnej -

Ewangelizacja i katechizacja we wspólnocie parafialnej

Wprowadzenie

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego i katechetycznego pragniemy podjąć refleksję nad zagadnieniem dotyczącym formacji chrześcijańskiej. Chcemy to uczynić w klimacie V Synodu naszej diecezji, któremu towarzyszy hasło: Kościół na wzór Chrystusa.

Więcej…

Synodalne ABC - czyli co to jest V Synod Diecezji Tarnowskiej

1. Synod: co to jest?

 „Kodeks prawa kanonicznego” w kanonie 460 definiuje w następujący sposób, czym jest synod diecezjalny: „Synod diecezjalny jest zebraniem wybranych kapłanów oraz innych wiernych Kościoła partykularnego, którzy dla dobra całej wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc biskupowi diecezjalnemu”.

Więcej…