Przesłanie Niedzieli Synodalnej -

Ewangelizacja i katechizacja we wspólnocie parafialnej

Wprowadzenie

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego i katechetycznego pragniemy podjąć refleksję nad zagadnieniem dotyczącym formacji chrześcijańskiej. Chcemy to uczynić w klimacie V Synodu naszej diecezji, któremu towarzyszy hasło: Kościół na wzór Chrystusa.

Więcej…

Synodalne ABC - czyli co to jest V Synod Diecezji Tarnowskiej

1. Synod: co to jest?

 „Kodeks prawa kanonicznego” w kanonie 460 definiuje w następujący sposób, czym jest synod diecezjalny: „Synod diecezjalny jest zebraniem wybranych kapłanów oraz innych wiernych Kościoła partykularnego, którzy dla dobra całej wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc biskupowi diecezjalnemu”.

Więcej…

Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania


Wstęp

1. Niniejszy dokument zawiera podstawowe wskazania dotyczące przygotowania młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania, przy zachowaniu praw biskupów diecezjalnych. Określa on minimalny zakres formacji, która powinna być prowadzona w każdej parafii. Dokument ma na celu także określenie zakresu bezpośredniego przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Więcej…