ODPUSTY ZA ZMARŁYCH

 Wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cier­piących; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupeł­ny, w pozostałe zaś dni roku - cząstkowy Jest to odpust pod zwykłymi warunkami – spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej;  przyjąć komunię świętą i pomodlić się w intencjach Ojca Świętego. W intencjach Ojca Świętego można odmówić: 1 OJCZE NASZ i 1 ZDROWAŚ MARYJO lub odmówić jakąkolwiek inną modlitwę.

Więcej…

 Przygotowanie do bierzmowania dla uczniów klas trzecich gimnazjum

Więcej…

W niedzielę – 28 czerwca na obiektach sportowych KS Budowlani odbył się nasz długo oczekiwany II Festyn Parafialny.

Po inauguracyjnej mszy Świętej parafianie i goście przeszli na - pełne atrakcji - miejsce imprezy. Poszczególne wsie – Brzyna, Jazowsko, Kadcza, Łazy Brzyńskie i Obidza bardzo atrakcyjnie przygotowały swoje stoiska na których serwowane były różnorakie, smakowite specjały kuchni regionalnej, jak również można było tam nabyć gotowe przetwory.  Mimo, że aura była niepewna i nieco obawialiśmy się, iż opady mogą nieco popsuć zabawę, okazało się jednak, że deszcz zupełnie Jazowsko omijał.

Więcej…