Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Jan Pierzchała od:

 1. Janka Ozimka z mamą i rodziną z Wilamowej
 2. Jurka Konopki z żoną i dziećmi z Prudnika
 3. bratowej Joli z synem Romanem i rodziną z Wierzbna
 4. bratanicy Beaty z rodziną z Wierzbna
 5. Małgorzaty i Pawła Pawlik z dziećmi
 6. Bożeny i Piotra Bieryt
 7. Beaty i Józefa Biel
 8. Józefa i Stanisławy Bieryt z rodziną z Nowego Sącza
 9. Elżbiety i Wacława Sawinów z rodz.
 10. Marii Wojnarowskiej ze Szczereża
 11. Karoliny i Józefa Sobczak ze Szczereża
 12. Stanisławy Malinowskiej ze Szczereża
 13. Józefy i Józefa Duda z Maszkowic
 14. Józefa Kozika z rodz.
 15. Danuty i Tadeusza Tomasiak
 16. rodziny Platów z Olszany
 17. Róży Tadeusza Piksy
 18. Teresy i Jana Biel
 19. Elżbiety i Marka Rożkowicz z dziećmi
 20. bratanka Mieczysława z żoną Bożeną
 21. siostry Heleny z dziećmi i wnukami z Wierzbna
 22. Danuty i Bronisława Gomółka
 23. Adama i Anny Szczepaniak
 24. sąsiadów Wyrostków
 25. Michaliny i Leszka Pyrdoł
 26. Zofii Fiut z rodz.
 27. sąsiada Stanisława
 28. Wiesławy i Edwarda Wielowskich
 29. Wiesławy i Edwarda Wielowskich
 30. Michała Wielowskiego

         zostaną odprawione przez Ojców Redemptorystów w Rzymie od 4 maja 2021 roku.