Po przerwie wznawiamy transmisję internetową Mszy Świętych z naszego kościoła parafialnego. Wszystkim wierzącym przypominamy o obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej tak niedzielnej jak i świątecznej! (z początkiem czerwca zniesiono dyspensę). TRANSMISJE ONLINE z naszego kościoła prowadzone są z myślą o ludziach chorych, cierpiących i w podeszłym wieku z terenu naszej parafii jak również o naszych rodakach pracujących poza granicami Polski. Ich szczególnie zapraszamy do duchowego uczestnictwa w naszych nabożeństwach i liturgii!