Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Mieczysław Kozik od:

 1. pracowników Firmy ERBET z budowy w Czarnym Dunajcu
 2. szwagra Władysława
 3. Zofii Stec z rodz.
 4. szwagierki Marty z rodz.
 5. szwagierki Janiny z rodz.
 6. bratanka Damiana
 7. bratanicy Ilony
 8. bratanicy Wiolety
 9. bratanicy Anety Stec z rodz.
 10. brata Jana z rodz.
 11. Basi Zeh z rodz.
 12. Agnieszki Lizoń z rodz.
 13. chrześniaka Piotra Kozik z rodz.
 14. siostry Stanisławy z rodz.
 15. siostry Czesławy z rodz.
 16. Wojciecha i Moniki Wyrostek
 17. Henryka i Doroty Trzajna
 18. Dawida Pietruszki
 19. Henryka i Bożeny Pietruszka
 20. Stanisława i Zofii Pietruszka
 21. kuzynki Stanisławy Jasiurkowskiej z rodziną ze Starego Sącza
 22. Stanisława Jasiurkowskiego
 23. kolegi Mariana Piksa z rodz.
 24. Barbary i Stanisława Koza z rodz.
 25. Urszuli i Tomasza Owsianka z rodz.
 26. pracowników biura Firmy ERBET
 27. Zarządu Firmy ERBET
 28. Zarządu Firmy ERBET
 29. kolegi
 30. Janiny i Stanisława Jawor

         zostaną odprawione przez Ojców Redemptorystów w Rzymie
od 1 września 2021 roku.