Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Mieczysław Kozik od:

 

 1. Józefy i Piotra Jasiurkowskich z rodz.
 2. przyjaciół córek Konrada i Natalii
 3. Lucyny i Leszka Zembura
 4. Celestyny i Józefa Kozik z Jazowska
 5. rodziny Surmów z Kadczy
 6. kolego Krzysztofa Grońskiego
 7. rodziny Janczurów i Jana Surma
 8. kolegi Adama Jasiurkowskiego z rodz.
 9. kuzynki Jadzi Majerskiej z rodziną z Łącka
 10. kuzynki Basi Kozik z rodziną z Gołkowic
 11. sąsiada Zdzisława z rodz.
 12. Krzysztofa Kozika z rodziną z Brzyny
 13. Tomasza Kozika z rodziną z Brzyny
 14. sąsiadów Podobińskich
 15. sąsiadów Marioli i Józefa Owsianków z rodz.
 16. przyjaciół Iwony z klasy IIIb LO w Nowy, Sączu
 17. Szymona Porębskiego
 18. siostry Józefy Mastalskiej z rodz.
 19. Barbary i Czesława Gromala
 20. chrześniaka Piotra Gromali z rodz.
 21. Łukasza Gromala
 22. siostry Marysi z mężem
 23. Teresy i Mariana Śleziaków z Biecza
 24. Ireny i Jana Bogdanów z Biecza
 25. chrześnicy Marysi z Biecza
 26. brata Mariana z rodz.
 27. Natalii Szopińskiej
 28. Natalii Szopińskiej
 29. Kingi i Sebastiana Gurgul
 30. sąsiadów Eweliny i Piotra z rodz.

         zostaną odprawione przez Ojców Redemptorystów w Rzymie
od 1 października 2021 roku.