Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Władysława Potoniec od:

 

 1. Firmy „Prospona”
 2. Firmy „Prospona”
 3. Firmy „Prospona”
 4. Firmy „Prospona”
 5. Firmy „Prospona”
 6. Firmy „Prospona
 7. Firmy „Prospona”
 8. Firmy „Prospona”
 9. Firmy „Prospona”
 10. Firmy „Prospona”
 11. Firmy „Prospona”
 12. Firmy „Prospona”
 13. Firmy „Prospona”
 14. Agaty i Grzegorza Mika z rodziną
 15. Sebastiana
 16. Marii Arendarczyk i Bożeny Babik z rodzinami
 17. sąsiadów Ciągło i Rams
 18. Teresy i Władysława Wielosik
 19. Kryspiny i Stanisława Majerskich
 20. Moniki Majerskiej z rodziną
 21. Zofii i Tadeusza Podobińskich i Wandy Stec
 22. Wandy Lizoń
 23. Marii i Józefa Janik
 24. Elżbiety i Andrzeja Olchawa
 25. Anny i Krzysztofa Olchawa
 26. rodziny Szwarkowskich
 27. Krystyny i Henryka Wielosik z rodziną
 28. Heleny i Ludwika Niemiec
 29. Heleny i Ludwika Niemiec
 30. Mariana Pierzchały z rodziną z Gabonia

 

         zostaną odprawione przez O. Marka Kordeckiego w Rzymie
od 1 października 2021 roku.