„Rzeczą chwalebną i świętą jest modlić się za zmarłych”. W rozpoczętym nowym roku liturgicznym i nadchodzącym nowym roku kalendarzowym będziemy w naszej parafii modlić się za dusze zmarłych duchownych, zmarłych z naszych rodzin, krewnych i przyjaciół. Niech ich udziałem będzie chwała nieba.

WYPOMINKI CAŁOROCZNE 2021/2022 – godz. 645 (część 1)

Miłosierdziu Bożemu i naszym pobożnym modlitwom polecają się zmarli śp. papieże, arcybiskupi i biskupi, kapłani i siostry zakonne oraz wierni zmarli:

Jarosław Katarzyna Tadeusz Papier, Honorata Franciszek Golonka, Jan Emilia Czerneccy, Zofia Roman Samel, Stanisław Piekielniak, Wojciech Felicja Bieś, Zofia Bronisław Młynarczyk, Józef Odziomek, Ks. Józef Joniec, Andrzej Lis, Łukasz Helena Michał Kołodziej, Wiktora Potoniec, Józefa Józef Grońscy, Maria Józef Majerscy, Jan Krawenda, Stanisław Nowak, Maria Michał Biel córki: Rozalia Bronisława, Kunegunda Klag, Ks. Antoni Biel, Władysław Warzecha, Maria Michał Marcin Wielowscy, Julia Tadeusz Kazimierz Maria Słowik, Stanisław Proński, Teresa Majerska, Wojciech Bronisława Kazimierz Fudala, Roman Sopata, Paulina Majerska, Jan Plata, Jan Józef Owsianka, Katarzyna Józef Lizoń, Julia Franciszka Franciszek Weronika Lizoń, Maria Wincenty Klimek, Józefa Emil Maśko, Kazimierz Maśko, Stanisław Maśko, Katarzyna Tomasz Stanisława Józef Bolesław Sajdak, Wiktoria Jakub Zofia Maria Władysław Piotr Surma, Katarzyna Stanisław Dziedzic, Rafał Obrzud, Andrzej Wyrostek, Rafał Przemysław Chronowscy, Stanisław Kiklica, Julia Józef Chronowscy, Karolina Wojciech Wnęk, Janina Józef Krzeszowscy, Maria Jan Dąbrowscy, Zenobia Zbigniew Wnęk, Grażyna Zięba, Stanisław Czarnecki, Cecylia Jerzy Gielewicz, Jana Helena Słowik, Julia Obrzud, Medard Katarzyna Wyrostek, Piotr Weronika Tomasiak, Józef Sajdak, Maria Andrzej Psonak, Stanisława Biel, Józef Psonak, Franciszka Wojciech Poparda, Teresa Tomasz Klimek, Anna Jan Szafraniec, Rozalia Maria Stanisław Mastalerz, Zenobia i Jan Mordarscy, Salomea Tomasz i Tomasz Majkrzak, Paulina Mesjasz, Agata Roman Walkowscy, Maria Stefan Adamczyk, Katarzyna Janina Władysław Maciuszek, Joanna Wojciech Józef Stefan Maciuszek, Julia Kazimierz Stanisław Psonak, Helena Mordal, Felicja Czesław Stawiarscy, Jan Antonina Kałuzińscy, Karol Dąbrowski, Krystyna Kałuzińska, Mirosław Olszak, Stanisława Władysław Słaby, Władysława Chwał, Agata Oleś, Maria Polaczek, Jacek Słaby, Stanisław Gomółka, Helena Tomasz Gromala, Rozalia Dionizy Kurzeja, Władysława Antoni Potoniec, Paulina Wojciech Pierzchała, Maria Jakub Stanisław Józef Zofia Pierzchała, Stefan Niemiec, Władysław Lizoń, Rozalia Niemiec, Rozalia Piotr Kałuzińscy, Stanisława Katarzyna Maciej Teofil Wyrostek, Anna Andrzej Tomasiak, Zenobia Jan Mordarscy, Jan Owsianka, Salomea Tomasz Majkrzak, Stanisław Maria Klimek, Marian Józefa Pietruszka, Zenobia Jan Mordarski, Władysława Antoni Potoniec, Rozalia Wincenty Wiesława Wielosik, Sławomir Owsianka, Elżbieta Benedykt Stanisława Sajdak, Czesława Maśko, Piotr Jakub Łucja Waligóra, Michalina Józef Stawiarscy, Jan Anastazja Mirek, Michalina Salomea Rozalia Aniela Jan Feliks Stec, Franciszek Maria Stanisław Jamka, Szymon Katarzyna Rzepiel, Józef Łatka, Jakub Julia Jan Rozalia Aniela Wiktoria Wojciech Biel, Józef Biel, Michał Apolonia Sopata, Anna Józef Hebda, Leonia Tadeusz Kołodziej, Stanisław Szkaradek, Aniela Nina Julian Stanisław Andrzej Siedlarz, Franciszka Józef Stefan Podobiński, Michał Rozalia Kazimierz Jan Julia Sawina, Stanisław Genowefa Józef Warzecha, Korneliusz Sotoła, Władysław Helena Józef Stanisław Faron, Maria Józef Majerscy, Władysława Andrzej Sawina, Maria Wolak, Ks. Krzysztof Stachowski, Maria Stanisław Owsianka i syn Władysław, Stefan Eugeniusz Karolina Franciszek Majerscy, Salomea Władysław Pawlikowscy, Maria Bolesław Frejek, Władysława Chlebny, Barbara Rogowska, Eleonora Pawlikowska, Stanisław Poparda, Stefania Słowik, Antonina Chlipała, Anna Aleksander Bugańscy, Józef Zofia Podobiński, Józef Pomietło, Katarzyna Piotr Józef Ubik, Mieczysław Łacny, Julia Kozik, Józef Mamala, Stanisław Wyrostek, Janina Józef Krupa, Maria Warzecha, Waleria Wojciech Warzecha, Roman Noga, Jan Owsianka, Rozalia Piotr Julia Bolesław Maria Fryderyk Latasiewicz, Joanna Franciszek Maria Kazimierz Bronisław Czesław Hudziak, Maria Ginter Woźnica, Bolesław Bury, Bronisław Klimek, Michał Król, Janina Stanisław Potoniec, Tadeusz Anna Wojciech Bieryt, Helena Józef Kołodziej, Józef Kapuła, Julian Katarzyna Józef Bronisław Matyaszek, Maria Henryk Piotr Katarzyna Jurkowscy, Teodor Grund, Elżbieta Andrzej Żabówka, Józef Apolonia Mieczysław Pietruszka, Adam Maria Słowik, Antoni Ludwika Biel, Stefan Stolarski, Maria Jakubczyk, Michał i córka Michalina, Zofia Ludwik Warzecha, Władysław Lizoń, Helena Józef Kołodziej, Maria Andrzej Józef Krzysztof Dychała, Helena Ludwik Dychała, Michał Jasiurkowski, Stefan Sukiennik, Michał Skalniak, Ludwika Dziedzina, Jan Plata, Wincenty Łabuda, Maria Stanisław Klag, Maria Leon Krzak, Zofia Klag, Michał Potoniec, Józef Zaremba, Kunegunda Wojciech Zaremba, Władysława Franciszek Zabłoccy, Stefania Michał Grabscy, Maria Józef Bugajscy, Anna Ignacy Warzecha, Wojciech Stefania Hejmej, Salomea Tadeusz Banach, Czesław Mika, Czesław Banach, Wojciech Zofia Kałuziński, Władysław Kałuziński, Apolonia Józef Pietruszka, Elżbieta Władysław Andrzej Żabówka, Tomasz Zabrzeski, Karol Anna Sopata, Antoni Genowefa Tokarz, Julian Stanisław Sopata, Stanisław Jadwiga Kurzeja, Szymon Kunegunda Tomasiak, Karol Biel, Stanisław Sopata, Maria Wojciech Rams, Józefa Stanisław Cycoń, Katarzyna Czajka,[]Stefan Władysława Klimek, syn Józef, Jan Anna Bieryt synowie Stanisław Tadeusz, Bronisław Florek, Antonina Wojciech Stawiarscy, Stanisław Wysopal, Julia Stanisław Kozyra, Maria Antoni Mieczysław Kozik, Maria Franciszek Czesław Klag, Jan Bronisława Babuśka, Maria Gromala, Jan Maria Sopata, Maria Franciszek Jamka, Karol Felicja Jakubczyk, Anna Marian Jabłońscy, Agnieszka Szymon Stanisław Stec, Rozalia Stanisław Wardęga, Jan Hebda, Elżbieta Józef i syn Józef Bober, Dominik Ignacy Pomietło, Łucja i Leon Dominik, Stefan Dominik, Rozalia Warzecha, Stefan Korona, Aniela Michał Wielosik, Zofia Ludwik Plata, Jan Maria Bandyk, Stanisława Kiklica, Katarzyna Czesław Łabuda, Elżbieta Roman Tomasz Kiklica, Jan Jawor, Julia Łukasz Stanisława Antoni Maria Władysława Włodzimierza Turek, Franciszek Kunegunda Michał Stanisława Rams, Maria Jan Kuniccy, Tadeusz Ciągło, Michalina Józef Stawiarscy, Rozalia Piotr Gromala, Jan Hebda, Elżbieta Józef i syn Józef Bober, Stanisław Stec, Dominik Pomietło, Władysława Józef Piksa, Stanisław Madziar, Tadeusz Bieryt, Antoni Wojciech Stawiarscy, Rozalia Grońska, Anna i Jan Bieryt, Marian Kiklica, Antoni Łazarz, Wincenty Matusiewicz, Julia Filip Podobiński, Julia Kazimierz Stanisław Jan Psonak, Helena Mordal, Janina Katarzyna Władysław Maciuszek, Teresa Katarzyna Janina Franciszek Ludwik Kazimierz Wincenty Psonak, Maria Frik, Maria Klag, Ryszard Wojciech Krawenda, Jan Helena Stefan Biryt, Stefa Anna Jan Owsianka, Piotr Antonina Zasadny, Julia Józef Władysław Przemysław Rafał Chronowscy, Maria Lizoń, Antonia Józef Mróz, Józefa Ludwik Majerski, Józefa Tomasz Łatka, Maria Franciszek Józef Ślaz, Zenobia Jan Mordarski, Roman Łucja Józefa Maria Owsianka.

 

WYPOMINKI CAŁOROCZNE 2021/2022 – godz. 645 (część 2)

Miłosierdziu Bożemu i naszym pobożnym modlitwom polecają się zmarli śp. papieże, arcybiskupi i biskupi, kapłani i siostry zakonne oraz wierni zmarli:

Jarosław Katarzyna Tadeusz Papier, Honorata Franciszek Golonka, Jan Emilia Czerneccy, Zofia Roman Samel, Stanisław Piekielniak, Wojciech Felicja Bieś, Zofia Bronisław Młynarczyk, Józef Odziomek, Ks. Józef Joniec, Stefan Korona, Łucja Leon Stefan Dominik, Rozalia Warzecha, Zofia Ludwik Korona, Janina Józef Krupa, Maria Janina Rogoda, Edward Kiecka, Jerzy Barbara Pietruszka i syn Jan, Franciszek Celusta, Jan Katarzyna Job, Stanisław Maria Bednarczyk, Karol Dudka, Weronika Stanisław Celusta, Zbigniew Hebda, Katarzyna Tomasz Babik, Józef Faron, Rozalia Franciszek Poparda, Józefa Wiktoria Jan Klag, Franciszka Kozieńska, Antonina Stanisław Jan Władysław Fiut, Zofia Jakub Pierzchała, Józef Kunegunda Lizoń, Jan Lizoń, Zbigniew Wójs, Jan Bronisława Karolina Pomietło, Anastazja Józef Stanisz, Katarzyna Feliks Biel, Irena Stanisław Pomietło, Wiktoria Jakub Zofia Maria Władysław Piotr Surma, Helena Kazimierz Piątek, Halina Rusek, Katarzyna Stanisław Dziedzic, Czesław Macuda, Stefan Anna Jan Owsianka, Mieczysław Zofia Jagieło, Janina Wojciech Kołodziej, Janina Edward Łatka, Maria Franciszek Kurzeja, Joanna Franciszek Stawiarscy, Janusz Kazimierz Józef Stawiarscy, Łukasz Kołodziej, Andrzej Surma, Stanisław Stanisława Piotr Tadeusz Małgorzata Sawina, Stanisław Jan Julian Zygmunt Rzepiel, Krystyna Wojciech Groński, Stanisław Psonak, Apolonia Józef Koza, Agnieszka Klimek, Józef Jadwiga Franciszek Stanisław Kozieński, Antoni Józefa Wojciech Szczepan Trzepak, Barbara Zygmunt Wojciech Stolarscy, Józefa Stanisław Duda, Józef Niemiec, Karolina Michał Madziar, Waleria Antoni Zgrzeblak, Stanisław Justyna Duda, Antonina Karol Niemiec, Ks. Władysław Mrówka, Ks. Stanisław Mikołajczyk, Jan Madziar, Józef Majerski, Ks. Jan Majerski, Eugeniusz Majerski, Maria Franciszek Niemiec, oraz dusze zmarłe z tych rodzin, Antonina Wojciech Stwaiarscy, Rozalia Antoni Grońscy, Tadeusz Bieryt, Włodzimierz Pogwizd, Michał Górski, Marian Kiklica, Kazimierz Słowik, Stefan Majerski, Jan Madziar, Stanisław Stępniewski, Irena Józef Miśkiewicz, Józef Helena Król, Mirosław Prucha, zmarli z rodziny Pierzchałów, Antoni Kozyra, Władysław Biel, Franciszek Florek żona Józefa, Władysław Świechowski żona Genowefa, Karolina Kurzeja, Katarzyna Tomasz Warzecha, Józef Sajdak, Tomasz Henryk Tadeusz Lizoń, Eleonora Ludwik Stec, Tomasz Lizoń, Maciej Maria Stanisław siostra Waleria Sajdak, Adam Stanisław Jan Beatka Owsianka, Jan Rozalia Pustułka, Władysław Proński, Wojciech Regina Czesław Władysław Antoni Agnieszka Owsianka, Iwona Dominika Warzecha, Weronika Ludwik Ryszard Domoń, Rozalia Grońska, Eleonora Roman Bronisław Sopata, Zofia Jan Maciuszek, Stanisław Wojtarowicz, Stanisław Zofia Potoniec, Zygfryd Kusidło, Antoni Julia Agata Sajdak, Helena Kropodra, siostra Franciszka, Aniela Pękala, zm. z rodz. Jobów Sajdaków Stojków Sroków, Franciszka Józefa Szymon Władysław Andrzej Jan Karolina Kozik, Katarzyna Maciej Maria Anna Wyrostek, Jan Stanisław Anna Węglarz, Szczepan Słowik, Anna Jan Guszkiewicz. Stanisława Miś, Aniela Izydor Stefan Marian Matysiewicz, Wojciech Wincenty Olivier Kozieński, Katarzyna Ludwik Grzebak, Pelagia Zenon Szczepan Karolczak, Franciszka Michał Józef Józefowicz, Zofia Józef Maciej Anna Aniela Kozieńscy, Mariusz Biernat, Elżbieta Michał Gniadek, córki Bronisława Antonina Cecylia Tadeusz Lenarscy, Sławomir Polaczyk, Kazimiera Kaliszewska, córka Renata, Janina Keller syn Bogdan, Helena Mikołaj Maśko, Agnieszka Antoni Biel, Janina Józef Marian Słowik, Jan Walkowscy, Franciszek Gryziec, Józefa Ludwik Słowik, Antonina Kazimiera Majerscy, Bolesław Andrzej Józef Majerscy, Julia Filip Bronisław Podobińscy, Weronika Jan Józef Koterla, Stefan Majerski, Stefania Żelasko, Maria Jan Kunegunda Jan Kiklica, Agata Jan Zofia Jan Łatka, Zofia Jan Zagórowscy, Anna Józef Kałuzińscy, Jadwiga Ludwik Bieryt, Beatka Owsianka, Dominika Warzecha, Adam Owsianka, Eugeniusz Kazimierz Kroczek, Stefania Jan Majerski, Maria Lorek, Stanisława Duszyńska, Janina Jan Klimczak, Maria Klimczak, Stanisława Grześ, siostra Felicja Skrzypczyńska, Janina Józef Lizoń, Alina Klimczak, Maria Wincenty Biel, Mikołaj Aniela Jan Niemiec, Julia Maczańska, Stanisław Duda, Wincenty Matusiewicz, Julia Filip Podobiński, Antoni Łazarz, Wiktoria Ludwik Szewczyk, Stanisława Antoni Ciesielka, Mieczysław Pierzchała, Stanisław Fijołek, Katarzyna Emilia Pierzchała, Bronisława Antoni Kozik, Jan Maciuszek, Andrzej Pierzchała, Karolina Marian Janeczek, Józefa Wojciech Mróz, Zofia Aleksander Kozieńscy, Maria Lizoń, Wawrzyniec Stefania Duszyńska, Stanisława Wincenty Gucwa, Maria Antoni Jawor, Apolonia Michał Sopata, Stanisław Stanisz, Maria Wojciech Janiszewscy, Danuta Czajka, Antoni Helena Franciszek Julia Majerscy, Roman Łabudab, Fabian Józef Jan Sopata, Bronisław Kluska, Maria Wilk, Paweł Helena Józef Owsianka, Michał Julia Faron, Marian Stanisława Basta, Adam Henryka Kmiecik, Janina Józef Majerscy, Aniela Paweł Stec, Wanda Józef Majerscy, Antoni Józef Rozalia Kudłacz, Jan Motawa, Piotr Władysława Tadeusz Kołodziej, Alfred Filip Groński, Stefan Groń, Maria Kazimierz Piksa i ich dzieci Stefania Stanisław, Zofia Malinowska, Wojciech Job, Sławomir Floryan, Karolina Michał Jan Madziar, Aniela Jan Piszczek, Stanisława Pogwizd, Stefan Majerski, Stanisława Jan Wilk, Stefan Stolarski, Bronisław Jerzy Szczypta, Marian Stanisława Biel, Bronisław Julia Latasiewicz, Zbigniew Katarzyna Dębowszczyk, Wawrzyniec Monika Tobiasz, Eugeniusz Tobiasz, Helena Józef Kołodziej, Apolonia Józef Koza, Tadeusz Bieryt, Anna Karol Kunegunda Józef Władysław Owsianka, Weronika Antoni Majerski, Stefania Antoni Bieryt, Stefania Łatka, Franciszek Celusta, Kunegunda Piotr Majerscy, Stanisława Marian Biel, Leonia Tadeusz Kołodziej, Zofia Józef Sopata, Antonina Piotr Zasadny, Helena Michał Kołodziej, Wiktoria Potoniec, Waleria Stanisław Basta, Marian Nowak, Michalina Józef Stawiarski, Piotr Waligóra, Jan Józef Fabian Sopata, Władysława Gawlik, Teresa Bronisław Bieda, Krystyna Eugeniusz Jasiński, Zofia Jasińska, Stanisław Radzik, zmarli z rodz., Biedów i Jasińskich, Maria Gurgul, Franciszek Paulina Gonciarz, Alojzy Stanisława Stanisław Stec, Janina Władysław Kurzeja, Jan Madziar, Julia Sajdak, Władysława Bronisław Warzecha, Eugenia Marian Dadaś, Jerzy Andrzej Ryszard Dadaś, Teresa Franciszek Majerscy, Rozalia Michał Klimek, Włodzimierz Kurzeja, Władysław Julia Biel, syn Stanisław, córka Maria wnuk Andrzej, Rozalia Zdzisław Dydyński, Robert Dydyński, Janina Dydyńska, Zofia Leon Gucwa, Michalina Stec, Aleksandra Gancarczyk, Feliks Stec, Jan Kołodziej, Franciszka Madziar, Józef Piotr Anna Kozik, Anna Lizoń, Agnieszka Kawecka, Franciszka Walenty Biel, Maria Warzecha, Jan Smoroń, Włodzimierz Warzecha, Maria Włodzimierz Leon Magdalena Warzecha, Andrzej Barbara Pierzchała, Józefa Antoni Golonka, Katarzyna Michał Rysiewicz, Wincenty Matusiewicz, Julia Filip Bronisław Podobiński, Antoni Łazarz, Genowefa Władysław Duda, Alojzy Maria Kurzeja, Stanisława Papenfus, Krystyna Stanisław Duda, Marian Stanisław Duda, zmarli z rodziny Kurzejów Dudów Bastów, Rozalia Wojciech Marian Biel, Maria Krupa, Aniela Mikołaj Niemiec, Jan Niemiec, Katarzyna Tomasz Jan Bronisława Stanisława Madziar, Jan Maciuszek, Genowefa Tokarz, Agata Aleksander Owsianka synowie Jan i Antoni, Stefania Józef Matyaszek, Jan Władysława Bieniek, Wincenty Aniela Psonak, Patryk Zembura, Józef Maria Zembura, Edward Rolaka, Józef Bieniek, Rozalia Michał Wielowscy, Józef Wielowski, Władysława Jan Ciuła, Elżbieta Stanisław Ziemianek, Stanisława Szczypta, Antonina Antoni Kurzeja, Józef Kapuła, Antoni Stanisław Cebula, Stefan Zbigniew Eugeniusz Majerski, Janina Jan Krupa, Antoni Anna Tomasz Józef Teresa Wojciech Gomółka.

 

WYPOMINKI CAŁOROCZNE 2021/2022 – godz. 1040 (część 1)

Miłosierdziu Bożemu i naszym pobożnym modlitwom polecają się zmarli śp. papieże, arcybiskupi i biskupi, kapłani i siostry zakonne oraz wierni zmarli:

Jarosław Katarzyna Tadeusz Papier, Honorata Franciszek Golonka, Jan Emilia Czerneccy, Zofia Roman Samel, Stanisław Piekielniak, Wojciech Felicja Bieś, Zofia Bronisław Młynarczyk, Józef Odziomek, Ks. Józef Joniec, Ks. Stanisław Aleksander, Mirosław Warzecha, Kunegunda Józef Zaskwara, Józefa Stanisław Zaskwara, Wiktoria Stanisław Babik, Stanisława Zbozień, Jan Kyrcz, Wanda Talarczyk, Stanisław Talarczyk, Bronisław Majkrzak, Zofia Wielosik syn Krzysztof, Alina Klimczak, Wojciech Hebda, Stanisław Szczepaniak, Anastazja Piotr Podobińscy syn Antoni, Agnieszka Franciszek Pyrdoł, Jan Pasoń, Antoni Jawor, Wincenty Anastazja Stanisz, Weronika Grzegorz Kaweccy, Eleonora Stanisław Koziejski, Władysław Bronisława Madziar, Piotr Anna Władysław Psonak, Piotr Maria Józef Michał Stawiarscy, Julia Rozalia Grońscy, Genowefa Michał Pyrdoł, Maria Michał Marcin Wielowscy, Józef Owsianka, Jacenty Owsianka syn Jan, Jakub Rams, Janina Kurnyta, Jan Kurnyta żona Maria syn Marian, Maria Antoni Zielińscy, Stanisław Masiarz, Stefania Wojciech Łatka, Józef Baziak, Antonina Basta, Aniela Wojciech Zofia Józef Krystyna Franciszek Majerscy, Rozalia Antoni Grońscy, Ks. Jan Majerski, Rozalia Władysław Tokarczyk, Maria Stanisław Sopata, Maria Jan Basta, Janina Stefan Basta, Stefania Jan Warzecha, Władysław Michalik, Katarzyna Zaremba, Piotr Zaremba, Helena Zielonka, Włodzimierz Warzecha, Józef Rams, Jan Franciszka Tomaszek, Krzysztof Tomaszek, Julia Maciej Majerscy, Bronisława Franciszek Florian, Stanisław Sopata, Antoni Rzepiel, Maria Stanisław Szmitd, Maria Bieryt, Paweł Julia Bieryt, Jan Sator żona Salomea, Antoni Sator, Stanisława Władysław Bogusław Jan Lizoń, Helena Jan Słowik, Antonina Jan Klimek, Maria Malinowska, Maria Eugeniusz Stanisław Zdzisław Kozieńscy, Julia Majerska, Kazimiera Wojciech Kurzeja, Kazimiera Eugeniusz Kurzeja, Jan Kaczmarczyk, Marek Wiercioch, Stanisław Szelec, Małgorzata Śledź, Krystyna Hebda, Agata Aleksander Owsianka, Jan Antoni Owsianka, Małgorzata Czesław Mizia, Antoni Wiktoria Majerscy, Franciszek Michał Józef Maria Elżbieta Sajdak, Aniela Antoni Kozieńscy, Józef Stanisław Marek Irena Julia Pomietło, Michał Wojciech Jurkowscy, Alfred Maria Gucwa, Stanisław Ubik jego rodzice, Maria Wincenty Tokarczyk syn Władysław, Krystyna Hebda, Anna Szczepaniak, Józef Zofia Lizoń, Stanisław Szumacher, Maria Stawiarska, Stanisław Stawiarski, Józefa Franciszek Stawiarscy, Maria Owsianka, Józef Pasionek, Maria Antoni Babik synowie: Józef Jan Włodzimierz, Anna Stefan Owsianka syn Jan, Stefania Tadeusz Bugajscy, Henryk Gierczyk, Waleria Julia Antoni Józef Władysław Warzecha, Anna Szczepaniak, Katarzyna Piotr Józef Rams, Helena Antoni Stanisław Jan Józef Władysław Eugeniusz Maria Kozieńscy, Ryszard Bogdan Sobczak, Tekla Wincenty Biel, Maria Wacław Gomółka, Maria Zbozień, Julia Biel mąż Władysław, Maria Gąsiorowska syn Andrzej, Stanisław Biel, Władysława Józef Kolasa, Józefa Barbara Turek, Piotr Witecki, Filip Katarzyna Marian Czesław Lizoń, Antoni Jan Ludwika Stanisław Cebula, Antoni Cebula, Bronisława Tomasz Pierzchała, Maria Antoni Mieczysław Kozik, Józef Kołodziej syn Mieczysław Kołodziej, Anna Wojciech Krawenda, Stefania Józef Krawenda, Józefa Jan Krawenda, Rozalia Władysław Kempa, Józefa Jan Kempa, Julia Jan Owsianka, Władysława Andrzej Sawina, Julia Kornakiewicz, Janusz Stanaszek, Aleksandra Józef Prokopczak, Maria Franciszek Jan Pachut, Jan Bieryt, Maria Antoni Zielińscy, Anna Maria Zielińskie, Rozalia Wilk, Władysława Gawlik, Wincenty Stefan Kołodziej, Rozalia Lizoń, Stanisław Paulina Jurek, Janina Bronisław Ryszard Łatka, Elżbieta Franciszek Eugeniusz Łatka, Julia Zofia Józefa Stanisław Gomułka, Aniela Stefan Matusik, Katarzyna Filip Lizoń, Wilhelmina Franciszek Gomułka, Weronika Władysława Tomasz Warzecha i zmarli z rodziny, Eleonora Kazimierz Pyrdoł zięć Jan Andrzej wnuczka Marzena, Piotr Mróz, Maria Henryk Jurkowscy, Janina Piotr Salwiczek, Helena Zielonka, Elżbieta Władysław Mróz, Jan Motawa i zmarli z rodziny, Maria Tomasz Kozik, Katarzyna Piotr Kozik, Mieczysław Kozik, Władysława Maria Franciszek Kozik, Zofia Dziedzic, Władysław Dziedzic, Antonina Józef Niemiec i syn, Józef Karol Niemiec i syn, Karolina Michał Madziar i syn Jan, Waleria Antoni Zgrzeblak, Bronisława Władysław Madziar, Ks. Stanisław Mikołajczyk, Ks. Władysław Mrówka, Ks. Jan Nowiński, Ks. Józef Alberski, Stanisław Madziar, Barbara Stolarska, Władysław Świechowski, Władysław Józef Warzecha i rodzice, Anna Szczepaniak, Agnieszka Śleziak mąż i siostra, Jan Śleziak żona syn Eugeniusz i Piotr, Honorata Walenty Baziak, Maria Antoni Baziak, Szymon Pyrdoł, Wojciech Sajdak syn Stanisław, Józefa Michał Bołoz, Julia Czesław Gucwa, Rozalia Piotr Gonciarz, Rozalia Michał Józef Klimeccy, Stanisław Gonciarz, Stanisława Antoni Łatka, Julia Łukasz Stanisława Władysław Antoni Turek, Katarzyna Piotr Jan Tadeusz Zaremba, Maria Antoni Wielowscy, Helena Jan Majerscy, Władysław Michalik, Kazimiera Mrówka, Teresa Łabuda, Michał Anna Józef Julia Hajduk, Stanisława Józef Bober, Jan Maciuszek, Stanisław Madziar, Genowefa Tokarz, Maria Józef Potoniec, Iwona Dominika Henryk Warzecha, Beata Owsianka, Eugeniusz Bieryt, Maria Tomasiak Józef Tomasiak, Weronika Ludwik Ryszard Domoń, Zofia Władysław Popardowscy, Matylda Józef Majerscy, Maria Wojciech Majerscy, Maria Madziar, Marcin Plata, Ludwik Majkrzak, Jakub Katarzyna Zaremba, Bolesław Julia Latasiewicz, Maria Franciszek Józef Olchawa, Czesław Korona, Aniela Józef Władysław Antoni Władysława Potoniec, Leonia Tadeusz Kołodziej, Wiktoria Piotr Potoniec syn Stanisław, Eugeniusz Jakub Karolina Franciszek Majerscy, Maria Franciszek Niemiec i zmarli z rodzin, Józefa Stanisław Tokarz, Stanisława Sylwester Mrozek, Zofia Jan Tokarz, Franciszek Stanisława Sajdak, Stanisław Ludwik Edward Olszowscy, Stanisław Genowefa Józef Warzecha, Władysław Bielak, Julian Józef Franciszek Kita, Alojzy Ignacy Pomietło, Jan Anna Józefa Karol Michał Stefania Biel, Józef Groński, Jan Władysław Grońscy, Władysław Wiktoria Marian Gałysa, Stanisława Papenfus, Wojciech Elżbieta Wyrostek, Antoni Biel, Józef Szczepaniak, Stefania Władysław Migda, Maria Jan Józef Tadeusz Kamińscy, Julia Józef Gromala, Anna Tomasz Antoni Teresa Józef Wojciech Gomółka, Helena Michał Stanisław Hajduk, Zofia Antoni Wojnarowscy, Maria Piotr Biel, Genowefa Jan Łabuda syn Piotr, Dariusz Ciesielka, Jan Łabuda, Rozalia Garwol, Wiktoria Michniewska, Katarzyna Stanisław Antoni Mamala, Jan Stanisława Groń, Andrzej Anna Psonak, Bronisław Madziar, Aniela Piotr Kiklica, Stanisława Jan Biel, Zbigniew Hebda, Genowefa Zdzisław Gwiżdż, Karol Potoniec żona Maria, Stanisław Floryan, Rozalia Bożek, Maria Zbozień, Wanda Bronisława Franciszek Marian Stanisław Świechowscy, Stanisław Łatka, Janina Czyszczoń, Antoni Obrzud, Aniela Łatka syn Józef, Helena Rudolf Bieryt, Antoni Plata, Bronisława Władysław Madziar, Józef Renata Tadeusz Oleksy, Irena Potoniec, Ludwik Potoniec żona Rozalia syn Julian, Jan Cebula żona Zofia, Piotr Władysława Tadeusz Kołodziej, Paweł Genowefa Kosma Franciszek Poparda, dusze w czyśćcu cierpiące, Mirosław Warzecha, Władysław Sutor, Józef Maria Fiut, Stanisław Aniela Motawa, Adam Kazimierz Fiut, Monika Bartoszewicz, Jan Kozieński, Jerzy Kozyra, Antonina Ignacy Jasińscy, Aniela Władysław Kurzeja, Stefania Wojciech Tomasz Łatka, Paulina Rozalia Majerskie, zmarli z rodz. Kurzejów i Łatków, Agnieszka Mulek, Zofia Aleksander Kozieńscy, Józef Szczepaniak, Maria Anna Bieryt, Ludwik Anna Sołtys, Jan Ludwik Sołtys, Maciej Julia Stanisław Groń, Katarzyna Antoni Chrustek, Olga Langowska syn Jan, Maria Antoni Kotas, Stanisław Ciwiński, Marianna Słowik mąż Piotr, Stanisław Bieniek żona Franciszka, Maria Furek mąż Jan, Zofia Józef Jagieła, Maria Wojciech Chwast, Agata Jan Zofia Jan Łatka, Maria Jan Kiklica, Ludwik Iwan, Józef Olchawa, Józef Biel, Helena Dyrek, Anna Wańczyk, Andrzej Grabik.

WYPOMINKI CAŁOROCZNE 2021/2022 – godz. 1040 (część 2)

Miłosierdziu Bożemu i naszym pobożnym modlitwom polecają się zmarli śp. papieże, arcybiskupi i biskupi, kapłani i siostry zakonne oraz wierni zmarli:

Helena Piotr Biel syn Józef, Maria Karol Krawęda syn Stanisław Franciszek, Stanisław Szczepaniak, Helena Walenty Stefan Skrzekut, Marianna Stanisław Ewaryst Szopińscy, Józefa Bodziony, Jan Owsianka, Stefania Kardaszewicz, Elżbieta Bolesław Wiesław Kazimierz Słowik, Piotr Katarzyna Zaremba, Franciszek Maria Kurzeja, Leontyna Aleksandra Jan Leszek Edward Gancarczyk, Julia Jan Kałuzińscy, Jan Motawa i jego rodzice, Władysław Rams, Walenty Wysopal żona Franciszka, Henryk Iwona Dominika Warzecha, Józef Kołodziej, Antoni Cebula, Władysław Bronisława Marian Pulit, Dorota Pulit – Ozóg, Wincenty Anna Jan Marian Kunegunda Leśniak, Waleria Stanisław Basta, Kazimierz Majoch, Jakub Stefania Jerzy Leokadia  Franciszek Rozalia Stolarscy, Marian Bieryt, Antoni Biel, Krystyna Kałuzińska, Stanisław Skoczeń, Jan Bieryt, Władysław Biel, Rozalia Stanisław Tomasiak, Józefa Franciszek Florek, Wojciech Helena Maria Zofia Stanisław Łatka, Teofila Andrzej Słowik, Piotr Tadeusza Stec, Stanisław Biel, Eleonora Józef Podobińscy, Anna Aleksander Bugańscy, Aniela Józef Biel, Zofia Józef Trzepak, Bronisław Szczepaniak, Stanisława Franciszek Stec, Jan Leonarda Łatka, Elżbieta Franciszek Łatka, Helena Świebocka, Anna Kiziniewicz, Maria Józef Dobosz, Aleksander Bugański żona Anna, Stanisław Kałużny żona Stanisława, Walenty Szafraniec żona Julia, Anna Julia Tokarz, Weronika Wojciech Myjak, Józef Tomasiak i zmarli z rodziny Tokarzów, Bielów, Myjaków, Stanisława Bolesław Stanisław Kowalscy, Małgorzata Wierzchoń i zmarli z rodziny Kowalskich, Rogowskich, Ziemlickich, Kubińskich, Oborskich, Agnieszka Antoni Biel, Janina Józef Słowik, Łucja Wojciech Tokarz i ich dzieci: Maria, Leon Józef, Teresa Michał Tokarz, Anna Maria Franciszek Antoni Rams, Helena Jurczak, Józef Biel, Jan Jadwiga Konopka, Adam Wiktoria Bieleccy, Zofia Paweł Pierzchała, Stefania Stefan Sobczak, Karolina Paweł Kaczorowscy, Kunegunda Cebula, Bronisław Plata, Janina Antoni Lizoń, Anna Waruś, Antoni Scechura, Dorota Luka, Jakub Zaremba żona Katarzyna syn Józef, Zdzisław Gawlak, Józef Zofia syn Stanisław Sopata, Władysława Tadeusz Kołodziejowie wnuk Piotr, Teofila i Antoni Kołodziejowie, Maria Wojciech Stefania Groń, Filip Alfred Jolanta Anna Grońscy, Bronisława Maciej Łatkowie, Maria Pietruszka, Stanisława Jan Hebda, Józefa Julia Władysław Chrzanowscy, Józefa Józef Turek syn Józef, Andrzej Turek, Anna Genowefa Michał Majkrzak, Zofia Chlipała, Maria Tadeusz Majkrzak, Janusz Aniela Tadeusz Pyrdoł, Antoni Cebula, Adam Cięciwa, Dorota Lizoń, Władysław Gancarczyk, Stanisław Bochniarz, Helena Michał Stanisław Hajduk, Józef Bober, Agata Jan Łatka syn Jan, Maria Jan Kiklica, Antonina Wojciech Stawiarscy, Rozalia Tokarz, Anna Jan Kozik, Bronisława Jan Zaremba, Adam Kapłon, Anna Wojciech Tokarz, Mateusz Jochymek, Maria Zbozień, Władysława Stefan Klimek, Rozalia Julia Grońskie, Stanisława Gawlik, Waleria Józef Klimek, Wojciech Rozalia Lizoń, Franciszka Władysław Bober córka Wanda i Lucyna, Rozalia Zdzisław Dydyńscy syn Robert, Helena Stanisław Kozicy, Stanisława Janeczek z mężem, Józefa Arendarczyk z mężem, Franciszek Gancarczyk, Franciszka Stanisław Grońscy, Marian Stanisław Stanisława Faron, Katarzyna Antoni Franciszek Bober, Maria Józefa Marcin Pinkiewicz, Karolina Tomasz Antoni Ślaz, Piotr Katarzyna Kozik, Tekla Antoni Trzajna, Wiktoria Jan Władysław Myjak, Anna Bąk, Józef Nemec, Edward Pinkiewicz, Stanisław Garbaczewski, Wiesław Luty, Józef Apolonia Mieczysław Pietruszka, Tomasz Zabrzeski, Andrzej Elżbieta Żabówka, Jan Bieryt, Stanisław Kiklica, Sławomir Floryan, Kazimierz Fiut, Marian Kiklica, Józef Lizoń, Aniela Adam Hejmej, Stanisław Koza, Irena Sutor, Bronisław Florek, Maria Hedwik, Stefania Józef Stanisław Helena Faron, Maria Michał Stanisław Szumacher, Rozalia Tadeusz Hedwik, Maria Stanisława Zbozień, Wanda Talarczyk, Janusz Stawiarski, Adam Sychowski, Stanisław Mamala, Katarzyna Antoni Mamala, Stefania Antoni Pasoń, Maria Pasoń, Teresa Bogusław Bujak, O. Stanisław Kokowicz, Józef Opyd, Maria Franciszek Wąchała, Maria Klag, Franciszek Golonka, Czesław Zygmunt Gaborek, Aniela Tadeusz Pyrdoł, Władysława Józef Piksa, Wincenty Stefania Kołodziej, Wojciech Regina Antoni Czesław Adam Jan Stanisław Beatka Owsianka, Maciej Maria Ludwika Stanisław Sajdak, Jan Rozalia Pustułka, Jan Emilia Tadeusz Zdzisław Maria Stanisław Wojtarowicz, Agnieszka Andrzej Teresa Wańczyk, Zofia Jan Maciuszek, Maria Kornaś, Karolina Kurzeja, Antoni Łatka, Antonia Tadeusz Wielosik, Teofila Józef Zając, Kazimiera Eugeniusz Kurzeja, Kazimiera Wojciech Kurzeja, Katarzyna Czajka, Józef Hajduk, Tadeusz Wojciech Anna Bieryt, Helena Józef Kołodziej, Jan Szczepaniak, Kunegunda Basta, Rozalia Józef Zielińscy, Anna Roman Władysława Majerscy, Jan Hebda, Stefania Pasternak, Stanisław Stec, Stanisław Marian Stanisława Faron, Rafał Jan Rozalia Kozik, Zofia Antoni Biel, Agnieszka Faron, Zofia Stec, Łucja Tokarz, Stefania Biel, Karol Bieryt żona Stefania, Marian Bieryt, Jan Klimek żona Antonia, Maria Malinowska, Eleonora i Ludwik Feliks Tomasz Stec, Genowefa Piotr Danuta Czajka, Wiktoria Słowik, Katarzyna Franciszek Mateusz Łopatka, Michał Apolonia Sopata, Jan Bronisława Marszałek, Andrzej Michalik, Helena Stanisław Stawiarscy, Antonina Tadeusz Wielosik, Władysława Józef Piksa, Wincenty Stefania Kołodziej, Antoni Jasiurkowski, Tomasz Agnieszka Faron, Szczepan Zofia Antoni Biel, Krystyna Kałuzińska, Marian Bieryt, Jan Hajduk żona Anna córka Janina Krystyna Hebda, Elżbieta Bieryt, Jan Janina Gancarczyk, Wojciech Kunegunda Godoń, Stanisława Godoń, Agata Majda, Zofia Stanisław Jawor, Eleonora Szczepan Łatka, Jan Władysław Łatka, Aniela Józef Zbozień, Janina Jan Wojciech Jerzy Trzajna, Józef Baziak  żona Julia syn Stanisław, Józef Różana, Wojciech Job, Stefania Józef Władysław Potoniec, Józef Antonina Franciszka Filip Mróz, Anna Podobińska, Krzysztof Krupski, zmarli z rodz. Mrozów Walkowskich Madziarów, Rozalia Bolesław Julia Maria Fryderyk Latasiewicz, Joanna Franciszek Bronisław Kazimierz Maria Czesław Hudziak, Rozalia Franciszek Antoni Rozalia Andrzej Janusz Stanisław Stefania Stanisława Józefa Gancarczyk, Andrzej Miśtag, Maria Józef Nowogórscy, Lesław Chłud, Kamil Pierzchała, Teofila Józef Zając, Kazimiera Eugeniusz Kurzeja, Elżbieta Władysław Mróz, Hermina Franciszek Irena Józef Rompalscy, Zofia Jan Kubasta, Władysława Paweł Wąchała, Marian Korona, Michał Katarzyna Józef Edward Zdzisław Jacek Grzegorz Gierczyk, Waleria Władysław Kurowscy, Genowefa Piotr Kołodziej, Janusz Stawiarski, Maria Zbozień, Piotr Biel żona Helena syn Józef córka Rozalia Majkrzak mąż Stanisław, Stefania Jan Julia Aniela Majerscy, Katarzyna Jan Maciuszek, Franciszek Florian żona Julia, Anna Franciszek Stec, Jan Pichniarczyk, Ryszard Łojas, Maria Jan Kunegunda Jan Kiklica, Agata Jan Łatka, Jadwiga Ludwik Bieryt, Zofia Jan Zagórowscy, Anna Józef Kałuzińscy, Bronisław Podobiński, Wiktoria Jan Słowik, Katarzyna Stanisław Gromala, Julia Władysław Florian, Anna Antoni Cabała, Stefania Wincenty Kołodziej, Antonina Wojciech Stawiarscy, Antoni Pogwizd, Stefania Mieczysław Garwol, Henryk Lizoń, Stanisław Sopata, Franciszek Biel żona Julia, Tomasz Sopata żona Katarzyna, Karol Anna Biel, Józef Stefania Słowik, Jan Szczygielski, Leona Józef Podobińscy, Stefania Michał Warzecha, Zofia Józef Trzepak, Agnieszka Hebda, Andrzej Kałuziński, Kazimierz Szczepaniak, Stefania Marek Biel, Helena Jan Majerscy, Eleonora Roman Bronisława Sopata, Adam Antoni Władysław Regina Czesław Wojciech Owsianka, Władysław Józef Stanisław Prońscy, Weronika Ludwik Domoń, Rozalia Jan Pustułka, Leokadia Stolarska, Józef Antoni Waleria Majerscy, Kunegunda Paweł Wyrostek, Anastazja Józef Stanisz, Rozalia Franciszek Stefan Ptaszek, Emilia Rudolf Trzajna, Kunegunda Grzegorz Stanisław Józef Zielonka, Stefania Jermak.

 

WYPOMINKI CAŁOROCZNE 2021/2022 – KAPLICA W BRZYNIE

Miłosierdziu Bożemu i naszym pobożnym modlitwom polecają się zmarli śp. papieże, arcybiskupi i biskupi, kapłani i siostry zakonne oraz wierni zmarli:

Ks. Jan Majerski, Andrzej Maria Psonak, Wojciech Łucja Tokarz, Stanisława Józef Jan Waleria Stanisław Surma, Weronika Stefan Pajor, Bronisława Łatka, Kunegunda Franciszek Gromala, Maria Tomasz Mieczysław Kozik, Anna Jakub Nieć, Julian Rzepiel, Katarzyna Piotr Petronela Stanisław Gałysa, Kazimierz Szałankiewicz, Rozalia Kulas, Stanisław Surma, Jakub Stec, Marcin Małgorzata Wincenty Piotr Tomasz Maria Kozik, Józef Katarzyna Owsianka, Paulina Jan Tokarz, Wojciech Rzepiel, Franciszka Wojciech Poparda, Aniela Jan Szafraniec, Rozalia Maria Stanisław Mastalerz, Teresa Tomasz Klimek, Paulina Jan Tokarz, Fryderyk Bugajski, Antoni Wiktoria Jan Stanisław Franciszek Józef Klag, Marcin Małgorzata Wincenty Piotr Tomasz Maria Kozik, Marek Stanisław Wojciech Grzegorz Warzecha, Zofia Jan Albina Karol Józefa Poparda, Stanisław Kozielec, Władysława Tokarz, Emilia Nawrocka, Roman Zofia Kołodziej syn Piotr, Zofia Jakub Jaworscy, Gienek Bieryt, Walenty Krystyna Bieryt, Roman Zofia Kołodziej, Piotr Kołodziej, Piotr Kozik, Tadeusz Bieryt, Anna Rafał Tomasz Obrzud, Wincenty Rozalia Słowik, Aniela Jan Obrzud, Katarzyna Jan Stanisław Kołodziej, Janina Kołodziej, Katarzyna Piotr Kozik, Krzysztof Kołodziej, Zofia Roman Kołodziej, Karolina Stanisław Hebda, Jan Klimek, Teresa Tomasz Klimek, Irena Józef Lizoń, Józef Poparda, Ludwik Anastazja Sajdak, Maria Michałek Pękala, Jan i Stefania Motyka, Ewelina Piotr Stec, Tekla Jan Rozalia Wojciech Grońscy, Józefa Józef Grońscy, Jan Warzecha, Józef Kołodziej, Mieczysław Kołodziej, Wiktoria Józef Skawińscy, Maria Tomasz Kozik, Mieczysław Kozik, Stanisław Psonak, Leon Aniela Kołodziej, Katarzyna Stanisław Warzecha, Karolina Michał Tokarz, Jan Obrzut, Michał Julia Ludwika Obrzud, Szymon Ludwika Władysław Kozik, Helena Bednarz, Józef Poparda, Natalia Podobińska, Franciszek Podobiński, Józef Podobiński, Józef Zaremba, Anna Wąchała, Maria Górka, Katarzyna Waleria Piotr Owsianka, Kamil Pierzchała, Krystyna Piotr Jan Anna, Michał Kozik, Natalia Franciszek Józef Podobińscy, Józefa Wojciech Mróz, Władysława Durałek, Rozalia Jan i Stanisław Lizoń, Wiesława Rolka, Katarzyna Franciszek Tokarz, Maciej Ślaz, Krzysztof Ślaz, Józefa Władysław Majerscy, Julia Marcin Klimek i zmarli z rodziny, Jan Karolina Franciszek Stefania Antoni Bronisława Józef Surma, Irena Władysław Cudzich, Anna Stanisław Janczura, Jan Marek Gałysa, Władysława Wiercioch, Józef Petrylak i jego rodzice, Bronisława Franciszek Łabuda, Maria Antoni Zbozień, Stanisław Hebda i syn Józef, Stanisław Nowak, Maria Biel, Maria Feliks Nowak, Aniela Nowak, Kunegunda Klag, Józefa Stanisław Tokarczyk, Tekla Antoni Psonak, Jan Maria Zenon Stec, Jan Kozik, Władysław Agata Jan Karol Kołodziej, Julia Roman Lizoń, Janina Piotr Salwiczek, Stanisław Bieryt, Władysława Tadeusz Kołodziej wnuk Piotr Kołodziej, Teresa Antoni Dychała, Michał Karolina Kołodziej, Andrzej Weronika Babik, Tomasz Wyrostek, Maciej Stefania Łatka, Józef Teresa Krauze, Stanisław Podobiński, Jan Piotr Deptuła, Stanisława Jan Hebda, Andrzej Weronika Babik, Michał Karolina Kołodziej, Maciej Stefania Bronisława Łatka, Tomasz Wyrostek, Władysława Tokarz, Genowefa Antoni Tokarz, Mateusz Wysopal, Grzegorz Warzecha, Marek Stanisław Wojciech Warzecha, Stanisława Kozielec, Helena Tomasz Wysopal, Janina Władysław Czyżyccy, Bronisława Marcin Kozik, Agatka Kozik, Zofia Stanisław Piotr Adam Leszek Bodziony, Dariusz Serafin, Janina Jan Psonak, Rozalia Józef Duda, Andrzejek Klag, Apolonia Jan Psonak i ich dzieci: Stefania Józef Michał Karol, Józef Poparda, Władysława Filip Alfred Grońscy, Franciszka Wincenty Antoni Stanisław Alojzy Władysław Bieryt, Genowefa Wyrostek, Stanisława Janina Tokarczyk, Antoni Stanisław Cebula, Maria Hajduk, Antoni Kozik żona Krystyna syn Jan, Władysław Warzecha żona Rozalia, Irena Józef Lizoń, Maria Jan Kamil Pierzchała, Władysława Antoni Genowefa Tokarz, Stanisława Kozielec, Stanisław Warzecha, Lucyna Andrzejek Władysław Knurowscy, Janina Tadeusz Kochanek, Antoni Majerski rodzice i rodzeństwo, Michał Antonina Majerscy, Jan Bożena Majerscy, Szymon Anna Surma, Łukasz Orzechowski, Antonina Poparda, Maria Franciszek Kozik, Stanisław Słowik, Maria Feliks Szczepaniak, Julia Słowik, Julia Walenty Adamczyk, Józef Stawiarski i jego rodzice, Stanisław Nowak, Wojciech Zarabski, Józef Maria Tomasiak, Tomasz Jan Stanisław Gawrońscy, Franciszek Magdalena Anna Grońscy, Józefa Stanisław Tokarz, Maria Stanisław Majerscy, Helena Ania Owsianka, Stefan Majerski Karol Tokarz, Janusz Popardowski, Kinga Król, Eugeniusz Majerski, Elżbieta Podobińska syn Józef żona Janina syn Stanisław, Stanisław Hebda syn Józef, Bronisława Franciszek Florian, Małgorzata Antoni Florian, Zofia Sowa, Władysława Józef Potoniec, Stanisław Zbozień, Bronisław Podobiński, Józef Niemiec, Eleonora Stanisław Jasiurkowscy, Maria Turaj, Janina Józef Job, Danuta Bulanda, Bożena Jan Majerscy, Jan Rozalia Sopata, Piotr Genowefa Kołodziej, Antoni Agnieszka Walkowscy, Józef Klag żona Katarzyna, Maria Antoni Mieczysław Kozik, Rozalia Wiśniowska, Wiktoria Jakub Surma syn Władysław Maria Surma syn Piotr Surma, Anastazja Wincenty Majerscy, Krzysztof Majerski, Ks. Józef Majerski, Mateusz Helena Tomasz Wysopal, Janina Władysław Czyżyccy, Andrzej Weronika Babik, Karolina Michał Kołodziej, Andrzej Maria Psonak, Józef Psonak, Józefa Kozińska, Magdalena Mikołaj Antoni Frączek, Wojciech Łucja Tokarz, Leon Józef Tokarz, Wojciech Franciszka Rozalia Władysław Józef Klimeccy, Teresa Majerska jej rodzice: Bronisława i Wojciech Fudala, Jan Paulina Majerscy, Jan Irena Hilger, Jan Maria Jacek Szmid, Michał Katarzyna Pyrdoł, Antoni Cebula, Franciszka Wincenty Kazimiera Alojzy Antoni Władysław Bieryt, Bolesława Bronisława Władysława Leon Pomietło, Antonina Andrzej Majerscy, Marian Lizoń, Wanda Talarczyk, Wojciech Bieryt żona Anna Józef Gierczyk, Michał Duda, Maria Skorupa, Tadeusz Tokarz, Tomasz Rosiek, Apolonia Wincenty Kozik, Aleksander Jasiurkowski, Władysław Józef Karol Jan Agata Kołodziej, Julia Roman Lizoń, Antoni Krystyna Jan Kozik, Maria Hajduk, Hilary Kiklica, Piotr Surma żona Anna, Karol Tokarz, Janusz Popardowski, Weronika Ignacy Kozik, Wiesław Kazimierz Antoni Kozik.

 

Boże, miłosierny Panie,
daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie,
błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.