Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Wojciech Hebda od:

 1. Marii i Władysława Florek z Moszczenicy
 2. Kingi i Sebastiana Gurgul
 3. Wiesławy i Andrzeja Cebula z rodziną
 4. Przemysława Biskupa ze Szczereża
 5. córki Katarzyny z mężem i wnukiem Oskarem
 6. córki Katarzyny z mężem i wnukiem Oskarem
 7. Krzysztofa i Bogumiły Borek
 8. Urszuli Surmy
 9. Dawida i Julki Surma
 10. Łukasza Surmy z rodziną
 11. sąsiadki Ani z rodziną
 12. rodziny Kaczmarczyków ze Szczereża
 13. rodziny Wigurów ze Szczereża
 14. kolegi Ryszarda Koniecznego z rodziną z Gabonia
 15. Łukasza Koniecznego z Gabonia
 16. Reginy i Grzegorza Królów z dziećmi
 17. Janiny i Stanisława Królów z dziećmi
 18. Krzysztofa Wnęka z rodziną
 19. Bogusława Wnęka
 20. Agnieszki Janisz z rodziną
 21. Krystyny i Leszka Lebda z rodziną
 22. Joanny i Tadeusza Bakun z rodziną
 23. Jana Króla
 24. Agnieszki i Tomasza Król z dziećmi
 25. Justyny i Piotra Danielów z dziećmi
 26. Janiny, Marii i Wiesława Warzecha
 27. Janiny, Marii i Wiesława Warzecha
 28. Zofii Daniel
 29. sąsiadów Kryczków
 30. Alicji i Kazimierza Królów

 

zostaną odprawione przez Ojców Redemptorystów w Rzymie
od 1 stycznia 2022 roku.