Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Antoni Łazarz od:

 1. Leona i Elżbiety Śledź z Maszkowic
 2. rodziny Hebdów
 3. rodziny Hebdów
 4. rodziny Hebdów
 5. Jolanty Mróz
 6. Stefana i Barbary Śledź z rodziną
 7. Elżbiety i Andrzeja Duda z Woli Kosnowej
 8. Aliny Duda z Woli Kosnowej
 9. Antoniny i Piotra Duda z rodziną
 10. Mieczysława Maciuszka
 11. Ireny i Stanisława Owsianka
 12. rodziny Adamczyków
 13. asystentów Andrzeja i Adama
 14. osiedla Romskiego
 15. Sylwii i Tomasza Baziak z rodzicami
 16. rodziny Pustułków
 17. Jadwigi i Mariana Pustułka
 18. Stanisławy Potoniec
 19. Władysławy i Mieczysława Sopata z Łącka
 20. firmy i pracowników PRZEWÓZ OSÓB ZBIGNIEW KWIT z Kamienicy
 21. rodziny Maciuszków ze Szczereża
 22. Tomasza Zaskwary z rodziną
 23. Marii i Józefa Zygadło ze Szczereża
 24. Marii i Józefa Łazarz z Łącka
 25. dyrekcji, nauczycieli i pracowników Przedszkola Samorządowego w Jazowsku
 26. dyrekcji, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej w Jazowsku
 27. Bogusławy i Michała Faron ze Szczereża
 28. Anny i Janusza Piksa ze Szczereża
 29. rodziny Matusiewiczów z Maszkowic
 30. rodziny Matusiewiczów z Maszkowic

zostaną odprawione przez Ojców Redemptorystów w Rzymie
od 1 kwietnia 2022 roku.