Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Stefania Łatka od:

 1. Marii Kiklicy z Kadczy
 2. Heleny i Jana Kołodziej
 3. Wiesławy i Antoniego Grońskich
 4. Rozalii i Augustyna Grońskich
 5. Marii i Edwarda Dychałów
 6. rodziny Wysopalów z Gabonia
 7. Piotra Ślaza z rodziną
 8. Łukasza i Adama Sajdak z Brzyny
 9. Anny i Stefana Sajdak z synami
 10. Anny i Mariana Bieryt z rodzinami
 11. Bolesława Owsianki z rodziną
 12. Czesławy i Jana Bieryt z rodziną
 13. siostrzenicy Anny Rielman z rodziną
 14. siostrzenicy Elżbiety Wróbel z rodziną
 15. siostrzenicy Krystyny i Ireneusza Groń
 16. siostry Kingi z rodziną
 17. sąsiadów Podobińskich
 18. bratanicy Heleny z rodziną
 19. Stefana i Kazimiery Tomasiak z rodziną
 20. Józefa Madziar z Czarnego Potoku
 21. rodziny Bieńków z Kadczy
 22. kuzyna Władysława Twardowskiego z żoną
 23. rodziny Pasoniów z Gabonia
 24. rodziny Wojtulewiczów
 25. Martyny i Jana Kołodziej z rodziną
 26. Haliny i Zbigniewa Kołodziej
 27. Haliny i Zbigniewa Kołodziej
 28. rodziny Kozieńskich z Gołkowic
 29. Danuty i Kamila Kozieńskich z rodziną
 30. Danuty i Kamila Kozieńskich z rodziną

zostaną odprawione przez Księży Chrystusowców w Poznaniu
od 1 kwietnia 2022 roku.