Umiłowani w Jezusie Zmartwychwstałym, Siostry i Bracia, Drodzy Parafianie!

     Przeżywamy jako wspólnota chrześcijańska najważniejsze wydarzenia historii zbawienia – święta Paschalne. To czas naszego osobistego i wspólnotowego przechodzenia z ciemności do światłości, ze śmierci do życia. Doświadczamy mocy Chrystusowego Krzyża i Grobu – świadków zwycięstwa naszego Pana nad śmiercią i ojcem wszelkiego grzechu – diabłem.
Z tej okazji w imieniu wszystkich duszpasterzy naszej parafialnej owczarni pragniemy złożyć wszystkim jej członkom oraz wszystkim gościom najlepsze życzenia wielkanocne. Niech Zmartwychwstały Jezus, który jest naszą Drogą, Prawdą i Życiem umacnia Was na drodze wiary i miłości. Niech obdarza w tych niepewnych czasach wszelkim błogosławieństwem, pogodą ducha, optymizmem i niezachwianą radością wynikającą z faktu bliskości Tego, Który jest, Który był i Który przychodzi aby nas wybawić. Niech nie zabraknie w Waszym codziennym życiu czułej opieki a zarazem skutecznego wstawiennictwa Maryi, Królowej Niebios, Jazowskiej Pani!
Na czas świętowania Wielkanocnych wydarzeń z serca wszystkim błogosławimy i polecamy naszej modlitwie! Szczęść Boże!

Ks. Mirosław Papier – Proboszcz
Ks. Zbigniew Kołodziej
Ks. Kan. Stanisław Czernecki
Ks. Piotr Bieś
Ks. Mateusz Odziomek