Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Franciszek Celusta od:

 1. sąsiadów Katarzyny i Karola Fałowskich
 2. sąsiadów Stanisławy i Andrzeja Kurzejów
 3. brata Antoniego
 4. Adama Ramsa z rodziną
 5. siostrzeńca Marka Ramsa z rodziną
 6. koleżanek z pracy córki Ani
 7. koleżanek z pracy córki Ani
 8. Jadwigi i Janusza Mamalów z rodziną
 9. chrześnicy Magdaleny
 10. Kierownika i pracowników Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
 11. Kierownika i pracowników Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
 12. Sławomira i Jadwigi Pietruszka z rodziną
 13. firmy EURO-EXPRES
 14. firmy EURO-EXPRES
 15. Beaty i Tadeusza Dutka
 16. Heleny Dutka
 17. Heleny i Stefana Dychała
 18. chrześniaka Kazimierza Celusty z rodziną
 19. sąsiadów z Leonówki i Równi
 20. sąsiadów z Leonówki i Równi
 21. siostrzenic Doroty, Agaty i Katarzyny z Nowego Sącza
 22. siostrzeńca Wiesława Korony z rodziną
 23. siostrzenicy Zofii Korona
 24. Bernadety Brdej z Gołkowic
 25. Heleny i Krzysztofa Korona z Gołkowic
 26. siostry Zofii z mężem
 27. Ireny i Roberta Pietruszka
 28. Rozalii i Andrzeja Bugajskich z rodziną
 29. rodziny Burzów z Chełmca
 30. Józefy i Józefa Biel z rodziną

zostaną odprawione przez o. Marka Kordeckiego w Rzymie
od 1 sierpnia 2022 roku.