Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Anna Hebda od:

 1. Zofii Talar
 2. Zofii Myjak z rodziną
 3. Bożeny i Zbigniewa Faron z rodziną
 4. sąsiadów z Gruszowa
 5. sąsiadów z Gruszowa
 6. sąsiadów z Gruszowa
 7. Beaty i Krzysztofa Domek z rodziną
 8. Agaty i Tomasza Bober
 9. sąsiadki Zofii Warzechy
 10. Stanisławy i Jana Dora z rodziną ze Szczereża
 11. Grażyny i Pawła Klimek z rodziną
 12. Małgorzaty i Krzysztofa Malinowskich z rodziną ze Szczereża
 13. Anny i Tadeusza Nieć z rodziną
 14. Bogusławy i Stanisława Dybiec z rodziną
 15. Jana Hebdy
 16. Eweliny i Tadeusza Hebda z rodziną
 17. Marii Bober z rodziną ze Szczereża
 18. Joanny i Kamila Potoniec ze Szczereża
 19. Kazimiery Sopata i rodziny Witników
 20. Agaty i Andrzeja z synami
 21. Melanii Talik
 22. Natalii i Marcina
 23. Gabrysi i Mateusza Szlagor
 24. brata Antoniego z żoną Anielą
 25. Jana i Katarzyny Słonków z dziećmi
 26. Anny i Henryka Rams z synem
 27. Józefy i Stanisława Rams
 28. Haliny Bober
 29. wnuczki Joanny i Adama
 30. syna Stanisława
 31. zostaną odprawione przez Ojców Redemptorystów w Rzymie
  od 1 września 2022 roku.