Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Jan Tokarz od:

 1. Teresy i Janusza Cabała z Gołkowic
 2. Pauliny i Wacława Górków
 3. Juliana Podobińskiego z rodziną
 4. Andrzeja Podobińskiego z Bielska
 5. rodziny Filipów z Bielska
 6. Marii Jasek i rodziny Dziedziców z Bielska
 7. Anny Popardy
 8. sąsiadów Majerskich
 9. Teresy i Wiesława Dulak z rodziną
 10. Beaty i Krzysztofa Duda
 11. Stanisławy i Wiesława z Rzymówki
 12. Bożeny i Józefa z Rzymówki
 13. Stanisławy i Mariana Kołodziej
 14. wnuka Pawła z rodziną
 15. Heleny Czelusta
 16. wnuczki Anny z rodziną
 17. wnuczek Katarzyny i Barbary
 18. Janiny i Marka Czelusta
 19. szwagra Bolesława z rodziną
 20. Bernadetty i Adama Jasiurkowskich z rodziną
 21. Bogusławy i Mariusza Kozieńskich
 22. Zofii i Józefa Kozik
 23. Agnieszki i Mieczysława Majerskich
 24. sąsiadów Rozalii i Franciszka Majerskich
 25. Antoniego i Bożeny Podobińskich z rodziną
 26. Iwony i Stefana Tokarz
 27. Teresy i Romana Pajor z Brzyny
 28. Stanisława i Zofii Klag
 29. Janiny i Józefa Lizoń
 30. rodziny Cebulów

zostaną odprawione przez Księży Chrystusowców w Poznaniu
od 1 września 2022 roku.