Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Wanda Talarczyk od:

 1. wychowanków z rocznika 1996
 2. wychowanków z rocznika 1996
 3. wychowanków z rocznika 1996
 4. Teresy Platy
 5. Teresy Platy
 6. dyrektora i pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku
 7. Rady Gminy Łącko
 8. firmy ERSBET Nowy Sącz
 9. rodziny Olszaków
 10. wójta i pracowników Urzędu Gminy Łącko
 11. Jadwigi i Stefana Łatka z Kadczy
 12. rodziny Krzeszowskich
 13. Marii i Grzegorza Obrzud
 14. Józefy i Mieczysława Bober z Opalanej
 15. Haliny i Andrzeja Wąchała z rodziną z Młyńczysk
 16. Piotra i Pawła Opoka z Młyńczysk
 17. Stanisławy Talarczyk z Jaworzna
 18. Andrzeja i Karoliny Talarczyk z Młyńczysk
 19. Marii i Władysława Talarczyk z Młyńczysk
 20. Marii i Franciszka Talarczyk z Młyńczysk
 21. Małgorzaty i Janusza Sopata z Zalesia
 22. Wioletty Banach i Krzysztofa Opoki z Młyńczysk
 23. Andrzeja i Anety Opoka z Zalesia
 24. Marka Opoki z Młyńczysk
 25. Stanisławy i Łukasza Karabin z Zalesia
 26. Danuty i Mariusza Liszka z Dobrej
 27. Krystyny i Piotra Rusnak z Młyńczysk
 28. Marii i Mariana Opoka z Młyńczysk
 29. Grażyny i Romana Franczyk z Młyńczysk
 30. kolegów męża Eugeniusza z firmy ERSBET

zostaną odprawione przez Księży Chrystusowców w Poznaniu
od 1 września 2022 roku.