Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Bronisław Łatka od:

 1. Anety i Wojciecha Postrożny
 2. Zarządu GSSH Łącko
 3. pracowników sklepu GS w Obidzy
 4. pracowników biura GS Łącko
 5. Anny Rams z Kadczy
 6. pracowników Elitarnego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Nowym Sączu
 7. pracowników Elitarnego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Nowym Sączu
 8. Zarządu fundacji BEZPIECZNIE DO CELU
 9. Zarządu fundacji BEZPIECZNIE DO CELU
 10. kolegi Bronisława Wrony z Limanowej
 11. pewnej osoby
 12. rodziny Rusnaków z dziećmi z Jazowska
 13. Kamila Wielosika
 14. Ciapałów
 15. Pawła i Marioli Kołodziej
 16. Józefa i Wiesławy Kołodziej
 17. Pawła i Małgorzaty Jawor z dziećmi
 18. Pawła i Małgorzaty Jawor z dziećmi
 19. wychowanków klasy 2C LO w Starym Sączu
 20. społeczności LO im. Marii Skłodowskiej w Starym Sączu
 21. Agnieszki Leskiej
 22. Zbigniewa Olchawy z żoną i dziećmi
 23. szwagierki Haliny z Łącka
 24. kolegów z koła wędkarskiego w Łącku
 25. Janusza Popardy
 26. kuzynów z Gostwicy
 27. Katarzyny i Kazimierza Biel
 28. Elżbiety i Piotra Sołtys
 29. Małgorzaty i Eugeniusza Potoniec
 30. Szwarkowskich

zostaną odprawione przez Ojców Redemptorystów w Rzymie
od 1 maja 2024 roku