SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

1. Sakrament Chrztu św. jest udzielany w naszej parafii w każdą pierwszą niedzielę miesiąca a także w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy podczas uroczystej Mszy św. o godz. 14:00.

2. Dziecko do chrztu zgłaszają jego rodzice.

3. Wymagane dokumenty: Akt urodzenia dziecka pobrany z Urzędu Stanu Cywilnego, świadectwo ślubu kościelnego rodziców (jeśli odbył się poza naszą parafią), zaświadczenia chrzestnych że mogą pełnić tę rolę (jeśli są z poza naszej parafii).

4. Zgoda właściwego Ks. Proboszcza na chrzest dzieci spoza parafii.

5. Chrzestnymi rodzicami mogą być praktykujący katolicy, którzy ukończyli 16 rok życia, bierzmowani. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeńskich sytuacjach nieregularnych (Adhortacja Apostolska Jana Pawła II „Familiaris Consortio” w numerach 79-82 wymienia tutaj tzw.: „małżeństwo na próbę”, wolne związki i katolików złączonych tylko ślubem cywilnym) oraz młodzież szkolna, która nie uczestniczy w katechizacji! Rodzice naturalni, o ile nie mają przeszkód, a rodzice chrzestni zawsze powinni w czasie obrzędu chrztu świętego przystąpić do Komunii świętej.

***

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni pragnący zawrzeć sakrament małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii parafii, w której będzie on celebrowany. Może to być parafia jednego z nupturientów. W przypadku, gdy sakrament małżeństwa zawierany będzie poza parafiami do których należą narzeczeni, wymagana jest zgoda właściwego Ks. Proboszcza parafii zamieszkania jednego z nich na przeprowadzenie rozmowy kanonicznej. W naszej parafii rezerwacji terminu można dokonać wcześniej!

Wymagane dokumenty:

1. Aktualna metryka chrztu (z datą wystawienia do trzech miesięcy ważności)

2. Dowody osobiste

3. Ostatnie świadectwo katechizacji

4. Świadectwo bierzmowania

5. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej

6. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o stanie wolnym (niezbędny gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągnął za sobą również skutki cywilno-prawne, czyli aby był to tzw. ślub konkordatowy) lub akt zawarcia związku cywilnego, jeśli został on zawarty wcześniej.

Filmowanie oraz fotografowanie podczas uroczystości ślubnej musi odbywać się w zgodzie z przepisami liturgicznymi i winno być wcześniej uzgodnione z Ks. Proboszczem!

***

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

Kościół wskazuje 5 podstawowych warunków, których spełnienie gwarantuje skuteczność sakramentu pokuty i pojednania. Następujące po sobie wezwania, prowadzą penitenta drogą pojednania z Bogiem i Kościołem od uświadomienia sobie własnej grzeszności aż do naprawienia oraz zadośćuczynienia za popełnione winy. Są nimi:

1. Rachunek sumienia

2. Żal za grzechy

3. Mocne postanowienie poprawy

4. Szczera spowiedź

5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu

!!! Sakrament pokuty w naszej parafii jest sprawowany codziennie w czasie Mszy św. !!!

***

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. Modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5,14-15)

Ze względu na rozległość parafii oraz trudności z dojazdem bardzo prosimy o indywidualne umawianie się z kapłanem w związku z odwiedzinami u osób chorych oraz starszych. W sprawach pilnych udajemy się do chorych o każdej porze dnia i nocy.

***

POGRZEB KATOLICKI

O śmierci bliskiej osoby należy powiadomić miejscowych duszpasterzy. Opiekę nad cmentarzem parafialnym sprawuje firma „GOMIX”, Gołkowice Górne 148 (tel.: 18 446 33 16; tel. całodobowy: 602 406 535). Pogrzeb powinna przygotować najbliższa rodzina i winien on mieć miejsce w parafii zamieszkania. W przypadku pogrzebu poza miejscem zamieszkania potrzebna jest zgoda Ks. Proboszcza miejsca.

Przy zgłaszaniu pogrzebu wymagane są następujące dokumenty:

1. Akt zgonu z USC

2. Zgoda na pochowanie zwłok

3. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

Budowa nowych pomników i grobowców, remont istniejących muszą być uzgodnione z Ks. Proboszczem. Jeżeli ktoś planuje przeniesienie zwłok na inne miejsce, należy oprócz zgody Ks. Proboszcza uzyskać zgodę Sanepidu po spełnieniu wymagań prawa państwowego. Ekshumacji może dokonywać jedynie firma do tego uprawniona, a nie dowolny zakład kamieniarski czy przypadkowe osoby! W przypadku pogrzebu poza miejscem zamieszkania potrzebna jest zgoda proboszcza miejsca. Rodzina powinna zadbać o to, aby chory  pojednał  się z Bogiem przed śmiercią – nie odkładać przyjęcia sakramentu chorych na ostatnią chwilę, bowiem jest to sakrament dla żyjących, umacnia w cierpieniu oraz toruje drogę do nieba.