O śmierci bliskiej osoby należy powiadomić miejscowych duszpasterzy lub zarządcę cmentarza parafialnego. Opiekę nad cmentarzem w naszej parafii sprawuje firma GOMIX – Gołkowice Górne 148, tel. 18 446 33 16, całodobowy tel. 602 406 535. Firma GOMIX wypełnia zadania Grabarza i odpowiada za porządek na cmentarzu. Budowa nowych pomników i grobowców, remont istniejących musi być uzgodniony z ks. proboszczem. Jeżeli ktoś planuje przeniesienie zwłok na inne miejsce nalezy oprócz zgody ks. proboszcza uzyskać zgodę Sanepidu po spełnieniu wymagań prawa państwowego. Ekshumacji może dokonywać jedynie firma do tego uprawniona, a nie dowolny zakład kamieniarski czy przypadkowe osoby!

Pogrzeb powinna przygotować najbliższa rodzina. Powinien on mieć miejsce w parafii zamieszkania. W przypadku pogrzebu poza miejscem zamieszkania potrzebna jest zgoda proboszcza miejsca.

Rodzina powinna zadbać o to, aby chory  pojednał  się z Bogiem przed śmiercią – nie odkładać przyjęcia sakramentu chorych na ostatnią chwilę bo jest to sakrament dla żyjących, umacnia w cierpieniu oraz toruje drogę do nieba.

 

Po zgłoszeniu pogrzebu dla dopełnienia formalności wymagane są następujące dokumenty:

Akt zgonu z USC

Zgoda na pochowanie zwłok

Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).