KAPŁANI PRACUJĄCY W PARAFII:


Imię i nazwisko:       Ks. mgr Mirosław Papier
Funkcja w parafii:     Proboszcz
Od kiedy w parafii:    2011 r.
           
Imię i nazwisko:       Ks. mgr Piotr Bieś   
Funkcja w parafii:     Wikariusz
Od kiedy w parafii:    2020 r.
           
Imię i nazwisko:       Ks. mgr Mateusz Odziomek
Funkcja w parafii:     Wikariusz
Od kiedy w parafii:    2020 r.
           
Imię i nazwisko:       Ks. mgr Stanisław Czernecki
Funkcja w parafii:     Rezydent
Od kiedy w parafii:   1991 r.
           
Imię i nazwisko:       Ks. mgr Zbigniew Kołodziej    
Funkcja w parafii:     Rezydent
Od kiedy w parafii:    2004 r.