KAPŁANI PRACUJĄCY W PARAFII:


Imię i nazwisko: Ks. mgr Mirosław Papier
Funkcja w parafii: Proboszcz
Od kiedy w parafii: 2011 r.
           
Imię i nazwisko: Ks. mgr lic. Piotr Bieś   
Funkcja w parafii: Wikariusz
Od kiedy w parafii: 2020 r.
           
Imię i nazwisko: Ks. mgr lic. Mateusz Odziomek
Funkcja w parafii: Wikariusz
Od kiedy w parafii: 2020 r.
           
Imię i nazwisko: Ks. mgr Stanisław Czernecki
Funkcja w parafii: Rezydent
Od kiedy w parafii: 1991 r.
           
Imię i nazwisko: Ks. mgr Zbigniew Kołodziej    
Funkcja w parafii: Rezydent
Od kiedy w parafii: 2004 r.