Księża pracujący w parafii:


Nazwisko i imię        ks. mgr Mirosław Papier
Funkcja w parafii    Proboszcz
Od kiedy w parafii    2011 r.
           
Nazwisko i imię        ks. mgr lic. Piotr Rapacz   
Funkcja w parafii    Wikariusz
Od kiedy w parafii    2019 r.
           
Nazwisko i imię        ks. Mieczysław Smoleń
Funkcja w parafii    Wikariusz
Od kiedy w parafii    2011 r.
           
Nazwisko i imię        ks. mgr Stanisław Czernecki
Funkcja w parafii    Rezydent
Od kiedy w parafii    1991 r.
           
Nazwisko i imię        ks. mgr Zbigniew Kołodziej    
Funkcja w parafii    Rezydent
Od kiedy w parafii    2004 r.