INFORMACJE PRAKTYCZNE:

Opiekunem Straży Honorowej w naszej parafii jest Ks. Proboszcz Mirosław Papier

W każdy pierwszy piątek miesiąca przed Mszą św. śpiewane są godzinki ku czci Serca Pana Jezusa, a po Mszy św. wieczornej członkowie Straży i nie tylko, zbierają się na godzinnej adoracji przed Najświętszym Sakramentem, aby wynagradzać Bożemu Sercu zranionemu naszymi grzechami.

Miesiąc czerwiec to szczególny okres dla członków Straży Honorowej. W miesiącu tym, jest święto Najświętszego Serca Pana Jezusa. To spotkanie wszystkich członków z całej Polski na Jasnej Górze u Matki Serca Jezusowego.

 

 

 

GARŚĆ INFORMACJI O STRAŻY HONOROWEJ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa (SHNSPJ) jest stowarzyszeniem skupiającym ludzi pragnących odpowiedzieć na skargę Pana Jezusa w Ogrójcu: „Czy nie mogliście czuwać jednej godziny ze Mną?”. Jej członkowie starają się swoim wynagrodzeniem i miłością pocieszać Jezusowe Serce, napełnione boleścią z powodu zapomnienia i niewdzięczności ludzkiej. To Serce, zranione niegdyś na krzyżu włócznią setnika, a wciąż ranione przez nasze grzechy, mimo iż jest Ono źródłem mocy i chrześcijańskiej nadziei. Dewizą Arcybractwa jest więc: cześć, miłość, wynagrodzenie Sercu Jezusa.

W tym celu członkowie Straży obierają sobie jedną godzinę w ciągu dnia, aby wśród codziennych zajęć, myślą i sercem towarzyszyć Jezusowi obecnemu w tabernakulum, oddawać Mu cześć, wynagradzać oraz ofiarowywać swoje życie, a nade wszystko wierną miłość.

 

Zadaniem Arcybractwa jest zatem:

 • rozwijanie nabożeństwa do Bożego Serca będącego lekarstwem, które nie tylko uzdrawia, ale również zapobiega sekularyzacji, zmierzającej do wyeliminowania widzialnych znaków wiary chrześcijańskiej;
 • całkowite poświęcanie się Bożemu Sercu, tak aby mogło dokonywać się uzdrawianie życia moralnego człowieka, rozwój jego cnót i różnorodnych darów Ducha św.
 • przez pogłębianie wiary umacnianie życia apostolskiego i realizacja obowiązków rodzinnych i zawodowych w uświęcającej miłości Chrystusa;
 • budzenie świadomej miłości do bliźniego przez podejmowanie pracy nad własnym sercem, aby synowską miłość do Boga łączyć z miłością braterską.

Dzięki tej formie pobożności, członkowie Arcybractwa kształtują swoje życie wewnętrzne, realizując na co dzień powołanie do świętości i współuczestnicząc w dziele zbawienia świata oraz Nowej Ewangelizacji.

 

Obowiązki Członka Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa

 • Wiernie odprawiać Godzinę Obecności przy sercu Bożym
 • Brać udział w Godzinie Świętej (wspólnie lub indywidualnie)
 • Brać udział we Mszy św. wynagradzającej Bożemu Sercu za swoje grzechy i całego świata w I piątek miesiąca
 • Szerzyć kult Najświętszego Serca Pana Jezusa
 • Nawiedzać Najświętszy Sakrament (każdy czwartek od godz. 15.00)

Patronowie Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa

Straż Honorowa NSPJ może pochwalić się wieloma obietnicami Mistrza, które składał w słowach skierowanych do swych „sekretarek” – Małgorzaty Marii Alacoque i później do s. Marii od Najświętszego Serca Bernaud. Między innymi powiedział: „Z radością czerpać będą ze źródeł Zbawiciela”.

Bazując na tych przyrzeczeniach, Straż Honorowa prowadzi swych członków do Źródła wytryskującego ze zranionego Serca Jezusowego przy pomocy pięciu patronów, którymi są:

 • Najświętsza Maryja Panna
 • Św. Józef
 • Św. Franciszek Salezy
 • Św. Franciszek z Asyżu
 • Św. Małgorzata Maria Alacoque

 

CHCESZ MIEĆ SERCE NA WZÓR CHRYSTUSA?
TA GRUPA JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE! DOŁĄCZ DO NAS!