Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jazowsku

Jazowsko 46, 33-389

e-mail: jazowsko@diecezja.tarnow.pl

tel.: 18 444 70 18

Numer konta parafialnego: 79 8805 0009 0000 3434 2008 0001

Kancelaria parafialna jest czynna codziennie pół godziny po wieczornej Mszy św.
Dla kandydatów do sakramentu małżeństwa kancelaria czynna jest w każdą SOBOTĘ od godz. 7:30 do 9:00.


ZASADY WYDAWANIA DOKUMENTÓW:

  1. Dokumenty takie jak: metryka chrztu, zaświadczenie do pełnienia funkcji chrzestnego i inne dokumenty parafialne można wydać jedynie pełnoletniej osobie, której one dotyczą. Dla osoby małoletniej dokument odbierają jej rodzice (opiekunowie prawni). Dokument kancelaria wydaje jedynie po stwierdzeniu tożsamości petenta na podstawie wylegitymowania czyli okazania właściwego dokumentu tożsamości (dowód osobisty).
  2. Dokumenty w imieniu zainteresowanej osoby może odebrać pełnomocnik, jeśli uprzednio przedstawi w kancelarii parafialnej pisemne pełnomocnictwo sporządzone zgodnie z zasadami prawa cywilnego. Wzór dokumentu upoważniającego można pobrać tutaj: pełnomocnictwo
  3. Wszelkie odchylenia od podanych powyżej norm nie będą akceptowalne ani uznawane przez pracownika kancelarii parafialnej.