WSPÓLNOTA PRZYMIERZA RODZIN MAMRE

Co to jest Mamre?

 WPR MAMRE jest katolickim stowarzyszeniem osób świeckich, działającym pod kierunkiem duchownych, na podstawie decyzji Arcybiskupa Częstochowskiego. Ma charakter prorodzinny i ewangelizacyjny. Centrum Wspólnoty Mamre znajduje się w diecezji częstochowskiej, a jej zasięg obejmuje obecnie ponad 20 diecezji, głównie w południowej i środkowej Polsce.

Co oznacza nazwa ,,Mamre’’?

Wg Księgi Rodzaju, Abraham gościł Boga pod dębami Mamre. Bóg na podstawie wcześniejszego przymierza zapowiada mu urodzenie upragnionego syna ( Rdz 18). Przyjęcie przez Wspólnotę tej nazwy podkreśla znaczenie osobistego spotkania z Panem Bogiem, otwieranie się na Jego działanie w życiu, znaczenie więzów rodzinnych i gościnność, która buduje relacje między ludźmi.

Na czym polega działanie Wspólnoty?

 Członkowie Wspólnoty systematycznie formują się poprzez rekolekcje, comiesięczne spotkania i osobistą modlitwę, głównie opartą na Słowie Bożym, aby dla dobra całego Kościoła, wykorzystując między innymi posługę charyzmatyczną, organizować Msze św. o uzdrowienie, otwarte spotkania ewangelizacyjne (np. w Częstochowie, Krakowie, Gliwicach), rekolekcje ewangelizacyjne czy pomoc charytatywną.

Jak skontaktować się ze Wspólnotą Mamre w naszej parafii?

 Członkowie WPR Mamre organizują cykliczne wyjazdy na msze św. o uzdrowienie i spotkania ewangelizacyjne do Krakowa (dla wszystkich) i Częstochowy (dla młodzieży). Od listopada 2017 w każdy 2. piątek miesiąca prowadzone będą medytacje biblijne przed Najświętszym Sakramentem, po Mszy świętej wieczornej. Zapraszamy na nie członków Wspólnoty, jej sympatyków i wszystkich chętnych do pogłębienia swojej relacji z Panem Bogiem.

Kontakt z członkami Wspólnoty Mamre:

606 260 761 – Grażyna

602 481 589 – Andrzej

lub poprzez kapłanów parafii