Co to jest MAMRE?

WPR MAMRE jest katolickim stowarzyszeniem osób świeckich, działającym pod kierunkiem duchownych, na podstawie decyzji Arcybiskupa Częstochowskiego. Ma charakter prorodzinny i ewangelizacyjny. Centrum Wspólnoty Mamre znajduje się w diecezji częstochowskiej, a jej zasięg obejmuje obecnie ponad 20 diecezji, głównie w południowej i środkowej Polsce.

Co oznacza nazwa ,,Mamre’’?

Według Księgi Rodzaju, Abraham gościł Boga pod dębami Mamre. Bóg na podstawie wcześniejszego przymierza zapowiada mu urodzenie upragnionego syna (Rdz 18). Przyjęcie przez Wspólnotę tej nazwy podkreśla znaczenie osobistego spotkania z Panem Bogiem, otwieranie się na Jego działanie w życiu, znaczenie więzów rodzinnych i gościnność, która buduje relacje między ludźmi.

Na czym polega działanie Wspólnoty?

Członkowie Wspólnoty systematycznie formują się poprzez rekolekcje, comiesięczne spotkania i osobistą modlitwę, głównie opartą na Słowie Bożym, aby dla dobra całego Kościoła, wykorzystując między innymi posługę charyzmatyczną, organizować Msze św. o uzdrowienie, otwarte spotkania ewangelizacyjne (np. w Częstochowie, Krakowie, Gliwicach), rekolekcje ewangelizacyjne czy pomoc charytatywną.

Jak skontaktować się ze Wspólnotą Mamre w naszej parafii?

Członkowie WPR Mamre organizują cykliczne wyjazdy na msze św. o uzdrowienie i spotkania ewangelizacyjne do Krakowa (dla wszystkich) i Częstochowy (dla młodzieży). Od listopada 2017 w każdy 2. piątek miesiąca prowadzone będą medytacje biblijne przed Najświętszym Sakramentem, po Mszy świętej wieczornej. Zapraszamy na nie członków Wspólnoty, jej sympatyków i wszystkich chętnych do pogłębienia swojej relacji z Panem Bogiem.

Kontakt z członkami Wspólnoty Mamre:

606 260 761 – Grażyna

602 481 589 – Andrzej

lub poprzez kapłanów naszej parafii
(opiekun grupy: Ks. Piotr Bieś)