Dziękujemy!

Dobiegł końca czas Światowych Dni Młodzieży w naszej parafii. Dziękujemy wszystkim rodzinom, które przyjęły do swoich domów pielgrzymów z Włoch. Dziękujemy młodzieży - Animatorom i Wolontariuszom za organizację Światowych Dni Młodzieży w naszej parafii. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby spotkanie młodych w parafii Jazowsko było świętem radości, młodości i wiary.

 


 

 

 

Plan tygodnia misyjnego

 

20.07 - środa

18:00 - Przyjazd do parafii

Przywitanie w kościele

Poczęstunek

                Wspólna modlitwa prowadzona przez proboszcza

                Przekazanie diecezjalnych pakietów ŚDM

                Informacje organizacyjne

                Błogosławieństwo

                Rozesłanie do domów

 

Więcej…