Wielki Tydzień 18-20.04. 2019 r.

Ministranci i lektorzy

Więcej…

TRIDUUM PASCHALNE 2019 – PORZĄDEK CZUWANIA

 

Więcej…


Nabożeństwa pasyjne w Wielkim Poście
Droga krzyżowa - piątek po mszy św. o 6.30, 17.30 (Na Grabkę), niedziela 14.30
Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym - niedziela 15.00, potem msza ok. 15.45

Brzyna - NIEDZIELA 9.00 - droga krzyżowa PO MSZy z kazaniem pasyjnym Gorzkie żale