LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA
PARAFII NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PA
NNY W JAZOWSKU

 

„Ministrant zajmuje uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw liturgicznych. Kto służy do Mszy św., występuje publicznie we wspólnocie. Doświadcza z bliska, że Jezus Chrystus jest obecny i działa w każdym akcie liturgicznym(…). W ten sposób wy, ministranci, jesteście szczególnie powołani, by być młodymi przyjaciółmi Jezusa”. (Św. Jan Paweł II, Przemówienie do ministrantów na Placu św. Piotra w Watykanie, 1 sierpnia 2001 r.)

Liturgiczna Służba Ołtarza – gromadzi chłopców z naszej parafii, którzy służą przy ołtarzu Pana Jezusa. Służba jest dla każdego wielkim zaszczytem, ma ona bowiem w sobie znamię wybrania. Stoją tam ludzie, na których w jakiś szczególny sposób wejrzał Bóg. Do Liturgicznej Służby Ołtarza należą tak ministranci, jak i lektorzy, którzy pełnią odpowiednie posługi w czasie różnorakich celebracji liturgicznych. Termin łaciński: „ministrare” oznacza: „służyć, pomagać„. Służąc Bogu ministrant i lektor przyczynia się do tego, aby liturgia była piękna. Każdy z nich pełni służbę w konkretne, wyznaczone dni tygodnia.

                                  

KAŻDY MINISTRANT:

1. Kocha Boga i dla jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
2. Służy Chrystusowi  Panu w ludziach. 
3. Rozwija w sobie życie Boże. 
4. Pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością serca i duszy
5. Poznaje liturgię, i żyje nią.
6. Modli się za ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.
7. Jest dobrym synem i bratem. 
8. Swoja chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.
9. Przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.
10. Podobnie jak kapłan stara się być niejako drugim Chrystusem. 

 

 

Modlitwa ministrantów przed Mszą św.:

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją, do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.


Modlitwa ministrantów po Mszy św.:

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw abym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

***

DO WSPÓLNOTY LSO PARAFII W JAZOWSKU AKTUALNIE NALEŻĄ:

MINISTRANCI: 

Bober Krystian, Bodziony Karol, Bodziony Maciej, Cebula Maciej, Ciesielka Bartosz, Gucwa Mateusz, Gucwa Przemysław, Jawor Damian, Klag Stanisław, Kiklica Szymon, Kozik Kamil, Kubatek Kamil, Kubatek Mateusz, Kwiatkowski Wiktor, Mróz Bartłomiej, Mróz Łukasz, Owsianka Bartłomiej, Owsianka Błażej, Pierzchała Jakub, Sajdak Adrian, Słowik Łukasz, Stolarski Szymon, Szczepaniak Łukasz, Wyrostek Mateusz.

LEKTORZY:

Cebula Jakub, Ciągło Kacper, Ligas Konrad, Mróz Mateusz, Owsianka Szymon, Plata Dominik, Plata Przemysław, Pierzchała Piotr, Sajdak Adam, Stawiarski Miłosz, Stawiarski Szymon, Szczepaniak Piotr, Kozik Jakub.

Opiekun grupy: Ks. Piotr Bieś