Kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jazowsku

KRÓTKA HISTORIA ŚWIĄTYNII

 

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny został zbudowany ok. 1665 r., konsekrowany 24 VIII 1720 r. przez bpa Mikołaja Kunickiego. Barokowy z kamienia, otynkowany, jednonawowy, od frontu kwadratowa wieża. Wnętrze nakryte sklepieniami kolebkowymi z lunetami. Na zewnątrz nawa oszkarpowana. Trzy portale kamienne, jeden z nich w tradycji renesansowej. Polichromia wnętrza figuralna, w prezbiterium odsłonięto fragment ze scenami Zwiastowania z II poł. XVII w. Ołtarz główny z II ćw. XVIII w., a w nim obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem w typie Hodigitrii Małopolskiej z II poł. XV w., jeden ołtarz z 1621 r. o bogatej dekoracji manieryzmu niderlandzkiego, w predelli renesansowe sceny pasyjne. Pozostałe ołtarze boczne z XVIII w. Chrzcielnica kamienna z XVII w. Ambona z I poł. XVIII w.

no images were found