Dobrze żyć – to wiele

                            Dobrze umrzeć – to wszystko

 

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci zwane też Apostolstwem Dobrej Śmierci, jest ściśle związane z kultem Matki Bożej Bolesnej. Stowarzyszenie to w obecnej formie zostało zatwierdzone przez papieża Piusa X dnia 22 lipca 1908 roku z główną siedzibą w Tinchebray we Francji. Papież ten obdarzył to stowarzyszenie licznymi odpustami i przywilejami  oraz nadał mu charakter uniwersalny rozciągając jego działalność na cały Kościół. W roku 2004 siedziba stowarzyszenia została przeniesiona z Tinchebray do La Chapelle Montligeon, gdzie również znajduje się sanktuarium Matki Bożej i Światowe Centrum Modlitwy za zmarłych. W Polsce opiekunami są Misjonarze Świętej Rodziny z siedzibą w Górce Klasztornej. Stowarzyszenie zostało oddane pod szczególną opiekę Matce Bożej Bolesnej od Siedmiu Boleści i świętemu Józefowi – dwojgu wielkim Patronom Dobrej Śmierci.

***

Cel Stowarzyszenia:

Wstępujący do stowarzyszenia poprzez soje modlitwy i ofiary pragną wyjednywać:

  • dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej;

  • dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia;

  • dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć.

Realizując ten cel należący do Apostolstwa Dobrej Śmierci:

  • często kierują swe myśli ku wieczności i starają się wystrzegać grzechu, aby być gotowym na śmierć w każdej chwili;

  • żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa;

  • mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw wszystkich Członków Stowarzyszenia;

  • uczestniczą w przywilejach i łaskach będących owocami odprawianych codziennie w ich intencjach Mszy Św.

W Polsce od 1999 roku odprawiana jest codziennie Msza Św. za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. Ponadto przez cały miesiąc listopad codziennie sprawowana jest Msza Św. za zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci i za zmarłych poleconych modlitwom Stowarzyszenia.

***

Warunki uczestnictwa:

  • wyrażenie swojej zgody do wstąpienia do Stowarzyszenia;

  • wpisanie się do księgi Stowarzyszenia.

Dzieci można wpisywać dopiero po przyjęciu I Komunii Świętej. Osób zmarłych nie wpisuje się, można jednak ich dusze polecić modlitwom Stowarzyszenia. Stowarzyszenie jest dostępne nie tylko dla wiernych katolików lecz także dla ludzi oddalonych od Boga i Kościoła oraz dla braci odłączonych – ważne jest, aby wyrazili  swoją zgodę na wpis. Oni bardziej niż inni potrzebują przemożnej i skutecznej opieki Matki Bożej.

W naszej parafii Apostolstwo Dobrej Śmierci istnieje za zgodą Ks. Kanonika Stanisława Czerneckiego od roku 1998 i obecnie skupia 274 osoby. Jesteśmy wspólnotą modlitewną liczącą w Polsce 400 tysięcy osób. Polecamy się Matce Bożej na ostatnią godzinę swojego życia nawiązując do kultu Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa.

Dołącz i Ty!

Twoje wstąpienie do Apostolstwa Dobrej Śmierci stanowić będzie dla Ciebie najlepszą gwarancję dobrej śmierci. Będzie ono dobrym wykorzystaniem czasu jakiego Miłosierny Bóg użycza Ci na tej ziemi. Częsta myśl o śmierci jest rzeczywiście najlepszy wykorzystaniem Bożej łaski i natchnień w obecnym życiu.