kapliczki-23Kapliczki – wieczne pomniki dalekiej i bliskiej przeszłości, folkloru, religii i żarliwej wiary ludu miast, miasteczek czy wsi. Są wszędzie: w ciszy leśnych duktów, na polach otoczone falującym zbożem, na łąkach zatopione w polnych kwiatach, nad rzekami i strumieniami, na skrzyżowaniach dróg i rozdrożach wsi, w przydomowych ogrodach. Jedne skromne, proste, dotknięte zębem czasu inne bogate, kolorowe. Wydaje się, że są od zawsze… To element polskiego krajobrazu i przede wszystkim znak głębokiej wiary przodków i nas współcześnie żyjących. Dodają nadziei, wskazują drogę, chronią przed nieszczęściami, utwierdzają w wierze i zachęcają do modlitwy.

***

kapliczki-4Kapliczka w Jazowsku na Opijówce znajduje się na parceli państwa Matysiewiczów. Wzniesiona według podania w miejscu, gdzie jej elementy zostały przyniesione przez wody Dunajca zapewne w XIX w. W całości drewniana z umieszczonym  rzeźbionym wizerunkiem Jezusa Ukrzyżowanego i niewielką figurką Matki Bożej  Różańcowej. Corocznie w maju odprawiane są tu „Majówki” ku czci Matki Bożej. Prowadzi je p. Rozalia Wyrostek, a wraz z nią ok. 26 osób z osiedla. 

 

***

Jazowsko Wieś – tu w 2007 roku w miejscu poważnego wypadku samochodowego powstała kapliczka na posesji p. Grzegorza Steca. Ufundowana została ona przez rodziców tragicznie zmarłych dziewczynek (Śp. Dominiki Warzechy i Śp. Beaty Owsianki). Figura przedstawia Matkę Bożą. W miesiącu maju gromadzi się wokół niej pokaźna liczba mieszkańców (ok. 40 osób), by chwalić Matkę Bożą wspólnym śpiewem i modlitwą. Tym nabożeństwom przewodniczą panie: Danuta Czajka, Celina Stec i Jadwiga Grońska. 

***

kapliczki-14Kapliczka przy drodze w Jazowsku Stara Cegielnia. Zbudowana została przez fundatorów: Bogusława Fudalę i Władysława Majerskiego w 1983 r. To współczesna kapliczka z metalu i szkła, a w jej wnętrzu figura Matki Bożej. Powstała jak większość takich obiektów z potrzeby gromadzenia się na wspólnej modlitwie. Śpiewane są przy niej nabożeństwa majowe pod przewodnictwem pań: Eweliny Fudala  i Wioletty Prońskiej. W nabożeństwie bierze udział ok. 16 osób.

 

***

Jazowsko Równia – w tym urokliwym miejscu na skraju lasu znajduje się kapliczka na drzewie z przed 40 lat, a w niej postacie Matki Bożej i św. Jana Pawła II. Potrzeba wspólnej modlitwy gromadzi tu ok. 26 mieszkańców tego osiedla, by wraz z p. Marią Mamala odprawić nabożeństwo majowe. Podświetlana jest świeczkami i lampką solarną.

***

kapliczki-25Jazowsko Podkrzyzie – tu na posesji p. Grzegorza Sopaty znajduje się kapliczka z krzyżem misyjnym  i figurką Matki Bożej.  Całość wykonana jest z drewna  prawdopodobnie jeszcze przed II wojną światową.  W miejscu tym gromadzi się  ok. 34 osób, by wraz z p. Marią Madziar odprawić nabożeństwo majowe.

 

***

Kapliczka w centrum wsi Kadcza znajduje się przy domu p. Heleny Łatka. Według przekazów najstarszych mieszkańców, figura która znajduje się w centralnym miejscu kapliczki powstała w XIX w jest to Chrystus Nazareński przywiązany do słupa. W dolnej zamykanej części  znajduje się obraz Matki Bożej z dzieciątkiem.  Kapliczkę odnowiono w 1977r. Odbywają się tu „ Majówki”, które prowadzi p. Eugeniusz Zbozień, a wraz z nim modli się tu ok. 30 mieszkańców Kadczy.

***

Kapliczka w Kadczy przy drodze na trasie Stary Sącz – Łącko wybudowana pod koniec XIX w. ok. 1900 r. Stoi na posesji p. Krzysztofa Niemca, a wraz z p. Eleonorą Majerską modli się przy niej w miesiącu maju ok. 36 osób. Kapliczka przedstawia krzyż metalowy osadzony na cokole z piaskowca, a poniżej przymocowany za szybą obraz Matki Bożej Częstochowskiej. 

***

Kapliczka rodziny Barbary i Zbigniewa Chronowskich Kadcza – Osiek. Jako, że jest to obiekt z nieodległej przeszłości, fundatorzy dokładnie podają datę jego powstania – to 01.05.1992r. Wzniesiono ją w intencji dziękczynnej, a za materiał posłużyły kamień dunajcowy i blacha maski samochodu „Jelcz”. Figura przedstawia Matkę Bożą, a całość jest oświetlona lampkami elektrycznymi. Na tradycyjne „Majówki” zbiera się w tym miejscu ok. 23 osób, którym przewodniczyła ś.p. Julia Chronowska, a obecnie p. Maria Kiklica i Danuta Pogwizd.

***

Kapliczka w Kadczy – Podgóra to jeden z większych obiektów sakralnych zbudowany przed 25 laty przez mieszkańców Podgóry. Mieści się przy drodze na posesji p. Stanisława Niemiec. Wybudowana została z tzw. „potrzeby serca” mieszkających w tym osiedlu.  We wnętrzu kapliczki znajduje się figura Jezusa Frasobliwego i obraz Matki Bożej Częstochowskiej. To bardzo popularne miejsce wspólnej modlitwy nie tylko w miesiącu maju. Odbywają się tutaj także nabożeństwa różańcowe w październiku i okolicznościowe Msze Święte /uroczystość Dnia Strażaka, święto Matki Bożej Zielnej/. W Wielką Sobotę kapłani święcą pokarmy wielkanocne. Opiekunkami tej małej świątyni są panie: Katarzyna Waruś i Maria Łatka. W czasie Nabożeństw Majowych gromadzi się tu ponad 30 osób.

***

W Obidzy Bukowym Potoku znajduje się kapliczka z 2000r.  ufundowana przez  Antoniego Kiklicę, Krzysztofa Słowika i Tadeusza Majerskiego. Zbudowano ją z kamienia, a w  jej wnętrzu znajduje się postać Matki Bożej Wspomożenia  Wiernych. W dni majowe gromadzi się wokół niej  ok. 37 mieszkańców, by móc wyśpiewać nabożeństwo maryjne wraz z p. Stanisławą Florek.

***

Kapliczka na Świnkówce wybudowana została z drewna 20 lat temu przez p. Walantową /obecnie posesja p. Wojciecha Kozika/. Fundatorka z myślą o nabożeństwach majowych i do dziś takowe są tu odprawiane pod przewodnictwem Stanisławy Klimeckiej. Kapliczka przedstawia Matkę Bożą Majową. Zbiera się wokół niej około 21 osób, w większości dorosłych.

***

Kapliczka na Bystrym Wierchu we wsi Brzyna wzniesiona została  35 lat temu przez rodziny Jasiurkowskich i Kozików. Zbudowano ją   z potrzeby wspólnej modlitwy na okoliczność „Majówek”. Pani Władysława Kozik gromadzi przed obliczem Matki Bożej codziennie w dni majowe ok. 26 osób sąsiadek i sąsiadów wraz z dziećmi.

W Brzynie na Musołówce jest jeszcze jedno miejsce gdzie w miesiącu maju gromadzi się grupa ok. 15 osób wraz z p. Stanisławą Tokarczyk. Przy kapliczce Matki Bożej z Dzieciątkiem śpiewane są pieśni maryjne i modlitwy ku Jej czci. Ten obiekt sakralny ufundował i zbudował ks. Jan Majerski w 1982r, na działce Józefa Basty.

***

Kapliczka Matki Bożej Różańcowej (z Lourdes) wzniesiona ok. 20 lat temu z potrzeby serca Władysława i Bronisławy Madziar. Znajduje się  na prywatnej posesji Teresy i Zygmunta Oleksych na Łazach Wyżnych. To współczesna kapliczka wykonana z betonu i szkła podświetlona w nocy światłem elektrycznym. Odprawiane są tu tradycyjne nabożeństwa majowe, a prowadzi je p. Teresa Oleksy wraz z okolicznymi mieszkańcami w liczbie 25 osób.

 

Przydrożne kapliczki to cząstki naszej historii, to miłość do Ojczyzny naznaczona trudem i znojem codziennego dnia i wielka wiara wielu pokoleń. Są świadectwem naszych Ojców do prawa do tej ziemi i jej umiłowania. Są w końcu znakiem Bożej obecności, testamentem przeszłości dla obecnych pokoleń. Mijając je winniśmy się zatrzymać na bodaj chwilę i wczuć się w świętość tego miejsca i zadumać się nad przemijaniem.