Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Barbra Zaremba od:

 1. Katarzyny i Marka Jawor
 2. Anety i Piotra Gargula
 3. Anastazji Roszkowicz
 4. Moniki Kuźma
 5. Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu
 6. Barbary Szczypuły z rodz.
 7. Heleny Zaremba z dziećmi
 8. koleżanki z klasy Katarzyny Stec
 9. Ewy i Patryka Kapłon
 10. Krystyny i Juliana Walczyk z dziećmi
 11. Katarzyny i Karola Fałowskich z dziećmi
 12. Elżbiety i Dariusza Łopatka
 13. Haliny Marcinkiewicz
 14. Elżbiety i Marka Ziębów
 15. sąsiadów syna Pawła z ul. Piłsudskiego
 16. Rady Parafialnej Parafii Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu
 17. Joanny i Rafała Orłowskich
 18. Alfredy i Jana Wastagów
 19. Referenta spraw obywatelskich UM w Starym Sączu
 20. pracowników UM w Starym Sączu
 21. Daniela Śmierciaka z żoną
 22. Grażyny i Zbigniewa Słowik z rodz.
 23. Władysławy i Tadeusza Wielgus
 24. Władysławy i Tadeusza Wielgus
 25. Janiny i Andrzeja Pulit
 26. Janiny i Andrzeja Pulit
 27. Zarządu Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Nowym Sączu
 28. Zofii i Józefa Klimeckich
 29. Kazimiery Owsianki z Jazowska
 30. Weroniki i Józefa Owsianka

zostaną odprawione przez Ojców Redemptorystów w Brazylii
od 10 czerwca 2024 roku