Kancelaria parafialna jest czynna codziennie pół godziny po wieczornej mszy św. Do chorego o każdej porze. 

Opiekę nad cmentarzem parafialnym sprawuje firma Gomix, Gołkowice Górne 148, tel. 18 446 33 16. 

Narzeczeni są przyjmowani w każdą sobotę w godzinach 7:30 – 9:00 z wyjątkiem świąt i uroczystości kościelnych i państwowych.

Chrzest

  • Sakrament chrztu św. jest udzielany w naszej parafii w każdą pierwszą niedziele miesiąca oraz w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy na uroczystej mszy św. o godz. 14:00.
  • Dziecko do chrztu zgłaszają rodzice dziecka.
  • Wymagane dokumenty: Akt urodzenia z USC dziecka, świadectwo ślubu kościelnego rodziców (jeśli było poza naszą parafią), zaświadczenia chrzestnych że mogą pełnić tę rolę (jeśli są z poza naszej parafii).
  • Zgoda właściwego Ks. Proboszcza na chrzest dzieci spoza parafii.
  • Chrzestnymi rodzicami mogą być praktykujący katolicy, którzy ukończyli 16 rok życia, bierzmowani. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeńskich sytuacjach nieregularnych (Familiaris Consortio w nr 79-82 wymienia tutaj tzw. „małżeństwo na próbę”, wolne związki i katolików złączonych tylko ślubem cywilnym) oraz młodzież szkolna, która nie uczestniczy w katechizacji. Rodzice naturalni, o ile nie mają przeszkód, a rodzice chrzestni zawsze powinni w czasie obrzędu chrztu świętego przystąpić do Komunii świętej.

Małżeństwo

 Narzeczeni pragnący zawrzeć sakrament małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej jednego z narzeczonych co najmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Rezerwacji terminu można dokonać wcześniej.

Wymagane dokumenty:

1. Aktualna metryka chrztu (z datą wystawienia do trzech miesięcy ważności)

2. Dowody osobiste
3. Ostatnie świadectwo katechizacji
4. Świadectwo bierzmowania
5. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
6. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o stanie wolnym (niezbędny gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągnął za sobą również skutki cywilno-prawne, czyli aby był to tzw. ślub konkordatowy) lub akt zawarcia związku cywilnego, jeśli został on zawarty wcześniej.

Filmowanie i fotografowanie podczas uroczystości ślubnej musi odbywać się w zgodzie z przepisami liturgicznymi i winno być wcześniej uzgodnione z ks. Proboszczem.

Pokuta

Sakrament pokuty jest sprawowany codziennie w czasie mszy św.

Namaszczenie chorych

Ze względu na rozległość parafii oraz trudności z dojazdem bardzo prosimy o indywidualne umawianie się z kapłanem w związku z odwiedzinami u osób chorych i starszych. W sprawach pilnych udajemy się do chorych o każdej porze dnia i nocy.

Pogrzeb katolicki

Opiekę nad cmentarzem parafialnym sprawuje firma Gomix, Gołkowice Górne 148, tel. 18 446 33 16. Pogrzeb powinna przygotować najbliższa rodzina. Powinien on mieć miejsce w parafii zamieszkania. W przypadku pogrzebu poza miejscem zamieszkania potrzebna jest zgoda proboszcza miejsca.

Przy zgłaszaniu pogrzebu wymagane są następujące dokumenty:

  • Akt zgonu z USC
  • Zgoda na pochowanie zwłok
  • Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).