Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Józef Gawlik od:

 1. Marii Pasoń
 2. Danuty i Władysława Pasoń
 3. Krystyny i Rafała Gieniec
 4. Krystyny i Wiesława Majerskich z rodz.
 5. Henryka Majerskiego
 6. Karoliny Hebda
 7. sąsiadów Aliny i Mieczysława Hebda z rodz.
 8. Grażyny i Ignacego Zielonka z dziećmi
 9. Małgorzaty i Piotra Zielonka z dziećmi
 10. wnuczki Agaty i Radosława z dziećmi
 11. syna Jana z żoną
 12. syna Jana z żoną
 13. Stanisławy i Bolesława Basta z rodz.
 14. Grażyny i Krzysztofa Król
 15. Doroty i Henryka Trzajna
 16. Marioli i Jana Klimek
 17. Anny Klimek
 18. Andrzeja Pasonia
 19. Dominiki i Łukasza Szabla
 20. bratanicy Danuty z rodz.
 21. chrześniaka Krzysztofa z żoną
 22. brata Ludwika
 23. sąsiadów Stanisławy i Franciszka Biel
 24. Józefa Kałuzińskiego
 25. Rafała Gadziny z rodz.
 26. Anety Talarczyk
 27. Eugeniusza Talarczyka
 28. Piotra Gawlika z rodz. ze Starego Sącza
 29. Gawlików ze Starego Sącza
 30. Barbary i Andrzeja Duda z rodz.

zostaną odprawione przez Ojców Redemptorystów w Rzymie
od 1 kwietnia 2024 roku