Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Wanda Stec od:

 1. Jolanty Kukuczka z Jazowska
 2. Jolanty Kukuczka z Jazowska
 3. Sławomira i Jadwigi Pietruszka z rodz.
 4. Roberta i Ireny Pietruszka z rodz.
 5. Barbary i Janusza Górków
 6. Zofii Pacholarz
 7. Danuty i Stanisława Koronów
 8. Bożeny i Leszka Stawiarskich z rodz.
 9. Waldemara Olchawy z rodz.
 10. Katarzyny Kaim z rodz.
 11. Małgorzaty i Feliksa Biel
 12. Marii i Adama Maciuszek z rodz.
 13. Stanisławy Urban z rodz. z Maszkowic
 14. Anny Sumeckiej z rodz. z Zarzecza
 15. Lucyny i Stanisława Klag z rodz.
 16. Anny i Mariana Klag z rodz.
 17. Aleksandra i Teresy Mamala z rodz.
 18. Iwony i Michała Mamala z rodz.
 19. Marii Mamala
 20. sąsiadów z Równi
 21. sąsiadów z Równi
 22. sąsiadów z Równi
 23. sąsiadów z Równi
 24. Jolanty i Łukasza Betlińskich
 25. Janiny i Jana Chronowskich z rodz.
 26. Marii Stach z rodz.
 27. Kazimiery Domoń
 28. Renaty Augustyn z rodz.
 29. chrześniaka Henryka z rodz.
 30. chrześniaka Henryka z rodz.

zostaną odprawione przez Ojców Redemptorystów w Rzymie
od 1 kwietnia 2024 roku