Msze św. pogrzebowe odprawiane poza parafią (nie gregoriańskie)
Śp. Ks. Zbigniew Kołodziej od:

 1. Niny i Stanisława Bieryt z rodz.
 2. Kuców z Bochni
 3. Antoniny Kulig z rodz.
 4. Heleny Majerskiej
 5. Marii i Jana Majerskich
 6. kuzyna Józefa Słowika z żoną Janiną i rodzeństwem
 7. Artura i Joanny Kozik z rodz.
 8. Janusza Pasonia z rodz. z Gabonia
 9. KSM z Gabonia
 10. Józefa Wyrostka z Brzyny
 11. Haliny i Dariusza Górskich z Brzyny
 12. Rozalii i Piotra Owsianków
 13. Rozalii i Piotra Owsianków
 14. Józefa Klimka z rodz. z Łazów Brzyńskich
 15. Grażyny Olchawa z Piotrem
 16. Marii i Grzegorza Jaskólskich z rodz.
 17. Marii i Edwarda Citak
 18. Danuty i Piotra Szczypta
 19. Józefy i Mieczysława Wnęk
 20. Jolanty i Stanisława Szewczyk z rodz. z Gabonia
 21. Stanisława Surmy z rodz.
 22. Rozalii Majerskiej
 23. Agnieszki i Mieczysława Majerskich
 24. Roberta i Jadwigi Majerskich
 25. Bernadetty i Adama Jasiurkowskich
 26. Bogusławy i Mariusza Kozieńskich

zostaną odprawione przez Ks. Tomasza Pietkowskiego w Rzymie
od 1 marca 2024 roku