Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Stanisław Majerski od:

 1. Zofii Prońskiej z rodz.
 2. Teresy i Grzegorza Pustułka z Maszkowic
 3. szefostwa firmy KOMPLEKS BUD i ADA
 4. szefostwa firmy KOMPLEKS BUD i ADA
 5. Kikliców i Jaworów
 6. Mariusza i Dagmary Korawik
 7. Bożeny i Piotra Kurzeja z Jazowska
 8. Krystyny i Władysława Biel z rodz.
 9. sąsiadów syna Zbyszka
 10. wspólnoty Sióstr z Łącka
 11. Adama Dydyńskiego z rodz.
 12. Ireny i Roberta Pietruszka z rodz.
 13. Jadwigi i Sławomira Pietruszka z rodz.
 14. Anny i Andrzeja Wąchała ze Szczereża
 15. sióstr z Rzepiennika Biskupiego
 16. Barbary i Stanisława Latasiewicz
 17. Teresy i Władysława Kurzeja
 18. Janiny i Wincentego Stanisz
 19. Anny Kozik z Januszem z rodz.
 20. wspólnoty Sióstr z Tarnowa Gumnisk
 21. Patrycji i Krzysztofa Hilger z Łącka
 22. Elżbiety i Jana Hilger z Łącka
 23. wspólnoty Sióstr Domu Prowincjalnego w Tarnowie
 24. sióstr z grupy siostry Heleny
 25. sióstr z grupy siostry Heleny
 26. sióstr z grupy siostry Heleny
 27. sióstr z grupy siostry Heleny
 28. wspólnoty Sióstr ze wspólnoty Tarnów Osiedle
 29. Dychałów
 30. kolegów syna Andrzeja z firmy EMPOL Wojtasówka

zostaną odprawione przez Ojców Redemptorystów w Brazylii
od 10 marca 2024 roku