Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Stanisława Kozik od:

 1. Stanisławy i Tomasza Kozików
 2. Huzów z Tylmanowej
 3. Katarzyny i Leszka Wyrostek z dziećmi
 4. Bogusi i Andrzeja Wojtas z dziećmi
 5. Bogusi i Andrzeja Wojtas z dziećmi
 6. chrześnicy Marzeny Zając z mężem
 7. Marii i Mariusza Obrzud z dziećmi
 8. siostry Stefanii Kozik
 9. Zofii Stec z rodz. z Brzyny
 10. Józefa i Gosi Klag z dziećmi z Zarzecza
 11. Józefa i Gosi Klag z dziećmi z Zarzecza
 12. Joanny i Piotra Budzyn z dziećmi
 13. Wojciecha Dudy z żoną i dziećmi z Krasnego Potockiego
 14. Barbary Duda
 15. Agaty Kulig z dziećmi z Zarzecza
 16. Marii i Henryka Duda z Zarzecza
 17. Kazimiery Poparda z rodz.
 18. Lucyny i Stefana Klimek z Zagorzyna
 19. kuzynki Małgorzaty Fryzowicz z rodz.
 20. chrześniaka Tadeusza z żoną Zofią z Żeleźnikowej Wlk.
 21. chrześniaka Tadeusza z żoną Zofią z Żeleźnikowej Wlk.
 22. Jana i Elżbiety Kozik z rodz.
 23. Bernadetty i Adama Jasiurkowskich z rodz.
 24. Tokarzów
 25. Agnieszki i Rafała Szabla ze Skrudziny
 26. Ewy i Tadeusza Poparda z rodz. Gabonia
 27. Genowefy i Tadeusza Dąbrowskich z Kiczni
 28. Wandy i Stefana Król z rodz.
 29. Teresy i Janusza Kozik z Olszanki
 30. Anieli Król z rodz. z Gołkowic

zostaną odprawione przez Ojców Redemptorystów w Rzymie
od 1 marca 2024 roku