Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 

Kancelaria parafialna jest czynna codziennie pół godziny przed wieczorną mszą św.

Opiekę nad cmentarzem parafialnym sprawuje firma Gomix, Gołkowice Górne 148, tel. 18 446 33 16. 

Narzeczeni są przyjmowani w każdą sobotę w godzinach 7:00 – 9:00 z wyjątkiem świąt i uroczystości kościelnych i państwowych.

 

Chrzest

  • Sakrament chrztu św. jest udzielany w naszej parafii w każdą pierwszą niedziele miesiąca oraz w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy na uroczystej mszy św. o godz. 14:00.
  • Dziecko do chrztu zgłaszają rodzice dziecka.
  • Wymagane dokumenty: Akt urodzenia z USC, świadectwo ślubu kościelnego.
  • Zgoda właściwego Ks. Proboszcza na chrzest dzieci spoza parafii.
  • Chrzestnymi rodzicami mogą być praktykujący katolicy, którzy ukończyli 16 rok życia, bierzmowani. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeńskich sytuacjach nieregularnych (Encyklika Familiaris Consortio w nr 79-82 wymienia tutaj tzw. „małżeństwo na próbę”, wolne związki i katolików złączonych tylko ślubem cywilnym) oraz młodzież szkolna, która nie uczestniczy w katechizacji. Rodzice naturalni, o ile nie mają przeszkód, a rodzice chrzestni zawsze powinni w czasie obrzędu chrztu świętego przystąpić do Komunii świętej.

 

Małżeństwo

 Narzeczeni pragnący zawrzeć sakrament małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej jednego z narzeczonych co najmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Rezerwacji terminu można dokonać wcześniej.

 

Wymagane dokumenty:

1. Aktualna metryka chrztu (z datą wystawienia do trzech miesięcy ważności)

2. Dowody osobiste
3. Ostatnie świadectwo katechizacji
4. Świadectwo bierzmowania
5. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
6. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o stanie wolnym (niezbędny gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągnął za sobą również skutki cywilno-prawne, czyli aby był to tzw. ślub konkordatowy) lub akt zawarcia związku cywilnego, jeśli został on zawarty wcześniej.

 

Filmowanie i fotografowanie podczas uroczystości ślubnej musi odbywać się w zgodzie z przepisami liturgicznymi i winno być wcześniej uzgodnione z ks. Proboszczem.

 

Pokuta

Sakrament pokuty jest sprawowany codziennie w czasie mszy św.

 

Namaszczenie chorych

Ze względu na rozległość parafii oraz trudności z dojazdem bardzo prosimy o indywidualne umawianie się z kapłanem w związku z odwiedzinami u osób chorych i starszych. W sprawach pilnych udajemy się do chorych o każdej porze dnia i nocy.

 

Pogrzeb katolicki

Opiekę nad cmentarzem parafialnym sprawuje firma Gomix, Gołkowice Górne 148, tel. 18 446 33 16. Pogrzeb powinna przygotować najbliższa rodzina. Powinien on mieć miejsce w parafii zamieszkania. W przypadku pogrzebu poza miejscem zamieszkania potrzebna jest zgoda proboszcza miejsca.

Przy zgłaszaniu pogrzebu wymagane są następujące dokumenty:

  • Akt zgonu z USC
  • Zgoda na pochowanie zwłok
  • Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).