WYPOMINKI CAŁOROCZNE 2023/2024 – godz. 645 (część 1)

Miłosierdziu Bożemu i naszym pobożnym modlitwom polecają się zmarli śp. papieże, arcybiskupi i biskupi, kapłani i siostry zakonne oraz wierni zmarli:

Jarosław Katarzyna Tadeusz Papier, Honorata Franciszek Golonka, Jan Emilia Czerneccy, Zofia Roman Samel, Stanisław Piekielniak, Wojciech Felicja Bieś, Zofia Bronisław Młynarczyk, Józef Teresa Odziomek, Ks. Józef Joniec, Józef Mamala, Stanisław Wyrostek, Jan  Julia Kałuziński, Jan Antoni Paulina Motawa, Felicja Czesław Stawiarscy, Janina Józef Krupa, Maria Warzecha syn Włodzimierz Waleria Wojciech Warzecha, Roman Noga, Jan Owsianka, Władysława Antoni Potoniec, Paulina Wojciech Pierzchała, Maria, Jakub, Stanisław, Józef, Zofia Pierzchała, Zenobia, Jan Mordarscy, Jan Owsianka, Salomea Tomasz Majkrzak, Karolina, Wojciech Wnęk, Janina Józef Krzeszowski, Maria Jan Dąbrowscy, Grażyna Zięba, Zenobia Zbigniew Wnęk, Stanisław Czarnecki, Cecylia Jerzy Gilewicz, Józef Aniela Sajdak, Maria Andrzej Józef Psonak, Stanisława Biel, Wanda Józef Majerscy, Stanisława Marian Biel, Katarzyna Zbigniew Dębowszczyk, Julia Bolesław Latasiewicz, Monika Wawrzyniec Eugeniusz Tobiasz, Franciszek Maria Stanisław Jamka, Szymon Katarzyna Rzepiel, Aniela Ludwik Helena Jan Antonina Kozieńscy, Władysława Rams, Zenobia Jan Mordarscy, Stanisława Jan Migas, Władysława Antoni Potoniec, Rozalia Józef Niemiec, Rozalia Piotr Kałuziński, Zbigniew Rozalia Franciszek Poparda, Józefa Klag, Franciszka Kozieńska, Antonina Stanisław Jan Władysław Fiut, Elżbieta Józef Bober i syn Józef, Dominik Ignacy Pomietło, Stanisław Stec, Jan Hebda, Agnieszka Szymon Stec, Rozalia Stanisław Wardęga, Łukasz Kołodziej, Andrzej Surma, Beatka Owsianka, Dominika Warzecha, Zofia Józef Prońscy, Adam Owsianka, Jan Antonina Kałuzińscy, Karol Dąbrowski, Krystyna Kałuzińscy, Mirosław Olszak, Stanisława Elżbieta Roman Tomasz Kiklica, Katarzyna Czesław Łabuda, Jan Jawor, Józef Anna Hebda, Maria Michał Marcin Wielowscy, Julia Tadeusz Kazimierz Maria Słowik, Anastazja Józef Stanisz, Katarzyna Feliks Biel, Irena Stanisław Pomietło, Katarzyna Tomasz Aniela Józef Stanisława Bolesław Sajdak, Wiktoria Jakub Maria Władysław Piotr Surma, Katarzyna Stanisław Dziedzic, Rafał Obrzud, Andrzej Wyrostek, Bronisław Majkrzak, Stefan Stolarski, Jan Józefa Koza, Maria Franciszek Szczypta, Bronisław Jerzy Krzysztof Szczypta, Stanisława Szczypta, Stanisława Jan Owsianka i syn Józef, Jacenty Owsianka, Marian Józefa Pietruszka, Maria Henryk Jurkowscy, Stanisław Apolonia Józef Mieczysław Pietruszka, Teodor Grund, Stanisława Wyrostek, Anna Andrzej Tomasiak, Katarzyna Maciej Teofil Wyrostek, Stanisław Sopata, Maria Wojciech Rams, Józefa Stanisław Cycoń, i zm. z rodz. Dutków i Sopatów, Stanisław Stępniewski, Irena Józef Miśkiewicz, Jan Bronisława Karolina Pomietło, Albin Julia Wilk, Anna Wojciech Pomietło, Medart Katarzyna Wyrostek, Piotr Weronika Tomasiak, Matylda Józef Majerski, Ludwik Majkrzak, Maria Julian Poparda, Wiktoria Stanisław Babik, Anna Janina Rogoda, Edward Kiecka, Eugeniusz Jakub Franciszek Karolina Majerscy, Maria Franciszek Kurzeja, Joanna Franciszek Janusz Kazimierz Józef Stawiarscy, Michalina Rozalia Ludwik Feliks Stec, Aleksandra Gancarczyk, Zbigniew Poparda, Franciszka Weronika Wojciech Poparda, Rozalia Stanisław Mastalerz, Aniela Szafraniec, Teresa Tomasz Klimek, Paulina Jan Tokarz, Maria Stanisław Owsianka syn Władysław, Henryk Jodłowski, Zenobia Jan Mordarski, Salomea Tomasz Majkrzak, Paulina Jacek Mesjasz, Stanisława i Antonina Duszyńska, Jan Janina Maria Klimczak, Stanisława Grześ, siostra Felicja Skrzypczyńska, Piotr Warzecha, Helena Majerska, Maria Franciszek Józef Ślaz, Jan Zenobia Mordarscy, Stanisława Migas, Michalina Józef Stawiarski, Rozalia Piotr Gromala, Teresa Bronisław Bieda, Krystyna Eugeniusz Jasiński, Maria Gurgul, Stanisław Radzik, Zofia Jasińska, i zm. z rodz. Jasińskich i Biedów, Władysław Helena Stanisław Józef Franciszka Kinga Faron, Korneliusz Sotoła, Stanisław Genowefa, Józef Warzecha, Michał Rozalia Kazimierz Jan Józef Julia Sawina, Jan Krystyna Krawenda, Józef Maria Majerscy, Franciszka Józef Stefan Podobiński, Adela Julian Nina Stanisław Andrzej Siedlarz, Stanisław Jadwiga Kurzeja, Szymon Kunegunda Tomasiak, Karol Biel, Leontyna Aleksandra Jan Leszek Rozalia Edward Gancarczyk, Janina Jan Krupa, Antoni Anna Tomasz Józef Teresa Wojciech Gomółka, Maria Jan Sopata, Maria Franciszek Jamka, Felicja Karol Jakóbczyk, Anna Marian Jabłońscy, Eleonora Ludwik Stec, Józefa Tomasz Lizoń, Janina Edward Łatka, Janina Wojciech Kołodziej, Ks. Zbigniew Kołodziej, Rozalia Antoni Kołodziej, Kunegunda Paweł Wyrostek, Józef Majerski, Agata Aleksander Owsianka, synowie Jan i Antoni, Maria Lesław Wyszyński, Stefania Józef Matyaszek, Tadeusz Anna Wojciech Bieryt, Helena Józef Kołodziej, Aniela Michał Wielosik, Zofia Ludwik Plata, Katarzyna Janina Władysław Joanna Wojciech Józef Stefan Maciuszek, Julia Kazimierz Stanisław Psonak, Helena Mordal, Stanisław-Józef Maria Józef Łopatka, Maria Władysław Szewczyk, Maria Wincenty Klimek, Katarzyna Józef Franciszka Franciszek Julia Weronika Lizoń, Józefa Emil Kazimierz Stanisław Maśko, Rozalia Władysław Tokarczyk, Maria i Stanisław Sopata, Aniela Wojciech Majerski, Ks. Jan Majerski, Franciszek Krystyna Józef Zofia Majerscy, Antonina Maria Maria Jan Basta, Wincenty Stanisz, Rozalia Antoni Grońscy, Stanisław Proński, Teresa Stanisław Paulina Majerski, Bronisława Wojciech Kazimierz Fudala, Barbara Ciszewska, Jan Plata, Roman Sopata, Helena Paweł Józef Maria Owsianka, Karol Dutka, Franciszek Celusta, Jan Pietruszka, Kazimierz Stanisław Kiklica, Rafał Julia Józef Władysław Chronowski, Stefania Elżbieta Wawrzyniec Antoni Duszyński, Zofia Aleksander Kozieńscy, Józef Szczepaniak, Maria Anna Lizoń, Genowefa Paweł Kosma Franciszek i zm. z rodz., oraz zm. z Apostolstwa Dobrej Śmierci, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, Jan Maria Bandyk, Alfred Pierzchała, Stefan Anna Jan Owsianka, Mieczysław Zofia Jagieło, Tadeusz Stefania Bugajski, Stefan Władysław Niemiec, Wanda Władysław Lizoń, Zbigniew Poparda, Józef Helena Król i synowie, Stanisław i Józef, Helena Tomasz Gromala, Rozalia Dionizy Kurzeja oraz zmarli z ich rodzin, Maria Kazimierz Piksa i dzieci, Stefania Stanisław Zofia Malinowska, Stanisława Ludwik Gawlik, Waleria Józef Klimek, Elżbieta Benedykta Daniela Fryderyka Stanisław Sajdak, Czesław Maśko, Piotr Jakub Łucja Waligóra, Michalina Józef Stawiarscy, Jan Anastazja Mirek, Jan Hebda, Elżbieta Józef i syn Józef Bober, Stanisław Stec, Dominik Pomietło, Dariusz Stanisława Antoni Ciesielka, Wiktoria Ludwik Szewczyk, Jakub Julia Jan Rozalia Wiktoria Aniela Wojciech Józef Biel, Michał Apolonia Sopata, Bronisław Klimek, Michał Król, Helena Wojciech Maria Zofia Stanisław Łatka, Joanna Franciszek Czesław Elżbieta Maria Kazimierz Bolesław Aniela Hudziak, Maria GinterWoźnica, Rozalia Piotr Julia Bolesław Maria Fryderyk Latasiewicz, Krystyna Gancarczyk, Wincenty Stanisz, Maria Józef Stanisław Majerski, Andrzej Władysława Sawina, Maria Wolak, Katarzyna Czajka, Emilia Rudolf Trzajna, Rozalia Franciszek Stefan Ptaszek, Maria Jan Kunegunda Jan Kiklica, Agata Jan Łatka, Kazimierz Zofia Jan Zagórowski, Anna Józef Kałuzińscy, Helena Józef Kołodziej, Apolonia Józef Koza, Tadeusz Bieryt, Jadwiga Franciszek Stanisław Józef Kozieński, Józefa Wojciech Antoni Szczepan Trzepak, Kazimierz Słowik, Mieczysław Łacny, Katarzyna Piotr Józef Ubik, Karolina Michał Józefa Jan Madziar, Aniela Jan Piszczek, Stanisława Franciszek Pogwizd, Stanisława Jan Wilk, Roman Łucja Józef Maria Owsianka, Józef Kapuła, Katarzyna Julian Józef Bronisław Matyjaszek, Maria Stanisław Zofia Klag, Michał Potoniec, Apolonia Józef Mieczysław Pietruszka, Elżbieta Andrzej Żabówka, Maria Tomasz Zabrzeski, Stanisława Antoni Łatka, Włodzimierz Kurzeja, Władysław Julia Biel, syn Stanisław, córka Maria, wnuk Andrzej, Weronika Antoni Majerski, Kunegunda Józef Władysław Katarzyna Anna Karol Owsianka, Stefania Antoni Bieryt, Stefania Łatka, Franciszek Celusta, Wiktoria Zofia Maria Jakub Władysław Piotr Surma, Katarzyna Stanisław Dziedzic, Helena Kazimierz Piątek, Halina Rusek, Amalia Jan Krzak, Antoni Lizoń, Karolina Marian Janeczek, Ks. Antoni Biel, Władysława Warzecha, Tadeusz Kukuczka, Rozalia Piotr Gromala, Maria Pulit, Stefania Wiktorowska.

 

WYPOMINKI CAŁOROCZNE 2023/2024 – godz. 645 (część 2)

Miłosierdziu Bożemu i naszym pobożnym modlitwom polecają się zmarli śp. papieże, arcybiskupi i biskupi, kapłani i siostry zakonne oraz wierni zmarli: Salomea Tadeusz Banach, Czesław Mika, Czesław Banach, Stefania Antoni Pogwizd, Anna Stefan Jan Owsianka, Antonina Piotr Zasadny, Maria Antoni Mieczysław Kozik, Franciszek Maria Czesław Klag, Jan Bronisława Babuśka, Maria Gromala, Teresa Katarzyna Janina Franciszek Ludwik Kazimierz Wincenty Psonak, Maria Klag, Maria Frik, Julia Kazimierz Stanisław Jan Psonak, Helena Mordal, Janina Katarzyna Władysław Maciuszek, Antoni Katarzyna Chrustek, Antoni Maria Kotas, Olga Sangowska i syn Jan, Antoni Józef Rozalia Kudłacz, Jan Motawa, Janina Stanisław Potoniec, Władysław Stanisława Słaby ich dzieci, Stanisław Gomółka, Maria Wincenty Biel, Alina Klimczak, Irena Józef Lizoń, Wojciech Julia Madziar, Józefa Wierzbicka, Władysław Stanisława Bogusław Jan Lizoń, Magdalena Leon Warzecha, Barbara Andrzej Pierzchała, Maria Włodzimierz Warzecha, Antonina Antoni Kurzeja, Józef Kapuła, Maria Warzecha, Jan Smoroń, Włodzimierz Warzecha, Rozalia Piotr Gonciarz, Rozalia Michał Józef Klimecki, Tadeusz Bieryt, Rozalia Grońska, Antonina Wojciech Stawiarska, Anna Jan Bieryt i synowie, Aniela Paweł Stec, Józef Janina Majerski, Michalina Józef Stawiarski, Fabian Sopata, Stefan Tuczyński, Piotr Waligóra, Jan Józef Sopata, Władysław Wnęk, Maria Ludwik Maśko, Ludwik Polakiewicz, Stefania Władysław Migda, Janina Józef Krupa, Weronika Jan Józef Koterla, Eleonora Stefan Majerski, Stefania Żelasko, Piotr Władysława Tadeusz Kołodziej, Stefania Groń, Bronisława Maciej Łatka, Janina Józef Stanisław Podobińscy, Alfred Józef Anna Rozalia Filip Grońscy, Antoni Kołodziej, Zbigniew Aniela Antoni Hebda, Leonia Józef Faron, Leonia Józef Podobińscy, Stefania Michał Warzecha, Marian Stanisława Basta, Adam Henryka Kmiecik, Stefania Michał Grabscy, Maria Józef Bugajscy, Adam Maria Słowik, Antoni Ludwika Biel, Wanda Stec, Leonia Kulak, Helena Stanisław Stawiarski, Antonina Tadeusz Wielosik, Genowefa Władysław Duda, zm. z rodziny Kurzejów,  Dudów, Bastów, Stanisław Madziar, Tadeusz Władysława Józef Piksa, Łukasz Julia Stanisława Antoni Krzysztof Maria Władysław Włodzimierz Turek, Franciszek Kunegunda Michał Stanisław Rams, Maria Jan Kunicki, Tadeusz Ciągło, Anna Ignacy Warzecha, Wojciech Stefania Hejmej, Jan Madziar, Julia Wincenty Sajdak, Janina Władysław Kurzeja, Barbara Potoniec, Marian Nowak, Michalina Salomea Rozalia Aniela Stec, Franciszka Alojzy Kozieński, Jan Feliks Ludwik Stec, Antoni Kozyra, Władysław Biel, Józefa Franciszek Florek, Rozalia Michał Józef Wielowscy, Władysława Jan Ciuła, Jan Helena Słowik, Julia Obrzud, Julia Bolesław Latasiewicz, Wiktoria Józef Skawińscy, Maria Tomasz Kozik, i syn Mieczysław, Leonia Tadeusz Kołodziej, Stanisław Szkaradek, Anna Aleksander Bugańscy, Józefa Józef Podobińscy, Stanisława Franciszek Gryziec, Władysław Michalik, Katarzyna Piotr Zaremba, Katarzyna Jan Michalik, Helena Tadeusz Zielonka, Maria Wielowska, Helena Majerska, Józef Jan Tadeusz Zaremba, Katarzyna Pancerz, Władysław Piotr Władysława Prońscy, Adam Jan Stanisław Beatka Owsianka, Adam Stanisław Jan Beatka Owsianka, Maciej Maria Stanisław siostra Waleria Sajdak, Wojciech Regina Czesław Władysław Owsianka, Rozalia Jan Pustułka, Władysław Proński, Zofia Maciuszek, i zm. z rodzin. Sajdaków Jobów Owsianków, Apolonia Józef Koza, Stanisław Psonak, Kazimierz Drużkowski, Beata Marcin Drużkowski, Alicja Wojciech Sekuła, Piotr Dara, Stefania Jan Majerscy, Eugeniusz Kazimierz Kroczek Maria Lorek, Leonarda Jan Elżbieta Franciszek Łatka, Helena Świebodzka, Maria Józef Dobosz, Helena Józef Wincenty Kołodziej, Maria Andrzej Józef Krzysztof Helena Ludwik Dychała, Stefan Stolarski Maria Michał i córka Michalina, Wanda Władysław Lizoń, Zofia Ludwik Warzecha, Józef Niemiec, Jan Madziar, Józefa Stanisław Justyna Stanisław Duda, Waleria Antoni Zgrzeblak, Karolina Michał Madziar, Antonina Karol Niemiec, Krzysztof Mazur, Władysława Piotr Majkrzak, Elżbieta Turek, Anna Zofia Majchrzak, Stanisława Katarzyna Tomasz Sopata, Franciszek Julia Anna Biel, Tomasz Józefa Łatka, Józef Antonina Mróz, Ludwik Józefa Majerscy, Antoni Łazarz, Maria Wincenty Matusiewicz, Julia Filip Podobiński, Stanisława Marian Biel, Kunegunda Piotr Majerscy, Aniela Mikołaj Jan Niemiec, Julia Maczańska, Rozalia Michał Klimek, Teresa Franciszek Majerscy, Wanda Piotr Tadeusz Stec, Teofila Andrzej Słowik, Leona Józef Podobiński, Maria Wincenty Matusiewicz, Julia Filip Podobiński, Antoni Łazarz, Stefan Korona, Łucja Leon Stefan Dominik, Rozalia Warzecha, Genowefa Kulan, Jan Kiklica, Anna Maria Majka, Karolina Józef Apolonia Koza, Henryk Wójcik, Bronisław Anna Szczepaniak, Katarzyna Dąbrowska, Franciszek Paulina Gonciarz, Jan Kunegunda Alojzy Stanisława Stanisław Maria Stec, Maria Wincenty Matusiewicz, Julia Filip Podobińscy, Antoni Łazarz, Helena Mikołaj Maśko, Agnieszka Antoni Biel, Janina Józef Marian Słowik, Jan Walkowski, Waleria Stanisław Basta, Ryszard Wojciech Krawenda, Jan Helena Stefan Bieryt, Józefa Jan Madziar, Eleonora, syn Stefan Majerski, Helena Michał Stanisław Hajduk, Wojciech Rozalia Lizoń, Władysław Franciszka Bober, córki Wanda Lucyna, Stanisław Helena Koziccy syn Krzysztof, Zdzisław Rozalia Dydyńscy syn Robert, Kazimierz Józefa Arendarczyk, Władysław Stanisława Janeczek, Barbara Zygmunt Wojciech Stolarscy, Franciszka Walenty Biel, Maria Wilk, Karolina Pomietło, Anna Tomasz Teresa Antoni Józef Wojciech Gomółka Julia Józef Gromala, Jan Władysława Bieniek, Wincenty Aniela Psonak, Patryk Józef Maria Zembura, Józef Bieniek, Edward Rolka, Rozalia Wincenty Wiesława Wielosik, Józef Kunegunda Jan Lizoń, Zbigniew Wójs, Katarzyna Piotr Józef Jan Tadeusz Zaremba, Maria Franciszek Kurzeja, Maria Antoni Wielowscy, Helena Jan Majerski, Maria Jan Stanisław Stawiarski, Tadeusz Wojciech Anna Bieryt, Józef Helena Kołodziej, Maria Józef Faron, Stanisław Majkrzak, Jakub Sułkowski, Jakub Stefania Stolarski, Jan Jerzy Leokadia Stolarscy, Władysław Bronisława Marian Wincenty Józefa Pulit, Dorota Pulit Ozóg, Kazimierz Majoch, Anna Wincenty Jan Marian Kunegunda Leśniak, Józefa Józef Podobiński, Anna Aleksander Bugański, Antonina Antoni Podobiński, Maria Michał Biel, Stanisław Nowak, Rozalia Lehnez, Maria Feliks Nowak, Barbara Jerzy Jan Pietruszka, Franciszka Celusta, Władysław Józef Gawlik, Anna Franciszek Rams, Józef Biel, Katarzyna Stanisława Michał Józef Wielowscy, Zofia Wojciech Władysław Kałuziński, Katarzyna Antoni Franciszek Bober, Zenon Pelagia Szczepan Karolczak, Franciszka Michał Marian Józef Józefowicz, Cecylia Tadeusz Lenarscy, Mariusz Biernat, Jacek Wawrzyniak, Aleksandra Ozorkiewicz, Kazimiera Kaliszewska córka Renata, Janina Keller syn Bogdan, Sławomir Polaczyk, Maria Szabla, Stanisława Jakub Andrzej Karabin, Zofia Józef Klimek, Franciszka Karolina Józefa Szymon Jan Władysław Jan Andrzej Szczepan Piotr Antoni Anna Anna Kozik, Teofila Zofia Julia Jan Antoni Tadeusz Władysława Józef Janina Kołodziej, Katarzyna Maciej Anna Marysia Michał Honorata Tomasz Wyrostek, Aniela Anna Maciej Oliwier Kozieńscy, Piotr Weronika Wincenty Mróz, Kunegunda Arendarczyk, Agata Klimek, Jan Anna Gliszkiewicz, Jan Anna Stanisław Węglarz, Julia Michał Obrzud, Magdalena Tomasz Majerscy, Małgorzata Maria Hieronim Antoni Gałysa, Szczepan Słowik, Leon Antonina Chohorowscy, Elżbieta Michał Antonina Gniadek, zmarli Księża: Jan Nowiński Józef Waleń Józef Majerski Jan Majerski Antoni Biel Jóżef Janeczek Franciszek Guzowski Eugeniusz Reguła Andrzej Ogrodnik Zbigniew Kołodziej Jerzy Grabiec Jan Kościelny, Aniela Stefania Izydor Marian Kazimierz Antoni Bronisław Matysiewicz, Stanisława Władysław Miś, Michalina Koszyk, Jan Michalina Pustułka, Stanisława Walgrzenko, Sabina Koterba, Władysław Kozłęcki, Krystyna Grońska, Karol Koziński, Helena Agnieszka Józef Bednarz, Krzysztof Antoni Cebula, Zbigniew Stefan Majerski, Eleonora Roman Bronisław Sopata, Adam Owsianka, Władysław Józef Stanisław Proński, Maciej Maria Sajdak, Teresa Stanisław Majerscy, Weronika Ludwik Ryszard Domoń, Jan Owsianka.

 

WYPOMINKI CAŁOROCZNE 2022/2023 – godz. 1040 (część 1)

Miłosierdziu Bożemu i naszym pobożnym modlitwom polecają się zmarli śp. papieże, arcybiskupi i biskupi, kapłani i siostry zakonne oraz wierni zmarli:

Jarosław Katarzyna Tadeusz Papier, Honorata Franciszek Golonka, Jan Emilia Czerneccy, Zofia Roman Samel, Stanisław Piekielniak, Wojciech Felicja Bieś, Zofia Bronisław Młynarczyk, Teresa Józef Odziomek, Ks. Józef Joniec, Ks. Zbigniew Kołodziej, Janina Bronisław Ryszard Łatka, Julia Bolesław Gomułka, Elżbieta Franciszek Eugeniusz Łatka, Katarzyna Filip Lizoń, Zofia Wilhelimna Franciszek Gomułka, Józefa Stanisław Gomułka, Aniela Stefan Matusik, Helena Walenty Stefan Skrzekut, Marianna Stanisław Ewaryst Szopińscy, Józefa Bodziony, Jan Owsianka Stanisław Pietruszka, Aniela Kiklica, Maria Antoni Zielińscy, Maria Anna Zielińskie, Maria Eugeniusz Kozieńscy synowie Zdzisław i Stanisław, Julia Majerska, Antonina Jan Klimek córka Maria, Jan Franciszka Krzysztof Tomaszek, Julia Maciej Majerscy, Stanisław Szczepaniak, Piotr Anastazja syn Antoni Podobińscy, Agnieszka Franciszek Pyrdoł, Jan Pasoń, Weronika Poparda Franciszka Wojciech Poparda, Aniela Jan Szafraniec, Teresa Tomasz Klimek, Rozalia Stanisław Mastalerz, Wktoria Piotr Potoniec, Leonia Tadeusz Kołodziej, Stanisław Szczepaniak, Zofia Jan Prońscy, Jan Stefania Warzecha, Józefa Pasiud, Wanda Gonciarz, Artur Król, Feliks Tekla Józef Antoni Stefan Eleonora Stanisław Majerscy, Krystyna Wojciech Grońscy, Katarzyna Tomasz Warzecha, Józefa Franciszek Biel, Franciszek Maria Józef Stanisław Antoni Tomasz Stefan Jan Rozalia Niemiec, Józef Władysław Jan Grońscy, Stefania Stec, Wiktoria Władysław Gałysa, Marian Gałysa, zmarli z rodziny Niemców i Majerskich, Maria Józef Potoniec, Genowefa Jan Łabuda, Piotr Łabuda, Stefania Józef Potoniec, Władysława Kazimierz Bawełkiewicz synowie Antoni i Kazimierz, Władysław Potoniec, dusze w czyśćcu cierpiące, Maria Antoni Zielińscy, Stanisław Masiarz, Aniela Władysław Szewczyk, Franciszek Franciszka Zielińscy, Kazimierz Dorota Lizoń, Agata Mika, Józef Olchawa, Helena Jan Słowik, Wincenty Łabuda, Marianna Słowik mąż Piotr, Stanisław Ciwiński, Stanisław Bieniek żona Franciszka, Maria Turek mąż Jan, Wojciech Sajdak syn Stanisław, Szymon Pyrdoł, Józef Michał Jasiurkowscy, Stefan Sukiennik, Michał Skalniak, Zofia Józef Lizoń, Stanisław Szumacher, Stefania Władysław Migda, Maria Jan Tadeusz Józef Kamińscy, Tekla Wincenty Biel, Maria Wacław Gomółka, Katarzyna Piotr Józef Rams, Helena Antoni Stanisław Jan Józef Władysław Eugeniusz Maria Kozieńscy, Stefania Ryszard Bogdan Sobczak, Aniela Kiklica, Katarzyna Walenty Sajdak, Aniela Piotr Kiklica, Józef Zaremba Kunegunda Wojciech Zarembowie, Władysława Franciszek Zabłoccy, Weronika Ryszard Ludwik Domoń, Zofia Popardowska, Władysław Popardowski, Tadeusz Antonina Wielosik, Karolina Kurzeja, Antoni Łatka, Weronika Tomasz Warzecha córka Władysława, Eleonora Kazimierz Pyrdoł wnuczka Marzenka, Jan Hajduk żona Anna córki Janina i Krystyna Hebda, Jan Maria Franciszek Pachut, Jan Bieryt, Zofia Antoni Wojnarowscy, Maria Piotr Biel, Filip Katarzyna Marian Czesław Lizoń, Antoni Krzysztof Cebula, Helena Piotr Biel syn Józef, Maria Karol Krawęda syn Stanisław i Franciszek, Stanisław Szczepaniak, Wincenty Anastazja Stanisz, Grzegorz Weronika Kaweccy, Władysław Wietrzak, Stanisław Kozieński, Eleonora Kozieńska, Stanisław Michał Hajduk, dusze potrzebujące naszej modlitwy, Agnieszka Tomasz Faron, Zofia Szczepan Biel, Antoni Biel, Krystyna Kałuzińska, Wanda Stanisław Talarczyk, Stanisława Zbozień, Józef Kwit, Bronisława Franciszek Florian, Stanisław Sopata, Antoni Józefa Marcin Bronisław Honorata Rozalia Bieryt, Wanda Talarczyk, Franciszek Hermina Irena Józef Rompalscy Michał Katarzyna Edward Józef Zdzisław Jacek Grzegorz Gierczyk, Władysława Paweł Wąchała, Zofia Jan Kubasta, Teresa Jereczyńska, Marian Korona, Stanisław Szelec, Małgorzata Śledź, Krystyna Hebda, Helena Michał i Stanisław Hajduk, Władysław Gancarczyk, Stanisław Bochniarz, Bronisława Władysław Madziar, Anna Piotr Władysław Psonak, Maria Piotr Józef Michał Stawiarscy, Antoni Jawor, Jan Madziar, Kazimiera Wojciech Kurzeja, Kazimiera Eugeniusz Kurzeja, Jan Kaczmarczyk, Marek Wiercioch, Bronisław Podobiński, Wiktoria Jan Słowik, Katarzyna Stanisław Gromala, Genowefa Zdzisław Gwiżdż, Jan Krystyna Krawenda, Aleksandra Józef Prokopczak, Jan Wojciech Krawenda, Władysław Tokarczyk i rodzice, Stanisław Ubik i rodzice, Zofia Jagieła, Honorata Józef Jagieła, Maciej Julia Stanisław Groń, Antonina Wojciech Stawiarscy, Włodzimierz Pogwizd, Michał Górski, Tadeusz Bieryt, Marian Kiklica, Bronisław Florek, Józef Adamczyk, Piotr Bober, Stefania Marek Władysław Biel, Anna Aleksander Bugańscy, Julia Walenty Szafraniec, Stanisława Stanisław Kałużni, Irena Śmiech, Maria Tomasz Kozik, Katarzyna Piotr Kozik, Stanisława Marian Stanisław Agnieszka Faron, Zofia Stec, Jan Rafał Rozalia Kozik, Łucja Tokarz, Wojciech Zofia Szczepan, Antoni Wojciech Biel, Katarzyna Franciszek Mateusz Łopatka, Barbara Zaremba, Stanisław Stanisława Marian Faron, Franciszek Gancarczyk, Stanisław Franciszka Grońscy, Maria Wojciech Janiszewscy, Stanisław Stanisz, Stefania Jan Warzecha, Magdalena Wanda Czesław Karol Gonciarz, Józefa Pasiud, Artur Król, zmarli z rodziny Warzechów, Władysław Wysopal, Antonina Stanisław Wysopal, Zofia Józef Pierzchała, Maria Stanisław Stec, Aniela Władysław Kurzeja, Franciszka Józef Kurzeja, Stefania i Wojciech Bronisław Tomasz Łatka, Paulina Rozalia Majerskie, Agnieszka Mulek, dusze z rodziny Kurzejów i Łatków, Bronisława Władysław Jan Madziar, Kazimiera Józef Oleksy, Anna Michał Józef Julia Hajduk, Stanisława Józef Bober, Jan Maciuszek, Stanisław Madziar, Genowefa Tokarz, Karol Anna Sopata, Antoni Genowefa Tokarz, Julian Stanisław Sopata, Maria Józef Tomasiak, Eugeniusz Genowefa Bieryt, Anna Jan Bieryt synowie Stanisław Bolesław Henryk, Władysława Stefan Klimek syn Józef, Stanisław Rozalia Wysopal, Antonina Wojciech Stawiarscy, Ewa Władysław Eugeniusz Kiklica, Józef Stefania Potoniec, Agata Jan Łatka syn Jan, Antonina Wojciech Stawiarscy, Maria Jan Kiklica, Maria Jan Bieryt, Julia Paweł Bieryt, Salomea Jan Sator, Władysława Kozik, Bronisław Wszołek, Zofia Władysław Dziedzic, Maria Franciszek Kozik, Rozalia Tomasiak, Władysław Biel, Józefa Franciszek Florek, Stefania Józef Faron, Stanisław Helena Faron, Maria Zbozień, Salomea Duda, Jan Stefania Zbozień, Franciszek Duda, Antoni Turek, Maria Hedwik, Wiktoria Stanisław Babik, Józefa Stanisław Zaskwara, Kunegunda Józef Zaskwara, Iwona Dominika Henryk Warzecha, Beata Owsianka, Stanisław Zielonka, Stefania Stanisław Jermak, Stefania Antoni Zielonka, Aniela Łatka synowie Józef i Stefan, Helena Rudolf Bieryt, Antoni Plata, Julia Władysław Florian, Anna Antoni Cabała, Katarzyna Piotr Józef Jan Tadeusz Zaremba, Helena Jan Majerscy, Maria Antoni Wielowscy syn Józef, Władysław Michalik Julia Łukasz Stanisława Władysław Antoni Turek, Jan Szczepaniak, Rozalia Józef Zielińscy, Kunegunda Basta, Antoni Krzysztof Cebula, Adam Cięciwa, Stanisław Skoczeń, Jan Stanisław Krupa, Bronisława Pierzchała, Janina Jan Jerzy Wojciech Trzajna, Helena Zdzisław Kukulscy, Stefania Wincenty Kołodziej, Stanisław Kołodziej, Antoni Jasiurkowski, Włodzimierz Warzecha, Józef Rams, Jan Hebda, Stefania Pasternak, Stanisław Stec, Maria Zbozień, Władysława Józef Kolasa, Barbara Turek córka Józefa, Piotr Witecki, Zofia Stanisław Jawor, Eleonora Szczepan Stanisław Władysław Łatka, Aniela Józef Zbozień, Stanisława Jan Groń, Anna Andrzej Psonak, Bronisław Madziar, Jan Madziar, Józef Antonina Karol Józef Niemiec, Karolina Michał Jan Bronisława Władysław Stanisław Madziar, Barbara Stolarska, Władysław Świechowski, Józefa Madziar, Ks. Jan Nowiński, Ks. Józef Alberski, Ks. Władysław Mrówka, Ks. Jan Majerski, Ks. Stanisław Mikołajczyk, Stefania Jan Majerscy, Antoni Cebula, Józef Kołodziej, Krzysztof Cebula Wojciech Hebda, Aniela Tadeusz i Janusz Pyrdoł, Romuald Klinke, Krystyna Hebda, Anna Szczepaniak, Józefa Antoni Golonka, Katarzyna Michał Rysiewicz, Dariusz Ciesielka, Agnieszka Antoni Biel, Janina Józef Słowik, Michał Tokarz, Łucja Wojciech Tokarz ich dzieci: Maria Józef Leon, Maria Hieronim Gałysa syn Antoni, Małgorzata Gałysa i zmarli z tej rodziny, Maria Michał Marcin Wielowscy, Genowefa Michał Pyrdoł, Paulina Stanisław Jurek, Rozalia Lizoń, Stefania Wincenty Kołodziej, Piotr Biel żona Helena syn Józef, Władysława Biel, Rozalia Majkrzak mąż Stanisław, Katarzyna Jakub Józef Zaremba, Janusz Stawiarski, Maria Zbozień, Katarzyna Emilia Pierzchała, Stanisław Fijołek, Mieczysław Pierzchała, Jan Maciuszek, Antoni Genowefa Tokarz syn Jan.

WYPOMINKI CAŁOROCZNE 2022/2023 – godz. 1040 (część 2)

Miłosierdziu Bożemu i naszym pobożnym modlitwom polecają się zmarli śp. papieże, arcybiskupi i biskupi, kapłani i siostry zakonne oraz wierni zmarli:

Marceli Wyszkowski żona Brygida, syn Jerzy, brat Władysław, Ks. Zbigniew Kołodziej, Stanisława Jan Hebda, Elżbieta Stanisław Ziemianek, Maria Fiut, Bronisław Wietecha, Ewa Władysław Eugeniusz Kiklica, Stefania Maria Józef Potoniec, Zofia Aleksander Kozieńscy, Władysław Potoniec, Teresa Fiut, Anna Stanisław Syjud, Zofia Jagieło, Piotr Władysława Tadeusz Teofila Antoni Kołodziejowie, Stefania Maria Wojciech Groń, Rozalia Filip Alfred Józef Jolanta Anna Grońscy, Bronisława Maciej Łatkowie, Helena Tadeusz Zielonka, Elżbieta Władysław Mróz, Stanisława Gucwa mąż Wincenty, Maria Jawor mąż Antoni, Apolonia Sopata mąż Michał, Stanisława Franciszek Sajdak, Genowefa Stanisław Józef Warzecha, Władysław Bielak, Edward Olszowski, Stanisław Ludwin, Leszek Suchanek, Julian Franciszek Józef Kita, Alojzy Ignacy Pomietło, Krystyna Jakub Kita, Stanisława Czerwińska, Julia Wincenty Stefania Kołodziej syn Stanisław, Władysława Józef Piksa syn Tadeusz, Adam Waligóra, Józef Genowefa Jeleń, Anna Wojciech i Bronisław Kałuzińscy, Stanisława Zbigniew Szewczyk, Sylwia Waligóra, Aniela Tomasz Waligóra, Aniela Kałuzińska, Anna Józef Jeleń, Aniela Citak, Walenty Franciszka Wysopal, Dominika Iwona Henryk Warzecha, Maria Franciszek Józef Olchawa, Agata Mika, Aniela Józef Władysław Antoni Potoniec, Stanisława Bogdan Majewicz, Czesław Korona, Jan Polakiewicz, Maria Józef i Bogdan Syktus, Zbigniew Smutek, Andrzej Wójcik, Maria Zbozień Julia Władysław Biel, Maria Andrzej Gąsiorowscy, Stanisław Biel, Agata Aleksander Owsianka, Jan Antoni Owsianka, Małgorzata Czesław Mizia, Maria Lesław Wyszyńscy, Agata Jan Zofia Jan Łatka, Maria Wojciech Chwast, Maria Jan Kiklica, Ludwina Iwan, Józef Olchawa, Józef Biel, Kazimierz Szewczyk, Władysław Warzecha córka Ania, Antoni Warzecha żona i syn Józef, Józef Śleziak żona i siostra, Jan Śleziak żona i dzieci, Katarzyna Zeman i mąż, Franciszek Bober i syn, Józefa Stanisław Tokarz, Rafał Wiesław Kołodziej, Stanisława Sylwester Mrozek, Zofia Jan Tokarz, Antonina Słabaś, Józefa Michał Bołoz, Julia Czesław Gucwa, Krystyna Kałuzińska, Antoni Biel, Marian Bieryt, Rozalia Wilk, Józef Władysława Gawlik, Józef Antonina Franciszka Filip Maria Mróz, Anna Podobińska, Krzysztof Krupski, dusze z rodziny Mrozów Madziarów Walkowskich, Stanisław Duda, Weronika Wojciech Pierzchała, Stanisław Pierzchała, Feliks Mgłosiek, Jan Klimek żona Antonina, Maria Malinowska, Marian Bieryt, Karol Bieryt żona Stefania, Wiktoria Antoni Majerscy, Maria Elżbieta Franciszek Józef Michał Sajdak, Irena Józef Stanisław Pomietło, Aniela Antoni Kozieńscy, Wojciech Michał Jurkowscy, Maria Alfred Gucwa, Maciej Maria Waleria Stanisław Wojciech Regina Sajdak, Adam, Jan Stanisław Beatka Antoni Władysław Czesław Owsianka, Jan Emilia Tadeusz Stanisław Maria Wojtarowicz, Andrzej Teresa Agnieszka Wańczyk, Rozalia Jan Pustułka, Zofia Jan Maciuszek, Maria Kornaś, Jan Anna Józefa Karol Michał Stefania Biel, Zofia Józef syn Stanisław Sopata, Zdzisław Gawlak, Jan Motawa i zmarli z rodziny, Antoni Krzysztof Cebula, Stanisław Zbigniew Nowak, Andrzej Turek, Julia Władysław Chrzanowscy, Józefa Józef Turek syn Józef, Genowefa Michał Anna Majkrzak, Janina Antoni Lizoń, Maria Franciszek Domek, Zofia Tomasz Florek, Zofia Franciszek Jasiurkowscy, Maria Jan Stawiarscy, Maria Owsianka, Stanisław Stawiarski, Józefa Franciszek Stawiarscy, Józef Pasionek, Wiktoria Jan Słowik, Eleonora Ludwik Stec, Genowefa Piotr Czajka, Wanda Talarczyk, Stanisława Zbozień, Jan Kyrcz, Józefa Gancarczyk, Edward Pasierbik, zmarli z rodzin Steców i Gancarczyków, Jan Rozalia Edward Marek Łabuda, Wiktoria Michniewska, Katarzyna Stanisław Mamala, Franciszek Golonka, Zofia Józef Trzepak, Bronisław Szczepaniak, Maria Józef Wojciech Krzywda, Maria Poparda, dusze w czyśćcu cierpiące, Rozalia Julia Grońskie, Józefa Kuźniak, Genowefa Jan Łabuda i syn Piotr, Maria Jan Kunegunda Jan Kiklica, Agata Jan Zofia Jan Łatka, Jadwiga Ludwik Bieryt, Kazimierz Zofia Jan Zagórowscy, Anna Józef Kałuzińscy, Maria Józef Fiut, Kazimierz Adam Fiut, Andrzej Kłak, Stanisław Antonina Fiut, Stanisław Aniela Motawa, Waleria Antoni Józef Majerscy, Kunegunda Paweł Wyrostek, Józef Anastazja Stanisz, Władysława Tadeusz Kołodziej, Jakub Agnieszka Kaweccy, Franciszka Madziar, Piotr Anna Józef Kozik, Maria Zbozień, Władysława Stefan Klimek, Stefania Wincenty Stanisław Kołodziej, Bronisława Jan Zaremba, Józef Baziak żona Julia syn Stanisław, Józef Różana, Janusz Aniela Tadeusz Pyrdoł, Teofila Józef Zając, Kazimiera Wojciech Kurzeja, Kazimiera Eugeniusz Kurzeja, Katarzyna Czajka, Józef Hedwik, Mirosław Warzecha, Józef Zofia Sopata, Stanisław Sopata, Anna Wojciech Wyrostek, Tadeusz Leonia Kołodziej, Wiktoria Piotr Potoniec, Franciszka Walenty Trzepak, Wanda Talarczyk, Elżbieta Bieryt, Kunegunda Wojciech Godoń, Stanisława Godoń, Jan Janina Gancarczyk, Agata Majda, Rozalia Owsianka mąż Karol jego bracia Władysław i Tomasz, Weronika Wajda, Walenty Kozieński, Marcin Owsianka żona Elżbieta Tabor, Rafał Oburzud Tomasz Grzegorz Słowik, Anna Obrzud, Karol Potoniec synowie i córka Rozalia, Maria Potoniec, Stanisław Floryan, Rozalia Anna Wojciech Tokarz, Anna Jan Kozik, Aniela Franciszek Mrówka, Jan Tokarz, Antoni Stefania i Marian Pasoń, Antoni Katarzyna Mamala, Stanisław Mamala, o. Stanisław Kokowicz, Franciszek Golonka, Bogusław Teresa Bujak, Maria Klag, Józef Opyd, Jan Wąchała, Maria Józefa Marcin Pinkiewicz, Karolina Tomasz Antoni Ślaz, Katarzyna Piotr Kozik, Tekla Antoni Bronisław Trzajna, Anna Bąk, Wiktoria Jan Władysław Myjak, Irena Edward Pinkiewicz, Anna Julia Tokarz, Weronika Wojciech Myjak, Józef Tomasiak zmarli z rodz. Tokarzów i Bielów, Stanisława Bolesław Stanisław Kowalscy, Małgorzata Mirosław Wierzchoń zmarli z rodz. Kowalskich, Rogowskich, Ziemlickich, Oborskich, Trzeszczkowskich, Spychałów, Mickiewiczów, Jan Piotr Deptuła, Kazimierz Augustyniak, Michał Maria Kołodziej, Andrzej Weronika Babik, Maciej Stefania Łatka, Józef Teresa Krauze, Rozalia Zdzisław Dydyńscy, Robert Janina Dydyńscy, Zofia Leon Gucwa, Franciszka Władysław Bober, Lucyna Postrożny, Wanda Dąbrowska, Łucja Leon Stefan Dominik Rozalia Warzecha, Stefan Korona, Tomasz Paulina Owsianka, Stefan Gucwa, Anna Franciszek Stec, Ryszard Łojas, Jan Pichniarczyk, Stefania Józef Słowik, Jan Szczygielski, Jan Emilia Henryk Stanisław Zenon Anna i syn Stanisław Owsianka i dusze z rodziny, Salomea Tomasz Podobińscy, Władysław Tokarczyk, Franciszek Florian i żona Julia, Rozalia Stanisław Majkrzak, Józef Biel Józef Skoczeń, Antonina Piotr Zasadny, Helena Michał Kołodziej, Wiktoria Potoniec, Stefan Zbigniew Karolina i Franciszek Majerscy, Salomea i Władysław Pawlikowscy, Danuta Czajka, Antoni Julia Helena i Franciszek Majerscy, Genowefa i Piotr Czajka, Jan Madziar, Julia Wincenty Sajdak, Janina Władysław Kurzeja, Janina Sajdak, Stanisław Poparda, Jan Mazuga, Jan Gromala, Jan Chowaniec, Antonina Jan Klimek, Maria Eugeniusz Kozieńscy, Zbigniew Poparda, Wiktoria Piotr Kurzeja, Zofia Stanisław Pasiud, Katarzyna Tomasz Madziar, Zbigniew Kuziel, Rozalia Wojnarowska, Piotr Mróz, Maria Henryk Jurkowscy, Janina Piotr Saliwczek, Katarzyna Tomasz Jan Bronisław Stanisław Madziar, Jan Maciuszek, Genowefa Tokarz, Józefa Antoni Rzepiel, Maria Stanisław Szmiat, Leonia Stanisław Olszowscy, Teresa Pierzchała, Tadeusz Olszowski, Bronisława Tomasz Pierzchała, Stanisław Łatka, Wanda Bronisława Franciszek Stanisław Marian Świechowscy, Janina Marian Manieccy, Józefa Klag, Franciszka Kozieńska, Henryk Lizoń, Maria Czesław Gaborek, Józef Łatka, Andrzej Michalik, Michał Apolonia Sopata, Bronisława Jan Marszałek, Antoni Waleria Julia Warzecha, Władysław Józef Warzecha, Anna Szczepaniak, Karolina Michał Ziemianek, Elżbieta Stanisław Ziemianek, Wiesław Toczek, Maria Tomasz Zabrzescy, Mieczysław Apolonia i Józef Pietruszka, Andrzej Elżbieta Żabówka, Honorata Walenty Baziak, Franciszka Józef Majkrzak, Maria Antoni Baziak, Rozalia Władysław Łatka, Zofia Wielosik syn Krzysztof, Rozalia, Antoni i Zofia Wojnarowscy, Michał Zofia Szczepaniak, Alina Klimczak, Józefa Wojciech Mróz, Zofia Aleksander Kozieńscy, Maria Lizoń, Bronisław Kałuziński, Kunegunda Leon Stolarscy, Maria Antoni Babik synowie Jan Józef Włodzimierz, Anna Stefan Owsianka, Zofia Jan Majerscy, Helena Henryk Gierczyk, Halina Bubas, Rozalia Anna Wojciech Tokarz, Anna Jan Zaremba, Anna Jan Kozik, Mateusz Jochymek, Adam Kapłon, Stanisława Stanisław Szwarkowscy, zmarli z rodzin Łabudów Szwarkowskich Zielonków, Aniela Ludwik Kapłon, zmarli z rodzin Kapłonów Kęsków Caputów i Frasiów.

WYPOMINKI CAŁOROCZNE 2023/2024 – KAPLICA W BRZYNIE

Miłosierdziu Bożemu i naszym pobożnym modlitwom polecają się zmarli śp. papieże, arcybiskupi i biskupi, kapłani i siostry zakonne oraz wierni zmarli:

Jarosław Katarzyna Tadeusz Papier, Honorata Franciszek Golonka, Jan Emilia Czerneccy, Zofia Roman Samel, Stanisław Piekielniak, Wojciech Felicja Bieś, Zofia Bronisław Młynarczyk, Teresa i Józef Odziomek, Ks. Józef Joniec, Ks. Jan Majerski, Ks. Józef Majerski, Ks. Zbigniew Kołodziej, Stanisława Jan Hebda, Zbigniew Nowak, Fryderyk Bugajski, Julia Walenty Adamczyk syn Józef, Józef Stawiarski i rodzice, Julia Roman Lizoń, Janina Piotr Salwiczek, Władysław Kołodziej i zmarli z jego rodziny, Maria Tomasz Kozik, Anna Jakub Nieć, Julian Rzepiel, Katarzyna Piotr Gałysa, Petronela Stanisław Antonina Gałysa, Antoni Wiktoria Józef Stanisław Jan Franciszek Klag, Marcin Małgorzata Wincenty Piotr Tomasz Maria Kozik, Władysława Genowefa Antoni Tokarz, Stanisław Marek Warzecha, Stanisława Kozielec, Franciszek Bartkowski, Lucyna Andrzejek Władysław Knurowscy, Mateusz Helena Tomasz Wysopal, Janina Władysław Czyżyccy, Andrzej Weronika Babik, Michał Karolina Kołodziej, Teresa Tomasz Klimek, Weronika Poparda, Irena Józef Lizoń, Jan Janina Psonak, Jan Maria Zenon Stec, Marcin Maria Małgorzata Stanisława Wincenty Tomasz Piotr Kozik, Katarzyna Józef Owsianka, Janina Maciej Krzysztof Józef Ślaz, Stanisława Józef Jan Waleria Stanisław Surma, Weronika Stefan Pajor, Bronisława Łatka, Kunegunda Franciszek Gromala, Wiktoria Jakub Surma i wszystkie dusze z tej rodziny, Ks. Józef Majerski, Franciszek Majerski syn Krzysztof, Anastazja Wincenty Majerscy, Rozalia Wiśniowska, Maria Antoni Kozik syn Mieczysław, Andrzej Maria Psonak, Wojciech Łucja Tokarz, Andrzej Weronika Babik, Michał Karolina Kołodziej, Maciej Bronisława Stefania Łatka, Tomasz Wyrostek, Barbara Grońska, Andrzej Lis, Julia Stanisław Kozyra, Maria Feliks Stanisław Nowak, Maria Michał Biel, Kunegunda Klag, Tomasz Mróz, Julia Marcin Klimek i zmarli z rodziny, Maria Stanisław Majerscy, Helena Jan Owsianka syn Janusz wnuczka Ania, Jan Rozalia Sopata, Piotr Genowefa Kołodziej, Wojciech Franciszka Rozalia Władysław Józef Klimeccy, Rozalia Kulas, Stanisław Surma, Jakub Stec, Walenty Klag, Piotr Waleria Katarzyna Owsianka, Kamil Pierzchała, Piotr Krystyna Kozik, Walenty Krystyna Bieryt syn Gienek, Roman Zofia Kołodziej syn Piotr, Piotr Kozik, Stanisław Koza, zmarli z rodziny Podobińskich, Michał Julia Ludwika Obrzud, Szymon Franciszka Władysław Kozik, Józef Poparda, Helena Bednarz, Maria Piotr Łatka, Weronika Ignacy Kozik, Antoni Kozik, Wiesław Kazimierz Kozik, Stanisław Psonak syn Adam, Leon Aniela Kołodziej, Apolonia Klimek, Maria Kołodziej syn Krzysztof, Zofia Roman Kołodziej synowie Stanisław Piotr i Józef Sopata, Karolina Stanisław Hebda, Jan Klimek, Piotr Katarzyna Kozik, Piotr Kołodziej rodzice Zofia i Roman, Zofia Jakub Jaworscy córka Maria, Katarzyna Stanisław Warzecha, Karolina Michał Tokarz, Jan Marek Gałysa, Maria Gabryś, Józef Petrylak i jego rodzice, Zofia Stanisław Leszek Adam Piotr Bodziony, Dariusz Serafin, Józef Poparda, Stanisław Nowak, Wojciech Zarabski, Ludwik Anastazja Sajdak, Maria Pękala syn Michałek, Zbigniew Stanisław Nowak, Janina Tadeusz Kochanek, dusze z rodziny Majerskich, Piotr Anastazja Kiklica, Antonina Katarzyna Tomasz Biel, Anna Jan Bieryt synowie Stanisław Tadeusz Bolesław Henryk, Aniela Hejmej, Stanisław Koza, Bronisława Franciszek Florian, Zofia Sowa, Małgorzata Antoni Florian, Władysława Józef Potoniec, Stanisław Zbozień, Józef Niemiec, Bronisław Podobiński, Jan Madziar, Władysław Dora, Maria Stanisław Cebula córka Rozalia syn Jan, Bronisława Marcin Kozik syn Stanisław, Agatka Kozik, Zbigniew Nowak, Marek Stanisław Wojciech Grzegorz Warzecha, Jan Zofia Karol Józefa Poparda, Albina Poparda, Emilia Nawrocka, Stanisława Kozielec, Władysława Tokarz, Stanisław Eleonora Jasiurkowscy, Halina Job, Maria Turaj, Władysława Tadeusz Piotr Kołodziej, Teresa Antoni Dychała dusze z tych rodzin, Antoni Agnieszka Walkowscy, Józef Klag żona Katarzyna, Antoni Krystyna Kozik, syn Jan Władysław Kołodziej i zmarli z rodziny, Aniela Piotr Stec, Tekla Jan Wojciech Rozalia Julia Grońscy, Jan Agnieszka Kołodziej, Władysława Durałek, Józefa Wojciech Mróz, Rozalia Jan Stanisław Lizoń, Bronisława Franciszek Jan Łabuda, Maria Antoni Zbozień, Ludwika Wincenty Władysław Henryk Stanisław Józef Hebda, Paulina Jan Tokarz, Wojciech Rzepiel, Józef Wiesław Mieczysław Kołodziej, Piotr Jan Anna Bronisława i Józef Warzecha, Michał Antonina Bożena i Jan Majerscy, Szymon Anna Surma, Łukasz Orzechowski, Antonina Poparda, Maria Franciszek Kozik, Julia Słowik, Stanisław Słowik, Maria Feliks Szczepaniak, Józefa Józef Grońscy, Jan Warzecha, Władysława Genowefa i Antoni Grzegorz Warzecha, Stanisława Kozielec, Marek Stanisław Wojciech Warzecha, Helena Tomasz Wysopal, Janina Władysław Czyżyccy, Bogdan Janeczek, Mateusz Wysopal, Kinga Król, Wanda Talarczyk, Irena Józef Lizoń, Maria Jan Pierzchała, Kamil Pierzchała, Maria Lizoń, Julia Józef Chronowscy, Władysław Przemysław Rafał Chronowscy, Wojciech Pogwizd, Rozalia Paulina Majerskie, Antoni Krzysztof Stanisław Cebula, Władysława Rozalia Filip Alfred Józef Grońscy, Franciszka Wincenty Antoni Władysław Alojzy Bieryt, Stanisława Janina Tokarczyk, Genowefa Wyrostek, Zofia Jan Teresa Stanisław Janina Józef Stefania Majerscy, Barbara Ciszewska, Anna Rafał Tomasz Obrzud, Katarzyna Jan Stanisław Kołodziej, Franciszek Stefania synowie Jan Józef Czesław Surma, Irena Władysław Cudzich, Anna Stanisław Janczura, Stanisław Józefa Tokarz, Halina Job, Stanisław Eleonora Jasiurkowscy, Janina Józef Job, Danuta Bulanda, Maria Turaj, Bożena Jan Majerscy, Józef Jan Eugeniusz Tokarz, Barbara Bieryt, Maria Kołodziej Tadeusz Bieryt, Krzysztof Antoni Cebula, Kazimiera Alojzy Franciszka Wincenty Władysław Antoni Bieryt, Bronisława Bolesława Leon Pomietło, Antonina Andrzej Tomasz Majerscy, Marian Lizoń, Barbara Ciszewska rodzice Teresa i Stanisław Majerscy, Wojciech i Bronisława Fudala, Paulina Majerska, Irena Jan Hilger, Maria Jan Jacek Szmidt, Katarzyna Michał Pyrdoł, Łukasz Kołodziej, Helena Michał Kołodziej, Wiktoria Potoniec, Józefa Józef Grońscy, Jan Kozik, Maria Tomasz Kozik, Józef Podobiński żona Janina syn Stanisław, Stanisław Hebda syn Józef, Katarzyna Paweł Aniela Piotr Franciszek Kunegunda Wyrostek, Katarzyna Kazimierz Adamek, Krystyna Krawczyk, Wincenty Apolonia Kozik, Aleksander Jasiurkowski, Anna Piotr syn Józef Jan i Rozalia Surma, Zofia Józef Kołodziej, Karol Tokarz, Stanisława Danuta Józef Tokarz, Janusz Popardowski, Katarzyna Jan Tokarz, dusze czyśćcowe, zmarli z rodziny Surmów, Anna Stec, Stanisława Kozik, Józefa Psonak.

***

Ojcze bogaty w miłosierdzie, obdarz wieczną szczęśliwością naszych bliskich zmarłych, którzy za życia pokładali w Tobie nadzieję. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.