Msze św. pogrzebowe odprawiane poza parafią (nie gregoriańskie)

Śp. Ks. Zbigniew Kołodziej od:

 1. kuzyna Władysława i Grażyny Psonak z rodz.
 2. Małgorzaty i Eugeniusza Potoniec
 3. Anny i Grzegorza Szkaradek
 4. Józefa i Antoniego Kołodziej z rodzinami z Czernej
 5. Doroty i Kazimierza Ziemianek z rodz.
 6. Agaty i Pawła Koszut z rodz. z Gabonia
 7. OSP Gaboń
 8. Józefa Augustyna
 9. Barbary i Piotra Niemiec
 10. Ireny i Marka Mordarskich z rodz.
 11. Ewy Bober z rodz.
 12. Ewy Bober z rodz.
 13. Grzegorza Godonia
 14. Scholi dziecięcej z Gabonia
 15. Scholi dziecięcej z Gabonia
 16. Olchawa z Gabonia
 17. Barbary i Józefa Godoń z rodz. z Gabonia

 

Śp. Józef Niemiec od:

 1. Bożeny i Łukasza Jarzębak
 2. Eweliny i Wiesława Tokarczyk
 3. Teresy Cięciwy

 

zostaną odprawione przez Ks. Wojciecha Mulę w Lublinie
od 1 marca 2024 roku