Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia
pn.: „Odsłonięcie zabytkowych nawarstwień w nawie kościoła parafialnego w Jazowsku (kontynuacja prac) oraz pełna konserwacja i restauracja ich części we wschodniej partii nawy”

 

Treść zapytania ofertowego do pobrania w sekcji „Pliki do pobrania” poniżej:

zapytanie ofertowe

Zał nr 1 Jazowsko (1)

zał nr 2 Jazowsko (1)

Zał 3 Jazowsko

zał nr 4 Jazowsko (1)

zał 5 Jazowsko

Załącznik nr 6 – wzór umowy