Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Józefa Rzepiel od:

 1. prawnuka Jakuba
 2. prawnuka Macieja
 3. wnuczki Joanny z mężem
 4. prawnuczki Oli z mężem
 5. wnuka Łukasza z rodz.
 6. córki Bogumiły z mężem
 7. Zasadnych z Olszanki
 8. Anny i Karola Wnęk
 9. Danuty i Stanisława Korona
 10. Barbary i Janusza Górka
 11. koleżanek i kolegów firmy MPK w Nowym Sączu
 12. Elżbiety Gramarz
 13. Kingi i Andrzeja Stawiarskich
 14. pracowników firmy ROLBUD
 15. pielęgniarek z bloku operacyjnego Szpitala w Nowym Sączu
 16. Genowefy Adamczyk z rodz. z Tylmanowej
 17. Doroty i Henryka Trzajna
 18. Antoniny Trzajny
 19. Marii i Kazimierza Kwiatkowskich z rodz.
 20. Wojciecha Chlipały z rodz.
 21. Opydów z Kamienicy
 22. Kasprzyków z Wilkowiska
 23. sąsiadów Bielak i Stępień
 24. Barbary i Stanisława Koza z rodz.
 25. Marii Podobińskiej z rodz.
 26. Marii Olszowskiej z rodz. z Gołkowic
 27. Urszuli i Józefa Olszowskich z rodz. Gołkowic
 28. Renaty i Rafała Arendarczyk z rodz. ze Skrudziny
 29. Lidii i Bronisława Szewczyk z rodz. ze Skrudziny
 30. Bożeny i Sławomira Olszowskich z rodz. z Radomia

zostaną odprawione przez Ks. Marka Matuszka w Dłużycach
od 1 marca 2024 roku