Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Stanisława Kozik od:

 1. Danuty i Władysława Pasoń z Olszanki
 2. Stefana i Rozalii Król z Olszanki
 3. Władysławy Kozik z rodz.
 4. Cecylii i Jana Iwan z córkami
 5. Haliny Iwan z Nowego Sącza
 6. Janiny i Czesława Skwarło z Bielska Białej
 7. Agaty i Stanisława Iwan z Olszanej
 8. Haliny i Zbigniewa Kołodziej z Brzyny
 9. Stanisławy i Mariana Kołodziej z Brzyny
 10. Barbary i Piotra Niemiec z rodz.
 11. Jolanty i Stanisława Szewczyk z rodz.
 12. Ireny i Wojciecha Mamala z rodz.
 13. Joanny i Andrzeja Szewczyk z rodz.
 14. Alicji i Stanisława Owsianka
 15. Elżbiety i Zbigniewa Podobińskich z rodz.
 16. Józefy i Mieczysława Mastalskich
 17. Marii i Stanisława Gromala
 18. Krystyny i Eugeniusza Janeczek
 19. Teresy i Romana Pajor z Brzyny
 20. Stanisława Klimka z rodz. z Obidzy
 21. Janusza Popardy z Jazowska
 22. Sajdaków z Brzyny
 23. Michała Sajdaka z Sylwią
 24. Stanisława Popardy z rodz.
 25. Anny Poparda
 26. Łękawskich z Barcic
 27. Kozików z Tłumaczowa
 28. siostry Rozalii z rodz.
 29. siostry Rozalii z rodz.
 30. siostry Rozalii z rodz.

zostaną odprawione przez Ks. Daniela Biszczanika w parafii
pw. Św. Michała Archanioła w Olszanach od 1 marca 2024