Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Ks. Zbigniew Kołodziej od:

 1. Parafialnego Zespołu CARITAS
 2. Marii i Bogusława Łatków
 3. Szwarkowskich
 4. Joanny i Rafała Warzecha z rodz.
 5. Bernadety Kołodziej z rodz. z Kamiannej
 6. Janiny Sajdak z Jaworek
 7. Łopatków i Maciuszków
 8. firmy LIZ BUD
 9. firmy LIZ BUD
 10. Anny i Stefana Sajdak z synami
 11. OSP Kadcza
 12. Zbigniewa Podobińskiego z rodz.
 13. Janiny Hebda z Brzyny
 14. kuzyna Kazimierza z rodz.
 15. Dudów z Zarzecza
 16. Rekowskich ze Szlachtowej
 17. Scholi 30+ z Gabonia
 18. Scholi 30+ z Gabonia
 19. Haliny i Mariana Kurowskich
 20. Danuty i Mariana Zielińskich
 21. Krystyny i Stanisława Szabla
 22. Cabałów
 23. Jobów
 24. Zofii i Henryka Florek z rodz.
 25. Rycerstwa Niepokalanej z Gabonia
 26. Haliny i Stanisława Dara z rodz.
 27. Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z Gabonia
 28. Platów
 29. Stanisława i Marii Bober
 30. Joanny Godoń z Gabonia

zostaną odprawione przez Ks. dra Andrzeja Pławiaka w Ścinawie
od 1 marca 2024 roku