WYDAWANIE METRYK CHRZTU, ZAŚWIADCZEŃ DO PEŁNIENIA FUNKCJI CHRZESTNEGO I INNYCH DOKUMENTÓW PARAFIALNYCH   W związku z […]