WYDAWANIE METRYK CHRZTU, ZAŚWIADCZEŃ DO PEŁNIENIA FUNKCJI CHRZESTNEGO I INNYCH DOKUMENTÓW PARAFIALNYCH

 

W związku z pewnymi nieścisłościami dotyczącymi wypisu i odbioru dokumentów w kancelarii parafialnej w Jazowsku, działając na podstawie przepisów prawa kanonicznego oraz prawa cywilnego (ustawa o ochronie danych osobowych „RODO”) pragniemy przypomnieć i poinformować, że:

  1. Dokumenty takie jak: metryka chrztu, zaświadczenie do pełnienia funkcji chrzestnego i inne dokumenty parafialne można wydać jedynie pełnoletniej osobie, której one dotyczą. Dla osoby małoletniej dokument odbierają jej rodzice (opiekunowie prawni). Dokument kancelaria wydaje jedynie po stwierdzeniu tożsamości petenta na podstawie wylegitymowania czyli okazania właściwego dokumentu tożsamości (dowód osobisty).
  2. Dokumenty w imieniu zainteresowanej osoby może odebrać pełnomocnik, jeśli uprzednio przedstawi w kancelarii parafialnej pisemne pełnomocnictwo sporządzone zgodnie z zasadami prawa cywilnego. Wzór dokumentu upoważniającego można pobrać tutaj: pełnomocnictwo  
  3. Wszelkie odchylenia od podanych powyżej norm nie będą akceptowalne ani uznawane przez pracownika kancelarii parafialnej.