Polecamy wszystkim młodym, którzy planują swój ślub kilka podpowiedzi Ks. dr hab. Stanisława Garnczarskiego, kapłana naszej diecezji, muzykologa i liturgisty, wykładowcy muzyki kościelnej na UPJP II w Krakowie. Bardzo warto!